Spowolnienie gospodarcze a inflacja. Co oznaczają i czym są spowodowane? Jak wpływają na stan finansów?

Gospodarka rynkowa charakteryzuje się cyklicznością.