Zarządzanie

ESG – na jakie aspekty powinni zwrócić uwagę zarządzający firmą? Czym jest zrównoważony rozwój i czemu służy?

4 minut(y) czytania

ESG to skrót od wyrażenia Environmental, Social, and Corporate Governance (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny). To słowa określające obszary szczególnie ważne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Jakie działania należy podejmować realizując projekt?

Niezwykle konkurencyjny rynek i wciąż rosnąca świadomość społeczeństwa zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania sposobów rozwoju i doskonalenia. Pozytywne postrzeganie firmy przez otoczenie i samych pracowników to gwarancja sukcesu. Wypracowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa wymaga jednak pracy na wielu obszarach. Istotne są takie kwestie, jak troska o środowisko naturalne, relacje z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, a także sposób zarządzania, wynagradzania pracowników czy radzenia sobie z dyskryminacją, korupcją itp. ESG jest pojęciem niezwykle szerokim i wskazuje na rozwój na kilku płaszczyznach równocześnie. Założeniem tej koncepcji jest stworzenie przedsiębiorstwa odpowiedzialnego i atrakcyjnego dla inwestorów. Co to oznacza w praktyce? Sprawdź już teraz!

ESG, czyli podstawa do oceny pozafinansowej

ESG służy ocenie pozafinansowej przedsiębiorstw, organizacji, a także państw. Koncepcja zrównoważonego rozwoju daje możliwość sprawdzenia:

 • w jaki sposób dany podmiot realizuje politykę środowiskową;
 • jakie ma relacje z pracownikami, inwestorami, udziałowcami;
 • jak wygląda sposób zarządzania daną jednostką organizacyjną.

Raport ESG ma pokazać, czy podejmowane działania cechuje spójność, jak również to, czy dane przedsiębiorstwo może być atrakcyjnym partnerem w biznesie. Przyjęte kryteria określają oczekiwania rynku, a podążanie za nimi zwiększa wiarygodność podmiotu. Co więcej, niespełnianie wymagań, niestosowanie się do regulacji rodzi poważne wątpliwości instytucji finansujących i inwestorów.

Czynniki ESG – przeciwdziałanie degradacji środowiska

Pierwszym uwzględnianym czynnikiem jest środowisko naturalne (environmental). W praktyce chodzi o jego ochronę, czyli podejmowanie działań mających powstrzymać dalsze niekorzystne zmiany klimatyczne. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo ma obowiązek przygotować jasną politykę środowiskową, obejmującą możliwe działania ochronne. Wśród najważniejszych znajdują się sposoby:

 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wszelkich zanieczyszczeń;
 • gospodarowania odpadami;
 • korzystania z różnych źródeł energii (także alternatywnych).
Kliknij!
Poznaj ESOP – skuteczny system motywacji pracowników

Przedsiębiorstwa muszą uwzględnić ryzyko braku surowców i umiejętność rozsądnego korzystania z nich. Istotna jest również kwestia testowania produktów na zwierzętach.

Aspekty ESG – social and corpotate governance

Dwa kolejne fundamenty ESG to odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. W dążeniu do spójnego rozwoju niezwykle istotne są również działania bezpośrednio nakierowane na ludzi – zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Do najważniejszych należą m.in. poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji, równe traktowanie, bezpieczeństwo i ochrona danych. Na co szczególnie powinni kłaść nacisk przedsiębiorcy? To przede wszystkim:

 • wyrównanie płacy na tych samych stanowiskach;
 • równe traktowanie bez względu na płeć, wyznanie czy orientację seksualną;
 • inwestowanie w pracowników i pomoc w podnoszeniu kwalifikacji;
 • zapobieganie korupcji;
 • przejrzyste opodatkowanie;
 • respektowanie praw udziałowców.

To tylko niektóre sposoby realizacji strategii spójnego rozwoju firmy.

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu

Dlaczego koncepcja ESG jest tak ważna dla przedsiębiorstw?

 1. Spełnianie założeń i postępowanie zgodnie z regulacjami unijnymi znacznie zwiększa wartość podmiotu dla inwestorów długoterminowych.
 2. Jest również gwarancją bezpieczeństwa współpracy, rodzi zaufanie i pokazuje, że obietnice firmy mają pokrycie w rzeczywistych działaniach.

Nieprzestrzeganie międzynarodowych ustaleń i brak dążenia do ciągłego udoskonalania w określonych obszarach rodzi natomiast negatywne skutki. Może wręcz zachwiać kondycją finansową przedsiębiorstwa. Takie podmioty tracą również w oczach aktualnych i przyszłych inwestorów.

Wskaźnik ESG – wpływ na budżet i inwestycje

Inwestorzy planujący współpracę z przedsiębiorstwem analizują jej opłacalność i szacują ryzyko inwestycyjne. W tym celu sięgają po ratingi i raporty – te zaś tworzone są także w oparciu o analizę omawianych wskaźników. Firmy nieprzykładające wagi do kwestii zrównoważonego rozwoju postrzegane są jako mniej atrakcyjne, a inwestowanie w nie traktowane jest jako znacznie bardziej ryzykowne. Stosowanie się do wspomnianych kryteriów ułatwia zdobycie finansowania z banku, wejście na giełdę czy sprzedaż części firmowego majątku. Korzyści związane z ESG to także większa motywacja zespołu i jego identyfikowanie się z firmą.

Kliknij!
Odpowiedzialność materialna pracowników a Kodeks pracy. Czego dotyczy i jak ją wyegzekwować?

Raportowanie pozafinansowe

Wymogi raportowania określają zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne państwa. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad dyrektywą w sprawie należytej staranności i odpowiedzialności korporacyjnej. W raporcie mają być opisane kwestie dotyczące:

 • działań na rzecz środowiska;
 • odpowiedzialności społecznej;
 • zarządzania przedsiębiorstwem.

Od 2023 roku obowiązek spocznie również na spółkach (prywatnych i publicznych) zatrudniających ponad 250 osób. Warto zauważyć, że ESG ma pomóc w realizacji celu, jakim jest Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, czyli inicjatywa podjęta przez państwa ONZ w 2015 roku.

Polityka GPW i podmiotów notowanych na GPW

W realizację zadań związanych ze zrównoważonym rozwojem czynnie włączyła się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokument Strategia ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025 zawiera najważniejsze wytyczne, cele i sposoby ich realizacji w latach 2022-2025. Opracowany plan zakłada przyjęcie Globalnych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 przygotowanych przez ONZ i zaakceptowanych przez członków organizacji, w tym Polskę. Giełda nie tylko sama wciela w życie owe założenia, ponieważ dodatkowo edukuje innych uczestników rynku. Wpływa to na ich decyzje i sposób postępowania w omawianych obszarach.

Pandemia COVID-19 a zarządzanie biznesem

Pandemia koronawirusa spowodowała, że inwestorzy z jeszcze większą uwagą podeszli do analizy wybranych kryteriów i kwestii ESG (dbałość o środowisko, troska o pracowników czy zarządzanie organizacją). Wszystkie składowe pozwalają oszacować ryzyko inwestycyjne i podjąć decyzje o współpracy. Co ważne, skutki epidemii pokazały, jak istotna jest zmiana podejścia do problemu zarządzania ryzykiem. Pandemia zwiększyła obawy całej światowej populacji, a przyczyniły się do tego załamanie łańcucha dostaw, problemy z surowcami, utrata stanowisk pracy itp. Za ogromny problem uznano zmiany klimatyczne, które mogą spowodować jeszcze większe zawirowania społeczne i gospodarcze niż COVID-19.

Social responsibility to odpowiedzialność społeczna, o której muszą pamiętać wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą być konkurencyjni. CSR było koncepcją, która miała ocieplić wizerunek firmy, pomóc jej w zaistnieniu, przy jednoczesnym realizowaniu strategii odpowiedzialnego biznesu. Uzupełniona o kolejne aspekty, przyjęła formę znaną jako Environmental, Social, and Corporate Governance.

Zobacz też:
Kliknij!
Mikroprzedsiębiorstwo – na czym polega ten rodzaj działalności?
Nasze propozycje
Zarządzanie

ERP dla handlu – jak system ERP wspiera firmy odzieżowe?

3 minut(y) czytania
Branża odzieżowa zmaga się z wieloma wyzwaniami – te powstają głównie przez rosnące wymagania klientów [1] i stale rozwijającą się konkurencję. Dlatego…
Zarządzanie

Lean startup, czyli metoda, w której analiza rynku to podstawa. Sprawdź ją, zanim produkt pójdzie w świat!

4 minut(y) czytania
Jeśli dowiesz się, co to jest lean startup, okaże się, że nie musisz inwestować 100% kapitału od razu. Metoda ta pozwoli ci…
Zarządzanie

Poznaj ESOP – skuteczny system motywacji pracowników

4 minut(y) czytania
Dzięki programowi ESOP możesz zmotywować pracowników do jeszcze lepszej efektywności. Jako przedsiębiorca z pewnością zmierzysz się z wyzwaniem, by najlepsi zostali przy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.