Wszystko wskazuje na to, że staranie się o dodatek węglowy nie dla wszystkich może być korzystne. Jeżeli liczba mieszkańców podanych we wniosku nie będzie się zgadzała z tymi podanymi w deklaracji śmieciowej, to urzędnicy mogą nałożyć kary. Dodatek węglowy – kary, dowiedz się więcej!

Składasz wniosek o dotację na węgiel? Możesz się nieprzyjemnie zdziwić. Jeżeli nie byłeś uczciwy przy składaniu deklaracji śmieciowej, to może czekać cię wysoka kara. Urzędnicy dostali broń do walki z nieuczciwymi mieszkańcami, jest nią właśnie dodatek węglowy. Kary mogą być spore! Czytaj dalej!

Dodatek węglowy bronią przeciwko nieuczciwym mieszkańcom

Właściciel domu, który stara się o dodatek węglowy, musi przedstawić listę współmieszkańców wraz z numerami PESEL. W deklaracji śmieciowej nie ma tak szczegółowych informacji, podaje się jednak liczbę mieszkańców. Jeżeli liczby nie będą się zgadzały, to konieczne będzie uregulowanie opłaty. Wtedy zamiast dopłaty do węgla właściciel domu otrzyma wezwanie do zapłaty. Działa to do 5 lat wstecz.

Szacuje się, że poza systemem śmieciowym znajduje się obecnie około 10 milionów osób. Pierwsi nieuczciwi mieszkańcy otrzymali już powiadomienia o koniecznej dopłacie. Za każdą osobę muszą oni dopłacić od 1300 do 1600 złotych. Jest to więc kwota, która może znacznie wpłynąć na zasobność domowego budżetu

Podałeś nieprawidłowe dane w deklaracji śmieciowej? Może czekać cię kara

Ustawa o dodatku śmieciowym stała się lekiem na nieprawidłowo podawane dane w deklaracji śmieciowej. Wcześniej urzędnicy nie mogli dokładnie zweryfikować liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym. Trzeba więc uważać przy wysyłaniu wniosku o dodatek węglowy. Kary mogą znacznie uszczuplić budżet. Nowe przepisy sprawiają, że urzędnicy mogą porównać wniosek o dodatek węglowy z następującą dokumentacją:

  • wypłatą świadczeń rodzinnych;
  • dodatkiem mieszkaniowym;
  • wypłatą świadczeń wychowawczych;
  • dodatkiem osłonowym;
  • deklaracją śmieciową.

Urzędnicy nie są już więc bezradni, a mieszkańcy muszą naprawdę uważać przy wypełnianiu wszystkich deklaracji. 

Wiele gmin nalicza opłaty za wywóz śmieci według liczby osób, które zamieszkują dany budynek. System ten można był oszukać, jeżeli wpisało się w deklaracji mniejszą liczbę osób, niż ta, która faktycznie w danym miejscu mieszka. Urzędnicy posługiwali się wcześniej informacjami meldunkowymi, ale ta metoda nie spełniała do końca swojego zadania. Sam obowiązek meldunkowy jest, ale jeżeli dana osoba nie jest nigdzie zameldowana, to nie ma za to żadnych kar. Oznacza to, że w określonym budynku może mieszkać więcej osób, niż jest zameldowana. Opłaty nakładane na gospodarstwa domowe są więc mniejsze, niż być powinny.

Dodatek węglowy – wiele rodzin, jeden adres

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 roku. Kwota dodatku to 3000 złotych. Mogą go otrzymać gospodarstwa domowe, które ogrzewane są za pomocą urządzeń, w których paliwem jest węgiel. Dopłata przysługuje na jeden adres, więc jeżeli w jednym miejscu mieszka wiele rodzin, to otrzymają one tylko jeden dodatek. Kary za źle podaną liczbę mieszkańców są faktycznie nakładane, więc najlepiej byłoby być uczciwym podczas wypełniania wszystkich wniosków.

Wypełniasz deklarację o dodatek węglowy? Kara nie ominie cię, jeżeli wcześniej błędnie wpisałeś liczbę mieszkańców twojego gospodarstwa domowego!

Archiwum: październik 2022
dodatek węglowy kary