Stagnacja, czyli brak rozwoju – zjawisko globalne, sektorowe i lokalne

Rok 2022 nie jest łatwy zarówno dla polskiej, jak i krajowej gospodarki.