Od 2022 roku w Polsce obowiązują zupełnie nowe przepisy dotyczące formy opodatkowania lekarzy i pracowników medycznych. Rozliczanie ryczałtu od przychodów to nowa propozycja rządu. Sprawdź, ile wynosi ryczałt dla lekarzy 2023.

W Polsce bardzo często zmieniają się przepisy podatkowe dotyczące rozliczeń w różnych grupach społecznych. Ryczałt od przychodów i zlikwidowanie opcji odliczenia podatku od części składki zdrowotnej to tylko niektóre zmiany, jakie rząd wprowadził wraz z ustawą Polski Ład. Dotychczas jako medyk mogłeś się rozliczać na podstawie karty podatkowej. Obecnie od stycznia 2022 rząd zaproponował stawkę 14% ryczałtu od przychodów.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak w praktyce funkcjonuje ryczałt dla lekarzy 2022? W poniższym artykule znajdziesz szereg istotnych informacji.

Ryczałt dla lekarzy 2023. Kto nie może skorzystać z takiej stawki rozliczenia podatku dochodowego?

2022 rok to spore zmiany w kwestii opodatkowania pracowników służby medycznej. Obecnie w Polsce obowiązuje kilka rodzajów opodatkowania w formie takiej jak:

  • podatek liniowy;
  • karta podatkowa;
  • ryczałt.

Jako lekarz możesz czuć zaniepokojenie nowymi przepisami. Prawdopodobnie straciłeś prawo do odliczania podatku od części odprowadzonych składek zdrowotnych i szansę na rozliczanie swojej pracy w ramach karty podatkowej.

Pamiętaj, że nie każdy lekarz ma pełne prawo do skorzystania ze zryczałtowanego systemu opodatkowania wynagrodzenia za pracę. Z tej możliwości wyłączono lekarzy, którzy uzyskują przychody za usługi świadczone wobec pracodawcy w ramach czynności, które były także realizowane w poprzednim roku podatkowym.

Oznacza to, że świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy w tym samym zakresie przez okres 2 lat będzie wykluczało możliwość skorzystania z ryczałtu dla lekarzy 2022. Oprócz tego ryczałt dla lekarzy od 2022 nie będzie dostępny dla osób fizycznych, które:

  • osiągnęły przychody z własnej działalności gospodarczej w kwocie przekraczającej 2 mln euro;
  • wykorzystały wcześniej formę opodatkowania w ramach karty podatkowej;
  • korzystały z opcji zwolnienia od podatku dochodowego;
  • osiągały przychody w ramach prowadzenia apteki, kantoru lub handlu częściami do pojazdów mechanicznych.

Jak widzisz, nie każdy lekarz może zostać objęty nowymi przepisami podatkowymi. Ustawa o ryczałcie mówi jasno, że medycy nie mogą już obniżyć przychodu o koszty uzyskania przychodu poprzez np. doliczenie faktur za najem gabinetu lub zakup materiałów potrzebnych do pracy.

Stawka podatkowa a ryczałt dla lekarzy 2023 – co warto wiedzieć w tym zakresie?

Nie wszystkie zawody medyczne zostały objęte nowymi przepisami podatkowymi dotyczącymi ryczałtu. Pamiętaj, że zmiany dotyczące kwot wolnych od podatku nie obejmują personelu medycznego, który już rozlicza się ryczałtowo. Nowe przepisy dotyczą tylko osób rozliczających się z urzędem skarbowym na ogólnych zasadach podatkowych.

Zmiany w opodatkowaniu na rok 2022 są spore. Dotychczas lekarze, dentyści i inni specjaliści medyczni mogli rozliczać się ze swoich przychodów z urzędem skarbowym z użyciem stawki 17%. Przejście na ryczałt w 2022 umożliwia rozliczanie się z fiskusem na podstawie znacznie niższych stawek wynoszących 12%, obejmujących przychody z działalności lekarzy.

Ryczałt dla lekarzy 2023 a składka zdrowotna

Wiesz już, że nie każdy może zmienić formę opodatkowania, szczególnie jako lekarz. Ale czy masz świadomość, ile wynosi składka zdrowotna dla lekarzy 2022? Według nowych przepisów ustalonych przez rząd stawka składki zdrowotnej wyniesie 9% podstawy przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców. Na tę chwilę jest to kwota rzędu 6220,80 złotych i to właśnie stanowi podstawę do obliczania składek zdrowotnych. Chcesz poznać nowe progi procentowe dla składek zdrowotnych? Oto one:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów rocznych do 60 tys. złotych;
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów na poziomie rocznym nieprzekraczającym 300 tys. złotych;
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów, które przekraczają 300 tys. złotych rocznie.

Uwaga! Jako personel medyczny nie będziesz mieć możliwości odliczenia kwoty podatku o wysokość składki zdrowotnej. Oznacza to, że im większe przychody lekarza w 2022 roku, tym wyższe składki na rzecz ZUS i US.

Jaką formę opodatkowania warto wybrać w 2023 roku? Ryczałt czy może inna opcja?

Lekarze kontraktowi, współpracujący ze szpitalami lub rozliczający się dotychczas na podstawie karty podatkowej nie mają możliwości przejścia na ryczałt dla lekarzy 2022. Istnieją jednak inne opcje wyboru opodatkowania, które pozwalają nieco ograniczyć stawki podatkowe.

Według specjalistów najkorzystniejsza forma rozliczania opodatkowania przez lekarzy to właśnie zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli tylko masz taką możliwość na swojej działalności, koniecznie wybierz tę formę opodatkowania. W stosunku do podatku liniowego zaoszczędzisz nawet do kilkunastu tysięcy złotych.

Wiesz już, jak funkcjonuje ryczałt dla lekarzy 2023. Zanim ostatecznie wybierzesz formę opodatkowania, koniecznie uwzględnij wszystkie za i przeciw. Pamiętaj, że chodzi tu głównie o twoje dochody.

Wykonywanie wolnego zawodu daje ci wiele swobody, ale i nakłada liczne obowiązki związane z poprawnym rozliczaniem się z fiskusem. Analizując nowe zasady opodatkowania, na pewno zauważysz, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najbardziej opłacalnych opcji dla lekarzy i pracowników medycznych.

Archiwum: styczeń 2023
ryczałt dla lekarzy 2022