Urlop okolicznościowy, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się ze specjalnymi okazjami. Mogą one być radosne lub wręcz przeciwnie. Rodzaj uroczystości może mieć znaczenie dla długości urlopu. Sprawdź, komu przysługuje urlop okolicznościowy i kiedy go wykorzystać.

Urlop okolicznościowy różni się znacząco od wszystkich innych rodzajów przerw w pracy. Urlop wypoczynkowy przysługuje każdej osobie ze względu na wykonywanie obowiązków. Jest to wyraz prawa do odpoczynku. Okolicznościowy urlop jest zaś zupełnie innym typem czasowego zwolnienia. Różni się on także on urlopu zdrowotnego, który przysługuje w celu poprawy stanu zdrowia pracownika. Urlop okolicznościowy również przysługuje każdemu, choć okoliczności jego udzielania są ściśle sprecyzowane. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by go uzyskać.

Co to jest urlop okolicznościowy?

W życiu od czasu do czasu zdarzają się ważne okoliczności, na których trzeba się pojawić. Zazwyczaj są one związane z wydarzeniami rodzinnymi. Z myślą o właśnie tego typu kwestiach powstała forma urlopu okolicznościowego. Jest on bardzo krótki i udziela się go pracownikom ze względu na ważną uroczystość, na którą chcą oni pójść lub już wzięli w niej udział. 

Oczywiście, okoliczności te są ściśle sprecyzowane, więc nie mogą ulegać nadużyciom czy innym kwestiom umożliwiającym dokonanie oszustwa. W zależności od powodu wzięcia zwolnienia, trzeba przede wszystkim przedstawić odpowiednie dokumenty świadczące o wystąpieniu szczególnych okoliczności.

Urlop okolicznościowy – kiedy wykorzystać zwolnienie?

Nie każda uroczystość rodzinna będzie uznawana za powód dostateczny do wzięcia urlopu. Urodziny cioci bądź grill u szwagra to zdecydowanie niedostatecznie dobre wymówki. Wydarzeniami, które umożliwiają skorzystanie z urlopu, są:

 • ślub;
 • narodziny dziecka;
 • śmierć wraz ze zorganizowanym pogrzebem. 

Warto tu też zaznaczyć, że urlop wypoczynkowy można wziąć w związku z przygotowaniami do któregoś z wymienionych wydarzeń. Długość świadczenia różni się ponadto w zależności od stopnia pokrewieństwa. Dwa dni urlopu przysługują w sytuacji:

 • narodzin dziecka pracownika wnioskującego o czasowe zwolnienie;
 • ślubu osoby biorącej urlop;
 • śmierci oraz pogrzebu żony lub męża, dziecka, któregoś z rodziców, macochy lub ojczyma.

Jeden dzień urlopu można zaś wziąć w razie:

 • ślubu dziecka pracownika proszącego o urlop;
 • śmierci i pogrzebu rodzeństwa, teściowej, teścia, babci, dziadka oraz każdej innej osoby, która pozostawała pod bezpośrednią opieką danej osoby.

Jak widać, sytuacje związane z pogrzebem nie obejmują w większości przypadków dalszych członków rodziny. Nie dotyczą też partnerów, którzy nie są pozostają w związku małżeńskim.

Urlop okolicznościowy a opieka nad dzieckiem

Szczególnym przypadkiem zwolnienia jest opieka nad dzieckiem, na przykład w trakcie jego choroby. Może ono faktycznie dotyczyć osoby małoletniej, aczkolwiek czasami jest traktowane jako zwykły dodatek do urlopu wypoczynkowego. Urlop okolicznościowy na dziecko dotyczy wyłącznie rodziców osób poniżej 14. roku życia. Daje on prawo do zaopiekowania się pociechą wtedy, kiedy jest to potrzebne. Należy tu zaznaczyć, że pójście na tego typu zwolnienie należy wcześniej zakomunikować w zakładzie pracy. Nie można zatem wykorzystać wolnego bez wcześniejszej deklaracji.

Ile czasu na wykorzystanie urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikom?

Wiedząc, jaki wymiar urlopu przysługuje, warto też wiedzieć, ile czasu na wykorzystanie urlopu okolicznościowego ma każda osoba. Wnioskować można zarówno przed dniem danego wydarzenia, jak i już po nim. Przepisy nie określają tutaj faktu, w jakiej maksymalnej odległości czasowej musi nastąpić dane zdarzenie. Warto jednak pamiętać, że potrzebę wzięcia urlopu okolicznościowego trzeba opatrzyć odpowiednim dowodem. Z tego powodu większość osób decyduje się na wnioskowanie o urlop już po danym wydarzeniu.

Urlop okolicznościowy – kiedy przepada świadczenie?

Jest jeszcze jeden powód, dla którego większość osób ubiega się o urlop okolicznościowy już po terminie i zakończeniu danej uroczystości. Nie ma wówczas powodu do tego, by cofnąć świadczenie. Jeśli bowiem dana osoba zdecyduje się na skorzystanie ze zwolnienia, a okaże się, że dane wydarzenie ostatecznie się nie odbyło, prawo do specjalnego urlopu przepada. Trzeba wówczas skorzystać z normalnego urlopu wypoczynkowego, gdyż w przeciwnym razie nieobecność będzie bezpłatna. Warto zatem zatroszczyć się o urlop dopiero wtedy, gdy ma się gwarancję, że wydarzenie się odbędzie, czyli najlepiej już po nim.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, czy urlop okolicznościowy jest płatny. Wynagrodzenie jest liczone dokładnie tak samo, jakby był to zwykły urlop wypoczynkowy. Stawka jest zatem ustalana, biorąc pod uwagę zmienne wartości poszczególnych składników wynagrodzenia danej osoby. Kiedy przepada urlop okolicznościowy? W sytuacji, gdy kończy się rok – nie przechodzi on na następny okres.

Urlop okolicznościowy w trakcie urlopu wypoczynkowego

Każdy typ urlopu jest przyznawany na zupełnie innych zasadach i zazwyczaj nie łączy się on z innymi zwolnieniami. Urlop okolicznościowy w trakcie urlopu wypoczynkowego nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Jeśli dana uroczystość nastąpi, kiedy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, pracodawca nie ma obowiązku do przerwania zwolnienia. Nie jest to także powód do przesunięcia bądź przedłużenia wypoczynku. 

Jedynymi przesłankami do przerwania urlopu wypoczynkowego i udzielenia innego zwolnienia, są:

 • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną;
 • niezdolność do pracy na skutek choroby;
 • urlop macierzyński;
 • nie dłuższe niż 3-miesięczne przeszkolenie wojskowe.

Co powinien zawierać wniosek o urlop okolicznościowy?

Forma urlopu okolicznościowego zależy przede wszystkim od wydarzenia, na jakie chce się wziąć zwolnienie. Stałymi elementami są rzecz jasna data, miejscowość oraz dane pracownika i pracodawcy. W piśmie powinien też znaleźć się nagłówek z wnioskiem o urlop, a następnie wymiar i uzasadnienie wniosku. Warto też dołączyć odpowiednie dokumenty, na przykład akt zgonu, ślubu lub urodzenia.

Urlop okolicznościowy jest udzielany w związku z najważniejszymi wydarzeniami rodzinnymi. Warto pamiętać, na jakich zasadach można o niego wnioskować, aby uniknąć przykrego rozczarowania.

Archiwum: wrzesień 2021
urlop okolicznościowy