Zapamiętaj!

  • Opieka nad rodzicem zamiast pracy to wyzwanie, przed którym staje wiele osób.
  • Decyzja ta oznacza rezygnację z pracy, lecz istnieją świadczenia pomocne w tej sytuacji, dlatego warto wiedzieć, kto ma prawo do zasiłku.
  • Zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne to formy wsparcia finansowego, o jakie mogą ubiegać się takie osoby.

Opieka nad rodzicem zamiast pracy – trudny wybór

Opieka nad rodzicem zamiast pracy? Przed takim wyborem staje coraz więcej osób, zwłaszcza jeśli ich podopieczni nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. Konieczność zapewnienia opieki nad osobą bliską, oznacza rezygnację z dotychczasowego źródła dochodu. Bywa to jednak jedyne możliwe rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku, gdy zatrudnienie pielęgniarki nie jest brane pod uwagę.

Pracownik, który się na to zdecyduje, może jednak liczyć na wsparcie systemowe. Poniżej wyjaśniamy, komu przysługuje prawo do pieniędzy od państwa.

Jakie świadczenia przysługują przy opiece nad rodzicem?

Rozwiązanie stosunku pracy, by opiekować się niedołężnym rodzicem, skutkuje utratą głównego źródła dochodu. Bez oszczędności trudno jest poradzić sobie z finansami. W takich przypadkach przyznawany jest jednak zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne.

Specjalny zasiłek opiekuńczy i jego kryteria

Polskie prawo przewiduje możliwość otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego dla osób, które rezygnują z pracy w celu sprawowania opieki nad chorym rodzicem. Warunek? Orzeczenie o niepełnosprawności osoby potrzebującej długotrwałej opieki oraz spełnienie kryterium dochodowego. Średni dochód na jednego członka rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie może być wyższy niż 764 zł netto. Zasiłek opiekuńczy przysługuje tym, którzy żyją we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną. Jego wysokość to 620 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne – co warto wiedzieć?

Zasiłek pielęgnacyjny to kolejna forma wsparcia. Kryteria przyznawania funduszy zostały określone w Ustawie o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. Aby móc ubiegać się o środki z tytułu rezygnacji z pracy, by opiekować się chorą matką lub ojcem, ich niepełnosprawność musiała powstać, zanim dorosłe obecnie dziecko ukończyło 18 lat (lub 25 lat, jeśli kontynuowało edukację).

Świadczenie pielęgnacyjne nie łączy się z zasiłkiem opiekuńczym. Jego kwota jest jednak o wiele wyższa – w 2023 roku wynosi 2458 zł miesięcznie – i podlega waloryzacji. Jest to związane z podwyżką płacy minimalnej. Co ciekawe, mimo że w bieżącym roku miała ona miejsce aż dwa razy, świadczenie pielęgnacyjne zwiększono tylko raz. Według zapowiedzi kolejny raz wzrośnie w roku 2024.

Procedury i dokumenty niezbędne przy składaniu wniosków

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy czy pielęgnacyjny, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające niepełnosprawność i potrzebę opieki jest kluczowe. Należy złożyć je wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia. Dokumenty można przekazać drogą elektroniczną przez profil zaufany lub w skrzynce podawczej odpowiedniego organu.

Rezygnacja z pracy z powodu opieki. Co musisz wiedzieć?

Opieka nad rodzicem zamiast pracy to decyzja, która niesie za sobą konsekwencje prawne. Zgodnie z polskim prawem, pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy bez utraty wynagrodzenia na okres 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, jeśli opiekuje się chorym członkiem rodziny. Po tym okresie pracownik może zdecydować się na rezygnację z zatrudnienia. W takiej sytuacji (podobnie jak przy zwolnieniu do opieki nad dzieckiem) pensja pracownika wynosi 80 procent jego wynagrodzenia zasadniczego. Nie jest to jednak rozwiązanie w przypadku konieczności sprawowania stałej opieki nad niedomagającym rodzicem.

Opieka nad rodzicem zamiast pracy – podsumowanie

Opieka nad rodzicem zamiast pracy to trudne, ale ważne zadanie. Polskie prawo zapewnia wsparcie finansowe dla tych, którzy zdecydują się na taką drogę. Ważne jest jednak, aby znać wszelkie kwestie prawne związane z tym wyborem i odpowiednio się do niego przygotować. Wspomniane świadczenia są dowodem na to, że system ubezpieczeń społecznych docenia trud i poświęcenie osób opiekujących się bliskimi. Zasady przyznawania są jednak dosyć restrykcyjne.

Archiwum: wrzesień 2023
opieka nad rodzicem zamiast pracy