Refundacja okularów przez pracodawcę przysługuje pracownikom, którzy muszą je nosić, pracując przy komputerze. Czy każdy może liczyć na zwrot za okulary? Komu przysługuje refundacja okularów przez pracodawcę? Jak o nią wnioskować? Sprawdź!

Czy wiesz, że każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia refundacji okularów korekcyjnych dla pracownika? Podstawą jest odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o konieczności ochrony wzroku. Osoby pracujące przed monitorem narażają swój wzrok, a nie każdy z pracowników nosił szkła wcześniej.

Wiadomo, że koszt ich zakupu nie jest mały, dlatego warto pamiętać o dopłacie do okularów, która pozwoli pokryć część kosztów. Przeczytaj, jakie są warunki, by otrzymać dofinansowanie!

Refundacja za okulary dla pracownika – warunki otrzymania

Aby móc ubiegać się o dopłatę do okularów, musisz koniecznie spełniać kilka podstawowych warunków. Są nimi:

 • wykonywanie pracy przy komputerze;
 • dzienny czas pracy przed monitorem stanowiący minimum 50% jednego dnia pracy;
 • zaświadczenie lekarskie, które mówi o konieczności stosowania okularów korekcyjnych.

Zwrot kosztów za okulary – jak go uzyskać?

Wiadomo już, jakie warunki należy spełniać, aby kwalifikować się do zwrotu kosztów za okulary korekcyjne. Można zatem skupić się nad tym jak właściwie wygląda zwrot i co należy zrobić, aby go otrzymać. Ścieżka prowadząca do finalnego uzyskania dopłaty do okularów nie jest skomplikowana i składa się z kilku etapów.

Zobacz także  Co to jest i jak działa linia kredytowa?

Uzyskanie skierowania na badania profilaktyczne od pracodawcy

Przepisy prawa nie określają obowiązku wydania skierowania na profilaktyczne badania lekarskie. Mimo to, na wniosek pracownika, zwierzchnik powinien bezproblemowo taki dokument wystawić. Wiąże się to z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Określają one, że w przypadku podejrzenia choroby zawodowej badania profilaktyczne są wręcz koniecznością. Otrzymanie takiego skierowania otwiera pracownikowi drzwi do dalszej drogi w procesie refundacji okularów.

Dostarczenie wyników badań do pracodawcy

Po wykonaniu odpowiednich badań profilaktycznych należy dostarczyć pracodawcy wyniki stwierdzające konieczność stosowania okularów korekcyjnych podczas pracy przed monitorem. Okulary korekcyjne dla pracownika mogą być refundowane tylko i wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza medycyny pracy.

Złożenie u pracodawcy wniosku

Ostatnim krokiem w procesie uzyskania refundacji zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika jest złożenie w zakładzie pracy odpowiedniego wniosku. Prawidłowe wypełnienie wniosku i jego złożenie są wymagane do przyznania zwrotu za okulary.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie do okularów?

Finalną częścią procedury uzyskania refundacji okularów jest sporządzenie odpowiedniego wniosku, który należy dostarczyć pracodawcy. Wniosek o zwrot kosztów za okulary powinien zawierać:

 • dane pracownika, takie jak imię i nazwisko oraz na przykład komórka organizacyjna; 
 • fakturę VAT z zakładu optycznego za zakupione okulary;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy. 

Często w dostępnych w sieci wzorach wniosku o refundację widnieje podpunkt z opinią przełożonego. W tym stwierdza on, że pracownik spełnia wszystkie warunki konieczne do ubiegania się o zwrot za okulary.

Refundacja okularów przez pracodawcę – kwota, na jaką możemy liczyć

Częstym pytaniem jest to o wysokość zwrotu za okulary. Przepisy zewnętrzne tego nie określają. Ponadto, nie znajdziesz w nich także informacji o tym, z jaką częstotliwością pracownik może ubiegać się zwrot kosztów za okulary. Gdzie w takim razie szukać szczegółowych informacji dotyczących wysokości refundacji? Z pomocą przychodzi nam regulamin pracy.

Zobacz także  Ekspres do kawy - w zabudowie czy wolnostojący?

Zwrot kosztów za okulary a regulamin pracy

Warto wiedzieć, że wysokość refundacji okularów przez pracodawcę jest często określona w regulaminie pracy. Wskazanie jest w nim, że dopłata do okularów wynosi przykładowo 250 lub 350 zł. Tam znajdziesz też inne zasady dotyczące zwrotu kosztów.

Czasami pracodawca, refundując okulary korekcyjne dla pracownika, bierze pod uwagę tylko szkła. W innych przypadkach zwrotem objęte są również oprawki. Czasem jest to kwestią sporną, dlatego należy zwracać uwagę na taki zapis w regulaminie pracy.

Sposoby zapewnienia okularów korekcyjnych dla pracownika przez pracodawcę

Należy być świadomym, że pracodawca ma kilka możliwości zapewnienia okularów korekcyjnych dla pracownika. W ramach refundacji okularów może on:

 • kupić we własnym zakresie odpowiedni, wskazany przez optyka model okularów, a następnie przekazać go pracownikowi;
 • uiścić opłatę za wyrobienie okularów korekcyjnych;
 • dokonać zwrotu kosztów za okulary lub jego części bezpośrednio pracownikowi;

Zwrot za okulary korekcyjne – na kogo faktura?

Przy okazji ubiegania się o refundację za okulary dla pracownika nie można zapomnieć o fakturze za zakup okularów. Faktura powinna być wystawiona:

 • na pracownika, w przypadku, gdy zatrudniony jest nabywcą, a pracodawca refunduje okulary lub część kosztów zakupu;
 • na zakład pracy, jeśli zakup okularów dla pracownika spoczywa bezpośrednio na pracodawcy.

Podsumowując, sposób dokumentowania zakupu okularów dla pracownika zależy również od tego, jak zostało to określone w wewnętrznym regulaminie.

Refundacja okularów przez pracodawcę zyskuje w ostatnim czasie na popularności. To efekt tego, że coraz większa liczba osób zmuszona jest nosić szkła z uwagi na problemy ze wzrokiem.

Zakup odpowiednich okularów korekcyjnych potrafi nadszarpnąć domowy budżet, dlatego zdecydowanie warto skorzystać z możliwości złożenia wniosku o refundację okularów do pracodawcy. Pamiętaj, że w zależności od opcji oferowanych przez zakład pracy możliwe jest uzyskanie dopłaty do okularów lub całkowity zwrot kosztów.

Zobacz także  Ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu – skorzystaj z kalkulatora OC
refundacja okularów