Notatka służbowa – wzór

Notatka służbowa – wzór to darmowy schemat przygotowania krótkiego sprawozdania z działań służbowych, np.