Chcesz wiedzieć, czym właściwie jest depozyt i jakie są jego rodzaje? Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o świecie finansów i inwestycji? Przeczytaj o tym już teraz w naszym artykule.

W dawnych czasach kosztowności w postaci złota i cennych kamieni składano w bankach i wydawano na nie kwity potwierdzające ich wartość. Dało to początek współczesnym pieniądzom papierowym oraz depozytom bankowym, na których zbudowany jest cały aktualny świat finansów. Obecnie wyróżnić można dwa główne produkty oferowane przez banki – pierwszym są produkty kredytowe, natomiast drugim depozyty bankowe.

Czym jest depozyt bankowy – definicja

Depozyt pieniężny, czyli inaczej wkład bankowy polega na powierzeniu danej instytucji środków finansowych. W zamian za ulokowanie kapitału i możliwość jego przechowywania, bank wypłaca deponentom odsetki, które uzależnione są od kilku czynników, między innymi od stóp procentowych oraz zadeklarowanego czasu depozytu. W zamiast za to banki otrzymują prawo do dysponowania powierzonym kapitałem – między innymi mogą je inwestować lub udzielać kredytów swoim klientom. Depozyty mogą też mieć formę rzeczową. Wtedy za określoną cenę przechowywane są w skarbcu elementy takie jak wewnętrzne papiery wartościowe, biżuteria, różnego rodzaju dokumenty czy kruszce szlachetne.

Rodzaje depozytów bankowych

Wyróżnić można dwa rodzaje depozytów bankowych. Depozyt na żądanie, inaczej bywa nazywany bieżącym oraz a vista. Daje możliwość wycofania kapitału, czyli zamienienia go na pieniądze w dowolnym momencie. Zawarcie umowy następuje wtedy na czas nieoznaczony. Warto wiedzieć, że oprocentowanie takiego depozytu jest bardzo niskie, ponieważ bank nie jest w stanie ustalić, na jak długo zostały mu złożone dane pieniądze. Najczęściej bywa on wykorzystywany do spłacania zobowiązań.

Czym są depozyty terminowe?

W przypadku depozytu terminowego umowa zawierana jest na określony czas. Termin może obejmować jeden dzień, kilka miesięcy czy rok. Po upływie tego czasu klient ma możliwość odzyskania swoich pieniędzy. Jeżeli jednak zrobi to wcześniej, to niejako zrywa umowę z bankiem, co powoduje dla niego stratę finansową – na przykład utratę pełnych lub częściowych odsetek. Po upłynięciu wyznaczonego czasu można przedłużyć umowę lub wypłacić depozyt.

Depozyty oszczędnościowe

Jeszcze innym rodzajem jest depozyt oszczędnościowy, stanowiący połączenie dwóch wcześniejszych depozytów. Decydując się na niego, klient może uzyskać zwrot pieniędzy bez utraty oprocentowania, jednak z zastrzeżeniem, że tylko jedna wypłata w miesiącu będzie darmowa, natomiast za kolejne trzeba będzie ponieść wysokie opłaty.

Na jakie oprocentowanie można liczyć?

Depozyty nie słyną z wysokiego oprocentowania. Szczególnie w ostatnim czasie banki jeszcze bardziej obniżają te kwoty – szczególnie, przy pożyczkach krótkoterminowych. Przy lokacie jednomiesięcznej są to zyski rzędu 1% w skali całego roku. Nieco więcej można uzyskać w przypadku depozytów kwartalnych. Na ostateczną wysokość oprocentowania depozytu ma wpływ kilka czynników, między innymi czas jego trwania, wysokość wpłaty, a także czas, po jakim odsetki się kapitalizują. Wartość ta wyrażana jest w procentach.

Depozyt bankowy a bankructwo banku

Największe banki w Polsce objęte są systemem gwarantowania depozytów. Co to oznacza? To zabezpieczenie, które ma zastosowanie w przypadku bankructwa banku. Dzięki niemu klienci mogą odzyskać całość swojego wkładu lub jego cześć – zazwyczaj do określonej kwoty. W tym celu tworzone są specjalne fundusze, które w razie niespodziewanej sytuacji wypłacają klientom należytą rekompensatę. W naszym kraju wkłady bankowe gwarantowane są przez BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Depozyt nieprawidłowy

Instytucja depozytu nieprawidłowego została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego – w artykule 845 kodeksu cywilnego. Ma zastosowanie wtedy, gdy przechowawca dysponuje pieniędzmi lub innymi dobrami, które przyjął na przechowanie. Osoba lub instytucja, której przekażemy swoje środki, ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Od depozytu nieprawidłowego płaci się podatek wynoszący 2% podstawy. Różni się on od podatku tym, że jest zawierany w interesie składającego.

Depozyt a lokata

Słowa lokata i depozyt bankowy bywają używane zamiennie. Różnice między nimi są bardzo małe i polegają głównie na wysokości oprocentowania. Co więcej, lokaty zazwyczaj występują w formie czasowej, więc klient musi liczyć się z zamrożeniem oszczędności na dłuższy czas. Natomiast depozyt bankowy może być uzupełniany o nowe środki.

Depozyt pieniężny – czy warto przechowywać w nim pieniądze?

Czy warto zdecydować się na przechowywanie rzeczy lub pieniędzy w depozycie bankowym? To dobre rozwiązanie dla każdego, komu zależy na ochronie kapitału przed kradzieżą czy spadkiem wartości. Należy jednak pamiętać, że nie jest to najskuteczniejszy sposób na osiąganie zysków. W naszym kraju wysokość stóp procentowych jest bardzo niskie, co ma swoje odbicie również na depozytach bankowych. Jeżeli zależy ci na większym zysku, zdecyduj się na inne instrumenty finansowe, na przykład akcje czy kontrakty terminowe.

Jak widać, depozyt bankowy nie jest nowym pojęciem. Obecnie produkt ten znajduje się w ofercie niemal każdego banku. Może on mieć postać lokaty, konta osobistego lub oszczędnościowego.

Archiwum: grudzień 2022
depozyt