Musisz wystawić fakturę korygującą? Wzór to darmowy schemat, dzięki któremu bez trudu oraz zbędnego stresu można wypisać korektę. Jest to bardzo pomocne zwłaszcza dla młodych przedsiębiorców oraz pracowników branż, w których nie jest to powszechna praktyka. 

Faktura korygująca-wzór to dokument pozwalający skorygować niepoprawnie wystawioną fakturę. Błąd może dotyczyć zarówno rodzaju wpisanego produktu, jego ilości lub ceny. Sprawdź, co powinno znaleźć się w takim dokumencie, który jest przygotowywany w razie wcześniejszej pomyłki.

Co powinno znaleźć się w prawidłowo przygotowanej fakturze korygującej?

Na fakturze korygującej muszą znaleźć się takie same informacje, co na standardowej, m.in. dane sprzedawcy i kupującego, data wystawienia, numer faktury korygującej, numer NIP. Koniecznie trzeba także wpisać numer poprzedniej faktury. 

Różnicą jest jednak kwestia opisania błędu. W tym celu należy przepisać dane z poprzedniej faktury na temat ilości oraz wartości sprzedanych towarów oraz dodać rubrykę po naniesionych poprawkach. 

W jakim celu pisze się fakturę korygującą?

Jeśli chodzi o fakturę korygującą, wzór to schemat przykładowego dokumentu księgowego, którego celem jest wprowadzenie zmian. Konieczność wystawienia tego dokumentu spowodowana jest przede wszystkim jakąkolwiek pomyłką w obrębie faktury, a także zmianie podstawy bądź kwoty opodatkowania. 

Przyczyną wystawienia korekty może być także zwrot towaru w całości bądź części, a także zwrot zapłaty w całości lub części. 

W jakich sytuacjach najczęściej wypisuje się fakturę korygująca?

Faktury korygujące zazwyczaj wystawiane są w przypadku dokonania zwrotu zapłaty, omyłkowego naliczenia ceny lub rabatu, a także w chwili, gdy klient zwrócił całość lub część towaru. 

Czym różni się faktura korygująca od noty korygującej?

Wiele osób nie dostrzega różnicy między fakturą korygującą a notą korygującą i stosuje obie te nazwy zamiennie. 

Warto mieć jednak na uwadze, że nota korygująca może zmieniać jedynie te informacje, które nie dotyczą kwot oraz podatku. Z jej pomocą można skorygować np. literówkę w nazwisku klienta lub nieprawidłową datę. 

Faktura korygująca może zmienić zarówno takie drobne pomyłki, jak i różnice w kwotach. 

Ile czasu ma przedsiębiorca na wystawienie faktury korygującej?

Wszyscy płatnicy VAT mają prawo wystawiania faktur korygujących. Należy mieć także na uwadze, że ich obowiązkiem jest przechowywania dokumentów księgowych przez okres 5 lat. W tym czasie możliwe jest wypisanie dokumentów korygujących. 

Jeśli jednak błąd na fakturze został dostrzeżony po upływie tego czasu, nie ma konieczności wypisywania faktury korygującej. 

Kto może wypisać fakturę korygującą?

Faktura korygująca-wzór to dokument księgowy, który może być wystawiony przez przedsiębiorcę oraz jego pracowników. 

Faktura korygująca jest dokumentem dość prostym do przygotowania, niemniej jednak wymaga pewnej wiedzy oraz umiejętności. W wielu przypadkach jest nieunikniona, przez co warto umieć wystawić ją poprawnie. W tym celu warto posiłkować się przejrzystym wzorem. Dzięki niemu zminimalizuje się ryzyko pominięcia kluczowych informacji i punktów.  

Faktura korygująca – wzór 

Poniżej znajduje się darmowy wzór faktury korygującej. Możesz pobrać go w formacie PDF lub docx. Oto elementy, które znajdują się w schemacie takiego dokumentu:

 • tytuł (zarówno faktury korygowanej, jak i tej, która podlega korekcie);
 • data sprzedaży;
 • sposób zapłaty;
 • termin płatności
 • powód korekty;
 • dane sprzedawcy (nazwa, adres, NIP, kontakt);
 • dane nabywcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, NIP, kontakt);
 • sekcja z danymi, które były w fakturze (nazwa usługi, ilość, kwota netto, rabat, kwota VAT, kwota brutto);
 • sekcja z danymi, które są poprawne i powinny się znaleźć na fakturze (podobnie jak powyżej);
 • podsumowanie;
 • podpis osoby upoważnionej do odbioru i osoby uprawnionej do wystawienia faktury).
Archiwum: wrzesień 2022
faktura korygująca wzór