Finansowanie startupów jest niezbędne do rozwoju pomysłu. Pozyskanie kapitału na rozpoczęcie i rozwój działalności to największe wyzwanie, przed jakim stają młodzi przedsiębiorcy. Przeczytaj artykuł i poznaj najlepsze sposoby finansowania startupów w Polsce!

Na początku biznesowej drogi problematyczne może się okazać zebranie niezbędnego kapitału na rozpoczęcie i rozwój działalności. Przeszkoda często jest tak duża, że wielu młodych ludzi rezygnuje z własnych planów i wybiera pracę na etacie. Tymczasem na rynku funkcjonuje wiele instytucji, które mają na celu niesienie wsparcia młodym, ambitnym, kreatywnym i innowacyjnym przedsiębiorcom. Poniżej znajdziesz 12 sposobów finansowania startupów w Polsce. Przeczytaj poradnik i pozwól sobie rozwinąć skrzydła w biznesie, wybierając odpowiednie finansowanie startupów.

Czym jest startup?

Chociaż pojęcie startupu funkcjonuje na świecie już od wielu lat, to w Polsce pojawiło się dopiero kilka lat temu. Startup jest organizacją tymczasową, przedsiębiorstwem prowadzonym na próbę. Jego celem jest poszukiwanie odpowiedniego modelu biznesowego.

Startupy wprowadzają na rynek nowe produkty lub usługi. Muszą one cechować się unikatowością oraz innowacyjnością. Wartości te mają zagwarantować szybkie przyjęcie przez rynek. Sukces biznesowy uzyskiwany jest przy jednoczesnym niskim zaangażowaniu kapitału ze strony przedsiębiorcy.

Współcześnie startupy promują swoje produkty i usługi w Internecie. Ta droga uznawana jest za dającą największe szanse na rozszerzenie terytorium działania, a co za tym idzie – szybki rozwój.

Finansowanie startupów w Polsce – środki własne

Podstawowym sposobem finansowania startupów jest zaangażowanie środków własnych. Zazwyczaj jednak jest ich zdecydowanie za mało, aby możliwe było rozpoczęcie inwestycji, szczególnie takiej, która ma w planach tworzenie innowacyjnych produktów.

Pomoc ze strony rodziny i przyjaciół

Pierwszym krokiem do finansowania startupów w Polsce są środki własne. Drugim – kapitał pochodzący od najbliższego otoczenia młodego przedsiębiorcy. Rodzina i przyjaciele to osoby, które znają przedsiębiorcę, więc są w stanie jako pierwsze ocenić potencjał zarówno w nim samym, jak i w jego koncepcji na biznes.

Startup – finansowanie bankowe

Finansowanie startupów może pochodzić z kapitału zewnętrznego, choćby w postaci kredytu bankowego. Na rynku istnieją instytucje bankowe, które chętnie udzielają finansowania osobom zamierzającym założyć działalność gospodarczą. Niestety, w tym przypadku koszty pozyskania kapitału mogą być wysokie.

Sposoby finansowania startupów – dotacje unijne

Unia Europejska wyznacza pewne kategorie osób, którym chętnie przyznaje finansowanie na startupy. Zaliczają się do nich:

 • osoby młode (do 30. roku życia);
 • kobiety po urlopie macierzyńskim;
 • osoby bezrobotne;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby po 45. roku życia;
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Środki unijne mogą mieć postać mikropożyczek lub świadczeń bezzwrotnych.

Konkursy dla przyszłych szefów

Niektóre instytucje organizują konkursy, w których może brać udział startup. Finansowanie dla zwycięzców jest nagrodą za zajęcie wysokich miejsc. Podmiotami organizującymi tego typu przedsięwzięcia są zwykle:

 • uczelnie publiczne;
 • duże firmy;
 • organizacje pożytku publicznego.

Ocenie podlegają nie tylko same idee, ale przede wszystkim biznesplany.

Finansowanie startupów w Polsce – Venture Capital i Private Equity

Finansowanie startupów w Polsce odbywa się również dzięki funduszom o podwyższonym ryzyku. Zrzeszają one inwestorów, którzy są zainteresowani możliwością osiągnięcia wysokich zysków i pomocą młodym przedsiębiorcom.

Aniołowie biznesu

Aniołowie biznesu są najczęściej prywatnymi osobami, które zakończyły swoją aktywność rynkową w danej branży i utrzymują się z przychodów pasywnych. Jednocześnie, wierzą w młodych przedsiębiorców i chętnie niosą im pomoc. W tym przypadku kwestia zwrotu z inwestycji jest drugoplanowa. Najważniejsza jest satysfakcja z niesienia pomocy. Aniołowie często zrzeszają się w stowarzyszenia.

Finansowanie startupów – crowdfunding

Finansowanie startupów w Polsce może przebiegać również za sprawą crowdfundingu. Służą temu specjalne platformy zrzeszające drobnych inwestorów. Kapitał od nich pochodzący przeznaczony jest na finansowanie inicjatyw startupowych.

Dofinansowanie z urzędu pracy

Osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędach pracy, mogą starać się o dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dotacje są jednorazowe i bezzwrotne. Aby je uzyskać, należy spełnić szereg wymagań.

Sposoby finansowania startupów – inkubatory przedsiębiorczości

Sposobem na finansowanie startupów jest też przynależność do inkubatorów przedsiębiorczości. Są to instytucje mające na celu wspieranie rozwoju biznesów zakładanych w szczególności przez:

 • początkujących przedsiębiorców;
 • młodzież;
 • studentów;
 • podmioty społeczne.

Dzięki działalności inkubatorów eliminowane są nierówności ekonomiczne w poszczególnych regionach, tworzone są nowe miejsca pracy i zwiększony jest poziom konkurencyjności.

Archiwum: styczeń 2022
finansowanie startupów