Podatek od wartości dodanej dotyczy przedsiębiorców przeprowadzających transakcje w różnych krajach Unii Europejskiej. Sprawdź, czym jest podatek od wartości dodanej i jakie wywołuje konsekwencje dla podatnika!

Jeśli prowadzisz własną działalność i firma się rozwija, a ty zawierasz transakcje z kontrahentami w innych krajach Unii Europejskiej? Może zdarzyć się tak, że otrzymasz fakturę z podatkiem VAT z innego państwa. Oznacza to, że twój kontrahent opodatkował dany towar lub usługę podatkiem od wartości dodanej. Co to dla ciebie oznacza? Czym jest podatek od towarów i usług? Jakie niesie skutki podatkowe dla przedsiębiorcy? Sprawdź!

Jakie podatki płaci osoba prowadząca działalność gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do płacenia podatków. Musi się z tym liczyć, każdy, kto chce otworzyć własną firmę. Pierwszym obowiązkowym podatkiem jest podatek dochodowy, czyli PIT. Przedsiębiorca może zdecydować się na jedną z kilku form opodatkowania podatkiem dochodowym:

Wybór konkretnej formy opodatkowania zależy od przedsiębiorcy, a na tę decyzję wpływa wiele czynników związanych z wybraną działalnością. Aby wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, możesz zdecydować się na konsultację z wykwalifikowanym doradcą podatkowym. Taki specjalista będzie w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości. Kolejną daniną, o której powinni pamiętać przedsiębiorcy, jest podatek od towarów i usług.

Czym jest podatek od wartości dodanej?

Na początku warto wyjaśnić, czym właściwie jest podatek od wartości dodanej. To podatek konsumpcyjny nakładany na towary oraz usługi sprzedawane i kupowane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zastanawiasz się, jak wygląda naliczanie podatku od wartości dodanej?

 1. Nalicza się go na podstawie wartości dodanej do usług i towarów na każdym etapie produkcji, a także dystrybucji.
 2. Właściwą stawkę podatku od wartości dodanej można naliczyć od wartości netto.
 3. W konsekwencji można uzyskać cenę sprzedaży brutto.

Jaka jest stawka podatku od wartości dodanej?

Bardzo ważną kwestią jest wysokość stawki podatku od wartości dodanej. Według regulacji Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego podatku od wartości dodanej podstawowa stawka stosowana we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do towarów oraz usług ma wynosić minimum 15%. Jednak w odniesieniu do niektórych towarów u usług może być zastosowana stawka obniżona (wynosząca co najmniej 5%). Niektóre usługi podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Należą do nich:

 • opieka medyczna;
 • usługi socjalne;
 • usługi ubezpieczeniowe i finansowe.

Stawki podatku od wartości dodanej w różnych państwach UE

Warto dodać, że omawiana forma opodatkowania powinna finalnie obciążać konsumentów, czyli nabywców towarów i usług. Konkretne stawki mogą się od siebie różnić w poszczególnych krajach. Podstawowe stawki podatku od wartości dodanej w poszczególnych krajach wyglądają następująco:

 • Polska – 23%;
 • Austria – 20%;
 • Belgia – 21%;
 • Czechy – 21%;
 • Niemcy – 19%;
 • Dania – 25%;
 • Hiszpania – 21%;
 • Finlandia – 24%;
 • Francja – 20%;
 • Węgry – 27%;
 • Irlandia – 23%;
 • Włochy – 22%;
 • Litwa – 21%;
 • Łotwa – 21%;
 • Holandia – 21%;
 • Portugalia – 23%;
 • Szwecja – 25%.

Oczywiście nie są to wszystkie państwa UE, a kwestie podatkowe w poszczególnych krajach mogą się zmieniać bardzo dynamicznie, dlatego, jeśli interesują cię kwestie podatkowe w konkretnym kraju, najlepiej sprawdzać informacje na bieżąco na stronach rządowych lub skonsultować się z doświadczonym doradcą podatkowym.

Kiedy naliczany jest podatek VAT?

Podatek od wartości dodanej jest naliczany od większości transakcji sprzedaży i zakupu towarów oraz usług w UE. Natomiast podatek VAT nie jest pobierany przy eksporcie towarów poza Unię Europejską. W takiej sytuacji VAT jest naliczany i należny w kraju przewozu. Jednak wówczas niezbędne jest przedstawienie stosownych dokumentów, które będą potwierdzeniem tego, że towary zostały dostarczone poza Unię Europejską. Organy podatkowe mogą zażądać następujących dokumentów:

 • dokumentu przewozowego;
 • kopii faktury lub wpisu w ewidencji celnej dotyczącej importu.

Podatek VAT a koszty uzyskania przychodu

Przede wszystkim zagraniczny podatek od towarów i usług nie stanowi przychodu. Oto garść informacji w tym temacie.

 1. U podatników, którzy sprzedają towary i usługi opodatkowane towarem VAT, przychodem ze sprzedaży jest kwota przychodu pomniejszona o należny podatek VAT.
 2. Pojawia się również pytanie o to, czy podatek od towarów i usług może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę mogą być wyłącznie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki, które są związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
 3. Głównym celem takich wydatków ma być uzyskanie przychodów lub zabezpieczenie i zachowanie ich źródła. Warto jednak podkreślić, że przepisy z góry eliminują niektóre wydatki z możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu.

Obowiązek opłacania podatku od towarów i usług spoczywa na konsumentach i jest nieodłącznym elementem transakcji kupna i sprzedaży. Podstawowe stawki VAT różnią się wysokością w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, jednak stawka podstawowa nie może być niższa niż 15%. W Polsce VAT wynosi 23%, natomiast w Niemczech 19%, a na Węgrzech aż 27%. Znasz już stawki podatku od wartości dodanej w wielu krajach UE. Jeśli przeprowadzasz transakcję, a nie wiesz, ile wynosi to opodatkowanie, wróć do naszej listy. Wysokość podatku w niektórych krajach UE jest zbieżna, co zauważyłeś podczas jej sprawdzania. Kwestie podatkowe w różnych państwach mogą być jednak odmienne. Jeżeli państwa, które cię interesuje, nie ma w naszym wykazie, skonsultuj się np. z doradcą podatkowym.

Archiwum: kwiecień 2022
Podatek od wartości dodanej