Ewidencja godzin – umowa zlecenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zleceniodawca powinien prowadzić wykaz przepracowanych godzin przez zleceniobiorcę.