Własna działalność

Certyfikat rezydencji podatkowej – co to dokładnie jest i jak go wyrobić?

Certyfikat rezydencji podatkowej może być potrzebny, jeśli na przykład współpracujesz biznesowo z partnerami z zagranicy. Ale to nie jedyna sytuacja, w której jest on niezbędny. Jak go wyrobić i kiedy certyfikat rezydencji podatkowej się przyda? 

Celem certyfikatu rezydencji podatkowej jest zapobieganie unikania zobowiązań w urzędzie skarbowym. Minimalizuje także ryzyko niewłaściwego stosowania postanowień umów międzynarodowych, które dotyczą unikania podwójnego opodatkowania. Dokument określa i potwierdza rezydencję podatkową. Jak można zdobyć certyfikat rezydencji podatkowej i czy wiąże się to z jakimiś opłatami? Ile czeka się na wydanie zaświadczenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej to rodzaj dokumentu, który ma charakter zaświadczenia. Jego głównym zadaniem jest wskazanie siedziby podatnika, jeśli mowa o osobach prywatnych albo miejsca zamieszkania w przypadku osób fizycznych i prawnych. Celem jego wydawania jest zapobieganie nadużyciom podatkowym, które wynikają niejednokrotnie z niepoprawnej interpretacji i stosowania przepisów umów międzynarodowych opisujących unikanie podwójnego opodatkowania.

Mówiąc w skrócie, zaświadczenie potwierdza rezydencję podatkową i tym samym określa właściwy organ podatkowy. Innymi słowy, rezydencja podatkowa określa, w jakim kraju dany płatnik powinien zapłacić należności wynikające z opodatkowania. Na przykład dla osób, które posiadają polską rezydencję podatkową w Polsce istnieje nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że muszą oni zapłacić podatek u źródła, to znaczy w Polsce, niezależnie od miejsca ich aktualnego przebywania.

Z kolei na podmioty, które nie posiadają rezydencji, nałożony jest ograniczony obowiązek podatkowy. Co do oznacza? Te osoby obowiązuje uiszczanie podatku wyłącznie od dochodów, które zostały osiągnięte na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Certyfikat rezydencji podatkowej wydaje się poprzez odpowiednie organy administracji podatkowej w każdym kraju. Gdzie szukać więcej informacji na ten temat? Między innymi w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, a także w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Certyfikat rezydencji podatkowej – kto może złożyć wniosek?

Certyfikat rezydencji podatkowej jest dokumentem, który nie jest trudno zdobyć. Jednak oczywiście wiąże się to z pewnymi formalnościami. Po pierwsze warto wiedzieć, kto w ogóle może uzyskać rezydencję podatkową w Polsce. Żeby było to możliwe, trzeba obligatoryjnie spełnić co najmniej jeden warunek, spośród wymienionych poniżej. Ogólnie rzecz biorąc, certyfikat rezydencji podatkowej dotyczy tych podatników podatku dochodowego, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski.

Zatem jak brzmią te warunki konkretnie?

 • przebywanie w Polsce przez czas dłuższy niż 183 dni;
 • Rzeczpospolita Polska stanowi centrum interesów osobistych lub służbowych podmiotu.

Certyfikat rezydencji podatkowej a pełnomocnictwo

Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej można złożyć osobiście lub skorzystać z pomocy pośrednika, któremu nadawane jest pełnomocnictwo. To znacznie ułatwia uzyskanie tego dokumentu i dla wielu osób jest bardzo pomocne. Istnieją różne formy pełnomocnictwa. Wybór odpowiedniej zależy od konkretnej sytuacji, a także indywidualnych potrzeb. Oto najważniejsze informacje na temat różnych form pełnomocnictw, z których można skorzystać:

 1. Istnieje pełnomocnictwo ogólne, które stanowi upoważnienie do podejmowania działań we wszystkich sprawach dotyczących podatków, a także innych kwestiach, leżących w gestii właściwych organów podatkowych lub skarbowych.
 2. Zgłaszanie pełnomocnictwa ogólnego, a także wszelkie zmiany z nim związane, również dotyczące wypowiedzenia i odwołania, odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu trzeba skorzystać z konta podatnika, które znajduje się na Portalu Podatkowym.
 3. Warto pamiętać, że załączenie pełnomocnictwa ogólnego nie jest konieczne do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 4. Pełnomocnictwo szczególne z kolei upoważnia do podejmowania działań w konkretnie określonej kwestii podatkowej. Z tego względu jego zakres musi zostać dokładnie opisany, włączając w to jaką sprawę obejmuje i przed jakim organem.
 5. Jeśli chcesz złożyć pełnomocnictwo szczególne, należy złożyć druk PPS-1. Natomiast do odwołania służy druk OPS-1.
 6. Bardziej szczegółowe informacje na temat pełnomocnictw znajdują się na rządowej stronie dotyczącej podatków.
 7. Jeśli chodzi o koszty, uzyskanie pełnomocnictwa kosztuje 17 zł.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument, o który starają się zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy prowadzą swój biznes w Polsce, ale posiadają także kontrahentów za granicami kraju. Dodatkowo zaświadczenie przydatne jest dla osób, które uzyskują zagraniczne dochody i chcą uniknąć podwójnego opodatkowania. Dzięki certyfikatowi rezydencji podatkowej można potwierdzić, w jakim kraju podlega się obowiązkowemu opodatkowaniu.

W sytuacji, kiedy ktoś zarabia za granicą i zamierza rozliczyć PIT w Polsce, certyfikat rezydencji podatkowej może zabezpieczyć przed powtórną zapłatą podatku. Możliwe jest także obniżenie należności, którą trzeba uiścić. Dokument stanowi także zaświadczenie, że konkretny podatnik posiada stałe miejsce przebywania na terenie kraju, który wydał certyfikat. To samo dotyczy potwierdzenia siedziby firmy, co jest istotne zwłaszcza wtedy, kiedy firma działa międzynarodowo.

Certyfikat rezydencji podatkowej – jak go uzyskać?

Certyfikat rezydencji podatkowej wydawany jest tylko odnośnie do stanu przeszłego oraz teraźniejszego. Jeśli dopiero planujesz przeprowadzkę lub podjęcie pracy (rozpoczęcie działalności gospodarczej) w innym kraju, na tym etapie nie ma możliwości uzyskania dokumentu. Wniosek o certyfikat można złożyć na dwa sposoby, tradycyjnie lub elektronicznie. W tym celu niezbędne jest wypełnienie formularza CFR-1. Znajdują się w nim dane podatnika, powód ubiegania się o zaświadczenie, pożądana liczba kopii, a także sposób, w jaki certyfikat zostanie odebrany.

Wniosek wysyłany jest do odpowiedniego urzędu skarbowego, właściwego dla adresu stałego zamieszkania lub miejsca siedziby przedsiębiorstwa. A oto krótka instrukcja, jak złożyć wniosek.

Wniosek w wersji elektronicznej

 1. Można przesłać go w formie załącznika do pisma ogólnego w e-Urzędzie Skarbowym.
 2. Istnieje także możliwość wysłania go za pomocą systemu e-PUAP do właściwego urzędu skarbowego.
 3. Elektroniczny wniosek można trzeba uwierzytelnić. Można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy z nich wymaga zalogowania się do eUS poprzez aplikację mObywatel lub stronę internetową. Drugi wymaga podpisu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i odbywa się przez e-PUAP.

Wniosek w wersji papierowej

 1. Można złożyć go bezpośrednio w siedzibie urzędu skarbowego, właściwego do adresu zamieszkania. W tym celu należy umówić wizytę na konkretny termin.
 2. Można skorzystać z Centrum Obsługi. Znajdują się one w różnych częściach kraju.
 3. Wniosek można wysłać także pocztą do odpowiedniego urzędu.
 4. Trzeba pamiętać, że wniosek papierowy koniecznie musi zostać podpisany we właściwym, przeznaczonym do tego celu miejscu.

Jakie informacje powinien zawierać certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej nie posiada jednego, ogólnego wzoru, który byłby właściwy dla każdego kraju. Jednak są pewne informacje, które muszą się w nim znaleźć, niezależnie od tego, w jakim państwie jest wydawany. Certyfikat rezydencji należy wypełnić o następujące informacje:

 1. Dane identyfikacyjne podatnika, czyli imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, a także stały adres zamieszkania, siedziba firmy.
 2. Data, w której zostało wydane zaświadczenie.
 3. Opcjonalna informacja o czasie, w którym obowiązuje certyfikat.
 4. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych.
 5. Dane organu podatkowego, który wydaje certyfikat rezydencji.

Jaki jest koszt uzyskania dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową?

Certyfikat rezydencji podatkowej nie jest w Polsce drogim dokumentem. Jeśli chcesz go uzyskać, konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej, która wynosi 17 zł. Kwota nie jest przesadnie wygórowana. Warto pamiętać, że w przypadku korzystania z pełnomocnictwa trzeba również za to zapłacić. Czas oczekiwania na otrzymanie certyfikatu rezydencji podatkowej wynosi do 7 dni.

Jaką ważność ma certyfikat rezydencji podatkowej?

Jaki jest termin ważności certyfikatu rezydencji podatkowej? Konkretny okres ważności certyfikatu rezydencji podatkowej jest określany tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jeśli więc nie ma takiej informacji, zakłada się, że dokument jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wystawienia. Jeśli ten termin upłynął, należy wnioskować o nowe zaświadczenie. Wniosek należy złożyć także w sytuacji, kiedy zmienia się siedziba podatnika.

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument przydatny w określonych przypadkach. Z zaświadczenia korzysta wielu biznesmenów, ale nie tylko. Jeśli potrzebujesz uzyskać certyfikat rezydencji, wiesz już, jak go zdobyć.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz