Podatek od wartości dodanej – wspólny system UE. Jak obliczyć Podatek od towarów i usług?

Podatek od wartości dodanej dotyczy przedsiębiorców przeprowadzających transakcje w różnych krajach Unii Europejskiej.