ESG, czyli Environmental, Social, and Corporate Governance. Czym jest zrównoważone zarządzanie?

ESG to skrót od wyrażenia Environmental, Social, and Corporate Governance (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny).