Aniołowie biznesu są osobami prywatnymi, które udzielają finansowania młodym przedsiębiorcom lub firmom poszukującym kapitału na rozwój. Dowiedz się, jak zostać aniołem biznesu oraz uzyskać wsparcie od sieci aniołów biznesu w Polsce. 

Młode i te nieco starsze przedsiębiorstwa chcące zwiększyć tempo swojego rozwoju często mają problem z uzyskaniem finansowania zewnętrznego na realizację planów. Z podobnym problemem borykają się startupy, naukowcy czy wynalazcy. Z pomocą mogą im przyjść sieci aniołów biznesu. Są nimi inwestorzy prywatni, którzy, licząc na osiągnięcie zysków kapitałowych oraz z chęci niesienia pomocy, wspierają ciekawe ich zdaniem koncepcje i idee. Sprawdź, kim są aniołowie biznesu, gdzie szukać sieci aniołów biznesu oraz jak stać się jej członkiem!

Sieć aniołów biznesu – co to jest?

Aniołowie biznesu to osoby prywatne, które chętnie inwestują własny kapitał w innowacyjne przedsięwzięcia znajdujące się w początkowych fazach rozwoju. W tym gronie najczęściej znajdują się doświadczeni inwestorzy, którzy zaprzestali już samodzielnych działań w konkretnych sektorach gospodarki i obecnie utrzymują się z przychodów pasywnych. Aniołowie biznesu chętnie zachowują swoją anonimowość. Od wielu lat funkcjonują na rynkach światowych, ale dopiero od niedawna w Polsce.

Kapitał pochodzący z sieci aniołów biznesu wprowadzany jest do przedsiębiorstwa w formie wykupienia w nim udziałów.W ten sposób przybiera postać kapitału wewnętrznego. Aniołowie biznesu najchętniej inwestują w lokalne przedsięwzięcia, aby móc utrzymywać częste kontakty zawodowe z ich zarządzającymi.

Korzyści wynikające ze współpracy z aniołami biznesu

Podstawową korzyścią dla młodego przedsiębiorcy jest oczywiście pozyskanie kapitału na realizację zaplanowanych działań rozwojowych. Oprócz tego może on również liczyć na wsparcie merytoryczne, które jest kluczowe na tym etapie działalności. Aniołowie biznesu wspierają bowiem zazwyczaj pomysły, które ściśle wiążą się z ich dziedziną zainteresowań i zdobytym doświadczeniem. Ich wiedza przyspiesza rozwój i zwiększa zyski, co bezpośrednio przekłada się na wysokość poziomu zwrotu z inwestycji. Dodatkowo aniołowie mają rozbudowaną sieć kontaktów biznesowych, która również stanowi nieocenione wsparcie.

Zobacz także  Wczasy pod gruszą – sprawdź kwotę. Komu należą się dodatkowe pieniądze na urlop?

Aniołowie biznesu, czyli business angels i ich korzyści

Inwestorzy również korzystają na tego rodzaju inicjatywach, osiągając określony zysk. Okazuje się jednak, że dla aniołów biznesu znacznie ważniejszą rolę odgrywają korzyści pozaekonomiczne. Wśród nich można by wymienić:

 • osobistą satysfakcję;
 • zadowolenie z pomocy innym w prowadzeniu biznesu;
 • uznanie;
 • prestiż społeczny;
 • poszukiwanie ciekawego zajęcia na lata;
 • adrenalina płynąca z ryzyka inwestycyjnego.

W co najczęściej inwestują aniołowie biznesu?

Aniołowie biznesu inwestują własne oszczędności we wczesne stadia rozwoju przedsiębiorstwa o niewielkich rozmiarach. Często zwracają uwagę na idee znajdujące się jeszcze w fazie pomysłu. Ważne jest, aby cechowały się one dużym potencjałem wzrostu wartości. Jest on warunkiem dla osiągnięcia w późniejszym czasie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji. Sieci aniołów biznesu szczególną uwagę zwracają obecnie na pomysły z dziedzin IT lub nowych technologii. Istotne jest, aby uznali je za przełomowe i innowacyjne.

Aniołowie biznesu – przykłady firm, finansowanych z ich funduszy

Przykłady aniołów biznesu, które miały kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki światowej, można długo wymieniać. Historia pokazuje, że inwestorzy chętnie wspierali biznesy oferujące nową jakość usług i produktów. Dzięki wsparciu aniołów biznesu sukces odniosły takie marki jak:

 • Ford;
 • Yahoo!;
 • Skype;
 • Dell;
 • Google;
 • Apple.

Aniołowie biznesu w Polsce – przykłady

W Polsce inicjatywy takie jak anioły biznesu są jeszcze bardzo mało znane. Dopiero stosunkowo niedawno zaczęto tworzyć stowarzyszenia łączące inwestorów chętnych do pomocy młodym, ambitnym i zdolnym biznesmenom. Wśród nich wymienić można:

 • Lewiatan Business Angels;
 • PolBAN Business Angels Club;
 • Hedgehog Fund;
 • Ainot Business Angels Network;
 • Grupa Trinity S.A.;
 • Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu;
 • Sieć Aniołów Biznesu Amber;
 • Gildia Aniołów Biznesu;
 • Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja;
 • Smart Business Angels.

Pozyskiwanie kapitału od aniołów biznesu

Nawiązanie kontaktu z aniołami biznesu w Polsce nie jest trudne. Sieci aniołów biznesu umieszczają na swoich stronach internetowych formularze zgłoszeniowe. Ich wypełnienie jest pierwszym krokiem na drodze ku uzyskaniu finansowania. Kiedy już sieć skontaktuje się z przedsiębiorcą, następują kolejne etapy, takie jak:

 • ocena pomysłu na biznes;
 • wybór formy finansowania biznesu;
 • przygotowanie biznesu do pozyskania kapitału;
 • dokładna analiza modelu finansowego;
 • wycena firmy;
 • składanie ofert współpracy;
 • negocjacje;
 • podpisanie umowy inwestycyjnej.
Zobacz także  Najbogatszy człowiek w Polsce – kto zgromadził największy majątek w [cnt-year] r. według Forbes?

Jak zostać aniołem biznesu?

Aniołami biznesu są najczęściej doświadczeni inwestorzy, którzy mają prywatną praktykę nie tylko w finansowaniu przedsiębiorstw, ale również w zarządzaniu nimi. Osoby te dysponują dużą wiedzą na temat konkretnych segmentów rynku i chcą przekazywać ją innym. Dodatkowo mają wolny kapitał, którym mogą wesprzeć rozwój młodych przedsiębiorstw. Pożądane jest również, aby uzbrojeni byli w rozbudowaną sieć kontaktów, mogącą sprzyjać różnorodnym przeciwnościom losu.

Jak zostać aniołem biznesu w Polsce? Wystarczy zgłosić taką chęć w jednym ze stowarzyszeń skupiających inwestorów o podobnych preferencjach. W tych miejscach znajduje się szerokie grono osób, które chętnie pomagają swoim członkom w poszukiwaniu odpowiednich biznesów. Aniołami biznesu są jednak również niezrzeszeni i nieoficjalni inwestorzy, którzy wspierają lokalnych przedsiębiorców zarówno w sposób kapitałowy, jak i mentorski.

aniołowie biznesu