Zasiłek pogrzebowy KRUS dotyczy osób prowadzących gospodarstwa rolne. Wynika to z faktu, że KRUS jest sektorem ubezpieczeń rolników w zamian za zwykły ZUS. Na mocy art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. odnośnie polisy z tytułu statusu bycia ubezpieczonym, świadczenie należy się jednostce, ponoszące wydatki ceremonii pogrzebowej.

Koszty pogrzebu potrafią być bardzo wysokie. Dlatego zasiłek pogrzebowy przysługuje bliskim zmarłego, który był ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sprawdź, czy możesz z niego skorzystać. Czy przysługuje ci prawo do zasiłku pogrzebowego w 2022 roku?

Zasiłek pogrzebowy KRUS – dla kogo? Sprawdź, komu przysługuje

Ustawa z 23 października 2014 roku reguluje kwestię, kto może ubiegać się o pogrzebowe KRUS po utracie członka rodziny, który ubezpieczał się w KRUS. Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS może składać członek rodziny, tj.:

  • współmałżonek;
  • rodzice (także zastępczy);
  • dzieci (także adoptowane);
  • dziadkowie;
  • rodzeństwo;
  • wnuki;
  • osoby związane ze zmarłym opieką prawną. 

Przy tym, członek rodziny nie musi pozostawać w zażyłej relacji ze zmarłym. Krusowy zasiłek przysługuje powiatowi czy centrum pomocy społecznej, jeżeli instytucja odpowiada za wszystkie kwestie związane z organizacją ostatniej posługi.

Kwota zasiłku pogrzebowego KRUS w 2022 roku

Rodzinie zmarłego lub instytucji odpowiedzialnej za kwestie pogrzebowe przysługiwało pogrzebowe krus w wysokości odpowiadającej uśrednionemu wynagrodzeniu za dwa miesiące. Według nowego rozporządzenia zasiłek pogrzebowy KRUS we wszystkich przypadkach wynosi 4 tysiące złotych. Jeżeli o zasiłek pogrzebowy KRUS ubiega się kilka instytucji czy osób, ponieważ organizowali pogrzeb wspólnie, to stawka świadczenia jest rozdzielana między wnioskujących. Kwotę dzieli się między podmioty, proporcjonalnie do poniesionych opłat na podstawie przedstawionych dokumentów. Pogrzeb może opłacić organizacja społeczna lub jednostka publiczna oraz przedstawiciel z rodziny. Zasiłek pogrzebowy z KRUS dostaje wtedy tylko krewny.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS

Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS musisz zgłosić nie później niż w ciągu roku od dnia stwierdzenia zgonu ubezpieczonego. Sytuacją szczególną jest, jeżeli ciało zmarłego było w kondycji utrudniającej zidentyfikowanie lub też odnaleziono je w terminie późniejszym od dnia orzeczenia śmierci. Wniosek o zasiłek pogrzebowy KRUS musisz wówczas zgłosić nie później niż do roku od dnia pogrzebu. Wynika to z faktu, że nie miałeś wpływu na sytuację i pewności o śmierci osoby bliskiej. W normalnej sytuacji, gdy nie pojawiły się okoliczności wyjątkowe, to w przypadku złożenia podania po standardowo okresie, zasiłek przepada.

Zasiłek pogrzebowy KRUS – ile się czeka

Na wypłatę zasiłku pogrzebowego z KRUS można oczekiwać nawet miesiąc, pod warunkiem że poprawnie złożyłeś wszelkie dokumenty oraz prawnie ci się on należy. Przy składaniu wniosku do krus o zasiłek pogrzebowy należy załączyć:

  • skrót odpisu aktu zgonu denata;
  • ksero dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo;
  • rachunki poniesionych kosztów pochowku. 

W szczególnych okolicznościach należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie prokuratury lub policji o zaistniałych okolicznościach, uniemożliwiających terminowe zgłoszenie wniosku w wyniku opóźnień związanych z kwestiami pogrzebowymi.

Archiwum: listopad 2022
zasiłek pogrzebowy krus