Zawody medyczne – projekt ustawy i wykaz 17 zawodów medycznych

Zawody medyczne to profesje regulowane.