Kodeks Pracy przewiduje dni wolne w sytuacjach wyjątkowych. Z kilku powodów można starać się o urlop okolicznościowy. Śmierć babci to jeden z nich, dlatego dowiedz się, jakich formalności należy w tym celu dopełnić.

Kodeks Pracy przewiduje w sumie 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W sytuacjach wyjątkowych, a taką jest śmierć babci, Kodeks Pracy reguluje otrzymanie dodatkowych dni płatnych, które powiększają pulę urlopu. Śmierć osoby bliskiej to wyjątkowo traumatyczne wydarzenie i dlatego pracownikowi należy się dzień wolny. Komu przysługuje wolne z tytułu śmierci babci? Ile dni urlopu okolicznościowego można uzyskać? W jaki sposób się o niego ubiegać?

Urlop okolicznościowy – śmierć babci

Urlop okolicznościowy śmierć babci

Nie możemy w pełni przygotować się na śmierć bliskiej osoby, ponieważ zwykle przychodzi ona nieoczekiwanie. Formalności związane z pogrzebem są męczące, a ich lista dosyć długa. Sama żałoba to natomiast trudny czas dla najbliższych. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, warto wiedzieć, czy należy nam się urlop okolicznościowy z powodu śmieci bliskiej nam osoby. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytania:

  • czy urlop jest płatny; 
  • ile dni ci się należy; 
  • jak wnioskować o urlop; 
  • w jakiej sytuacji możesz go wykorzystać; 
  • kiedy możesz go wykorzystać. 

Podstawa prawna urlopu okolicznościowego – co mówi Kodeks Pracy?

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy (tzw. urlop okolicznościowy) w wypadku zaistnienia konkretnych okoliczności o charakterze osobistym, które do tego uprawniają. 

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

  • 2 dni – w przypadku ślubu pracownika lub narodzin jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
  • 1 dzień – w przypadku ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Urlop okolicznościowy śmierć babci

Zwolnienie z pracy z tytułu wyżej wskazanych okoliczności jest udzielane pracownikowi wyłącznie na jego wniosek. Zwolnienia obejmujące dwa dni pracownik może wykorzystać łącznie, jak również podzielić je na pojedyncze dni. Urlop okolicznościowy śmierć babci – dni wolne, które powinieneś wykorzystać podczas pogrzebu i w dniach niedługo przed lub po nim.

Czy na śmierć babci przysługuje urlop okolicznościowy? 

Gdy tylko mamy możliwość ubiegania się o dni wolne z powodu pogrzebu, warto je wykorzystać i przeznaczyć ten czas na spotkanie z bliskimi. W zależności od stopnia pokrewieństwa mamy możliwość otrzymania jednego lub dwóch dni wolnych w pełni płatnych. Wolny dzień nie jest odejmowany od puli urlopowej, która ci się należy zgodnie z Kodeksem Pracy. Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowy o pracę. 

Dzień wolny na śmierć babci – czy urlop okolicznościowy jest płatny? 

Do skorzystania z urlopu z powodu śmieci członka rodziny uprawnionych jest kilka osób. Na pogrzeb przysługuje ci jeden dzień wolny. Wybrane firmy w swoich regulaminach pracy mają zapisy dotyczące śmieci bliskiej osoby. Co to oznacza w praktyce? Możesz otrzymać więcej dni wolnych, płatnych, pod warunkiem, że tak stanowi regulamin. Warunkiem otrzymania urlopu okolicznościowego z powodu śmierci babci jest poprawne wypełnienie wniosku. 

Urlop okolicznościowy – śmierć babci męża

Urlop okolicznościowy z okazji śmierci bliskiej osoby jest pracownikowi bardzo przydatny. Dzięki niemu może bez przeszkód zająć się wszystkimi sprawami organizacyjnymi związanymi z pogrzebem. Czy przysługuje ci urlop okolicznościowy z okazji śmieci męża babci? Jeżeli twoja babcia wzięła ślub, a jej mąż nie jest z tobą bezpośrednio spokrewniony, nie masz prawa do jednego, płatnego dnia wolnego. Możesz natomiast poprosić pracodawcę o urlop wypoczynkowy albo bezpłatny. 

Śmierć dziadków – urlop okolicznościowy

Prawo reguluje wiele kwestii związanych z życiem prywatnym pracowników. Wskazuje, ile masz dni wolnych od pracy, a także, w jakich sytuacjach należy ci się dodatkowy dzień wolny. Wszystko po to, aby zapewnić równowagę między pracą a życiem prywatnym. Dodatkowy dzień wolny z powodu śmierci dziadków przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. 

Wniosek o urlop okolicznościowy 

Urlop okolicznościowy śmierć babci

W celu otrzymania dnia wolnego z okazji śmierci bliskiej osoby niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku. Ten dokument dostępny jest u każdego pracodawcy. Niektórzy wprowadzają elektroniczny obieg dokumentów i wtedy wniosek wypełnia się online. We wniosku należy uwzględnić okres, kiedy chcesz wykorzystać dzień wolny oraz z jakiej okazji. Termin wykorzystania dnia wolnego nie musi pokrywać się z dniem pogrzebu. Pamiętaj jednak, że te dni wolne powinieneś wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. 

Urlop okolicznościowy a twoje obowiązki 

Pamiętaj, że to pracodawca jest odpowiedzialny za to, aby zapewnić zastępstwo za ciebie, gdy ty potrzebujesz skorzystać z urlopu okolicznościowego z powodu śmierci bliskiej ci osoby. Dzień ten jest płatny, zatem nie musisz martwić się utratą środków finansowych za nieobecność. Najważniejsze jest złożenie wniosku i otrzymanie podpisu od pracodawcy potwierdzającego, że wyraża zgodę na udzielenie dnia wolnego. Jeśli będziesz potrzebować więcej dni z powodu ślubu lub śmierci krewnego, możesz negocjować tę kwestię ze swoim pracodawcą.

W przypadku śmierci babci pamiętaj, że masz prawo do ubiegania się o udzielenie dodatkowych dni wolnych z tego powodu. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić w miejscu pracy i korzystaj ze swojego prawa w razie potrzeby.

Najczęściej zadawane pytania

Czy należy się dzień wolny za śmierć babci męża?

Za śmierć babci lub dziadka męża, lub żony urlop okolicznościowy nie przysługuje.

Czy urlop okolicznościowy trzeba udokumentować?

Pracodawca może wymagać złożenia wniosku o urlop okolicznościowy, wraz z dokumentami uzasadniającymi jego udzielenie.

Czy wnukowi przysługuje urlop okolicznościowy?

Wnukowi przysługuje urlop okoliczności z powodu śmierci babci lub dziadka.

Jak złożyć wniosek o urlop okolicznościowy?

Składając wniosek o urlop okolicznościowy, należy zawrzeć w nim dane pracownika, dane pracodawcy, okoliczność uprawniająca do skorzystania z urlopu, liczbę dni urlopu, termin wykorzystania urlopu.

Archiwum: grudzień 2021
urlop okolicznościowy śmierć babci