Dofinansowanie dla samozatrudnionych to jedna z form wsparcia przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii koronawirusa. Kwota waha się w zależności od wielkości straty, bo to od niej jest uzależniona. Sprawdź, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych ma pomóc stanąć na nogi wielu osobom prowadzącym własny biznes po zamrożeniu gospodarki w 2020 roku. Wsparcie wypłacane jest rzecz jasna na ściśle określonych zasadach, mających zapobiec nadużyciom. Jest to ważna sprawa, zwłaszcza w przypadku osób, dla których biznes był jedynym źródłem dochodów. Sprawdź, komu może zostać ono wypłacone, na jakich zasadach, a także, jakiej wysokości są poszczególne dopłaty.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych – warunki

Nie każdy przedsiębiorca może otrzymać fundusze w ramach wsparcia dla samozatrudnionych. Koniecznym warunkiem jest tutaj przede wszystkim terminowe opłacanie należnych danin. Chodzi m.in:

 • podatki związane z nieruchomościami, prowadzeniem działalności oraz regularnymi opłatami;
 • obowiązkowe składki, na przykład ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne;
 • opłaty na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracy czy Solidarnościowy. 

Czysty stan musi być utrzymany w okresie końca trzeciego kwartału 2019 roku.

Jakie dofinansowanie części kosztów przysługuje przedsiębiorcom?

To, jakie dofinansowanie dla samozatrudnionych przysługuje danemu przedsiębiorcy, jest ściśle uzależnione od tego, jak duże straty poniósł. Wyznaczono przy tym trzy kategorie, według których może być wypłacane dofinansowanie dla samozatrudnionych. Progi i kwoty, jakie przysługują to:

 • 30% spadku obrotów – przysługuje wówczas 50% minimalnej kwoty wynagrodzenia miesięcznego;
 • 50% spadku obrotów – przedsiębiorcy mogą otrzymać 70% najmniejszego wynagrodzenia;
 • 80% spadku obrotów – na właścicieli działalności czeka 90% kwoty, jaka przysługuje minimalnie za pracę.
Zobacz także  Certyfikat rezydencji podatkowej – co to dokładnie jest i jak go wyrobić?

Gdzie i jak można złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Omawianą dotację otrzymuje się z ramienia starosty, a zatem wniosek o dofinansowanie dla samozatrudnionych należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy. Można tego dokonać przez stronę internetową tej instytucji lub osobiście. Należy wówczas udać się do placówki odpowiedniej miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

Dokument o dofinansowanie dla samozatrudnionych składa się w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia naboru do dopłat. Warto zatem śledzić stronę, także po zamknięciu naboru, gdy na portalu pojawiają się informacje o osobach zakwalifikowanych do programu.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć, by otrzymać dofinansowanie dla samozatrudnionych?

Sam wniosek nie jest wystarczającym dokumentem, uprawniającym do otrzymania wsparcia. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie dla samozatrudnionych, trzeba do wniosku dołączyć szereg odpowiednich oświadczeń. Do najważniejszych dokumentów, o których trzeba pamiętać, należą oświadczenia o:

 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • wystąpieniu spadku obrotów w prowadzonej działalności;
 • numerze rachunku bankowego lub tego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
 • braku otrzymania się i ubiegania o dofinansowanie na ten sam cel z innych źródeł;
 • przeznaczeniu funduszy na prowadzenie biznesu;
 • zobowiązaniu do prowadzenia biznesu podczas otrzymywania dotacji, a później przez ten sam czas;
 • byciu osobą fizyczną, która nie zatrudnia innych pracowników, czyli o prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej;
 • niezaleganiu ze zobowiązaniami.

W jaki sposób wypłacana jest finansowa pomoc dla samozatrudnionych?

Po złożeniu dokumentów i ich akceptacji przez odpowiedni urząd każda osoba prowadząca biznes będzie miała prawo do otrzymania świadczenia. Dofinansowanie dla samozatrudnionych jest wypłacane co miesiąc, czyli tak, jak niektóre inne dopłaty. Pieniądze są przekazywane przedsiębiorcom po tym, jak przedstawią oni oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu. Obroty muszą utrzymywać się na określonym poziomie. Dokumenty te stanowią podstawę do wypłaty dotacji według danego progu, który obowiązuje przy wykazywanych stratach.

Zobacz także  Załóż własny biznes! Samozatrudnienie staje się coraz popularniejsze

Jak długo mogą być wypłacane nowe dotacje dla samozatrudnionych?

Niestety, nowe dotacje dla samozatrudnionych nie są stałym wsparciem, które jest wypłacane do czasu, aż przedsiębiorca będzie w stanie znowu prowadzić działalność na poziomie sprzed kryzysu. Nie jest jednak dopłatą udzielaną jednorazowo. Dofinansowanie dla samozatrudnionych jest bowiem świadczeniem, które przysługuje przez trzy miesiące

Jest to standardowy okres, który najczęściej można spotkać. W przypadku zaistnienia wyjątkowym okoliczności Rada Ministrów RP zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu wypłaty dotacji. Trudno sprecyzować, co może być ową okolicznością, jednak najczęściej wymienia się okres obowiązywania stanu epidemii, a co za tym idzie, zamrożenia gospodarki.

Jaka pomoc dla samozatrudnionych może zostać cofnięta?

Raz udzielone fundusze niestety nie są chronione przed zwrotem. Może bowiem wystąpić sytuacja, w której odpowiednie organy zażądają oddania funduszy. Kiedy i jaka pomoc dla samozatrudnionych może zostać wycofana? 

Może do tego dojść w sytuacji, gdy dany podmiot zamknie działalność w okresie otrzymywania dotacji lub w określonym czasie po nim. Czasami pomoc dla samozatrudnionych cofa się wtedy, gdy urząd stwierdzi zafałszowanie spadku obrotów. Jeśli przedsiębiorca wyda fundusze na cele niezwiązane z biznesem, również musi je oddać.

Czy dofinansowanie dla samozatrudnionych łączy się z innymi dopłatami?

Tarcza antykryzysowa wyklucza wykorzystywanie kilku różnych programów pomocowych naraz. Dofinansowanie dla samozatrudnionych nie może być zatem połączone z innymi dotacjami, które również są przyznawane na prowadzenie działalności. Warto tu jednak zaznaczyć, że w dokumentach mogą być podane różne motywacje przyjmowania dotacji. Jeśli sposoby wykorzystania funduszy nie będą się pokrywały, to można pobierać kilka różnych dopłat w tym samym momencie.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych to forma pomocy dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jego wysokość jest zależna od tego, jak duże straty poniosła dana osoba. Pieniądze wypłacane są po złożeniu wniosku i kompletu dokumentów.

Zobacz także  Programy biurowe Insert
dofinansowanie dla samozatrudnionych