Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy na rodzica — co to jest? Komu przysługuje świadczenie? Jak rozdzielany jest pomiędzy członkami rodziny?

4 minut(y) czytania
Ocena

Zasiłek opiekuńczy na rodzica — co to jest? Kiedy może być przyznane świadczenie dla opiekunów osób nieposiadających możliwości samodzielnej egzystencji?

Czym jest zasiłek opiekuńczy na rodzica i kiedy można skorzystać z tego rodzaju świadczenia publicznego? Czy osoby w związku małżeńskim mogą otrzymać świadczenie za opiekę nad chorym członkiem rodziny małżonka? Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, kiedy ZUS może wypłacić pieniądze, przeczytaj nasz artykuł!

Czym jest zasiłek opiekuńczy na rodzica?

Każdy człowiek z wiekiem traci siły, zdrowie i witalność. Z tego powodu w życiu może wystąpić konieczność sprawowania opieki nad starszym rodzicem. Warto wiedzieć, że obowiązek ten jest sporym wyzwaniem dla domowników i całej rodziny, ponieważ chory wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, cierpliwości i pieniędzy. Z tego powodu wiele osób decyduje się na skorzystanie ze specjalnych placówek, które ułatwiają rewalidację lub rehabilitację chorego członka rodziny. Jednak większość osób decyduje się na opiekę w domu, dzięki czemu zyskują prawa do zasiłku związanego ze zwolnieniem z pracy i wsparciem materialnym.

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem publicznym, które może być wypłacane niezależnie od daty powstania niepełnosprawności, przez co śmiało mogą z niego korzystać rodzice małych dzieci, jak i osoby dorosłe, które muszą opiekować się starszymi rodzicami. Warto wiedzieć, że jest on uzależniony od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia domowników. W efekcie o świadczenie mogą ubiegać się rodziny, których łączny dochód przeliczony na osobę nie przekracza 764 PLN.

Zasiłek opiekuńczy na rodzica może otrzymać osoba, która sprawuje stałą opiekę nad chorym, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności i wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki. Ważne jest, by opiekun w procesie rehabilitacji i opieki nie podejmował zatrudnienia lub zrezygnował z pracy zarobkowej.

Kliknij!
Zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym — co warto wiedzieć? Jak otrzymać świadczenia w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Komu nie przysługuje świadczenie na rodzica?

Warto wiedzieć, że w określonych przypadkach wypłata zasiłku opiekuńczego może być niemożliwa. Dzieje się tak, gdy:

 • osoba sprawująca opiekę nad chorym rodzicem prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub innego rodzaju świadczenia dla opiekuna;
 • chory został umieszczony w rodzinie zastępczej, chyba że gospodarstwo domowe jest spokrewnione;
 • osoba wymagająca opieki trafiła do rodzinnego domu dziecka lub w placówce, która zapewnia całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • osoba, która sprawuje opiekę nad chorym rodzicem ma prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej lub innego rodzaju zasiłku stałego bądź świadczenia przedemerytalnego z wyjątkiem jednorazowych dodatków publicznych;
 • osoba sprawujące opiekę również legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • zostało ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • osoba wymagająca opieki ma ustalone prawo do zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • pokrycie wydatków związanych z opieką jest finansowe za granicą.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na rodzica?

Niestety opieka na starszymi rodzicami oraz osobami w podeszłym wieku jest związana z wysokimi kosztami, a także z poświęceniem sporej ilości czasu oraz cierpliwości. Największe wydatki wiążą się z fachową i profesjonalną opieką medyczną, która często trwa nawet kilkanaście godzin dziennie, a także z lekami, specjalną żywnością i środkami pielęgnacyjnymi, higienicznymi oraz pierwszej potrzeby. Ponadto niezbędne są środki higieniczne, leki, specjalne żywienie i fachowy sprzęt rehabilitacyjny. Co więcej, należy się liczyć z wykonywaniem pracy takiej jak pranie, sprzątanie i mycie. To szereg obowiązków, które związane są z niemałymi inwestycjami finansowymi. Z tego powodu Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje specjalne świadczenie, które jest przyznawane osobom mającym zasiłek chorobowy i przerwały pracę, by opiekować się chorym członkiem rodziny. Wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku obliczanego na podstawie przeciętnego wynagrodzenia i wypłacany jest nie więcej niż przez 14 dni kalendarzowych w ciągu roku. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego oraz wspólne prowadzenia gospodarstwa domowego z rodzicem.

Kliknij!
Zasiłek stały — najważniejsze informacje. Komu przysługuje zasiłek okresowy? Ośrodek pomocy społecznej i zasiłek celowy w 2022 r.

Czy opieka nad chorym rodzicem jest obowiązkiem prawnym dorosłych dzieci?

To pytanie zadaje sobie wiele osób dorosłych, które borykają się ze sprawowaniem opieki na chorym rodzicem. Obowiązek prawny opieki nad własnym dzieckiem do ukończenia 18. roku życia nie stanowi problemu w interpretacji i raczej większość osób jest tego świadomych. W przypadku opieki nad dorosłymi jest podobnie, o czym należy pamiętać u schyłku życia rodziców. Kodeks rodzinny w art. 81 nakłada na rodziców i dzieci obowiązek wzajemnego szacunku. Jest to równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich warunków oraz niezbędną opiekę w sytuacji wystąpienia choroby, kalectwa lub starczej niedołężności. W efekcie pozostawienie schorowanego i niepełnosprawnego seniora w nieodpowiednich warunkach stanowi podstawę do wniesienia pozwu do sądu rodzinnego.

Świadczenie pielęgnacyjne — szczególny zasiłek za opiekę nad rodzicem

Świadczenie pielęgnacyjne jest szczególnym przypadkiem zasiłku, który może otrzymać osoba opiekująca się chorym rodzicem. Jego przyznanie jest związane z koniecznością rezygnacji z pracy zarobkowej i ten rodzaj zasiłku opiekuńczego przysługuje:

 • matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu chorego dziecka;
 • osobie, która sprawuje opiekę w ramach rodziny zastępczej spokrewnionej;
 • osobom, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, które określają przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku.

To świadczenie może być przyznane wymienionym wyżej osobom pod warunkiem zrezygnowania z zatrudnienia lub innej formy pracy zarobkowej, a w zamian poświęcają się opiece nad chorą osobą. W innym przypadku świadczenie nie może być wypłacone, ponieważ w czasie wykonywania obowiązków zawodowych nie będą mieli możliwości pełnego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Wiesz już, czym jest zasiłek opiekuńczy na rodzica i w jakich okolicznościach może być przyznany. Należy pamiętać, że trzeba spełnić kilka warunków, a także przedstawić zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym. Co więcej, maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 1830 złotych miesięcznie.

Kliknij!
Zasiłek pogrzebowy KRUS – dla kogo? Sprawdź, komu przysługuje i ile wynosi zasiłek na pogrzeb w 2022 roku?
Zobacz też:
Avatar
375 Artykuł(y)

o autorze
Jest księgową, ostatnio jej specjalizacją stały się zawiłości prawne Polskiego Ładu. Dodatkowo interesuje się finansami osobistymi.
Artykuły
Nasze propozycje
Zasiłki

Zasiłek stały — najważniejsze informacje. Komu przysługuje zasiłek okresowy? Ośrodek pomocy społecznej i zasiłek celowy w 2022 r.

5 minut(y) czytania
Ocena Zasiłek stały — czym jest i co warto o nim wiedzieć? Czy można otrzymywać świadczenia finansowe, legitymując się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?…
Zasiłki

Zasiłek wychowawczy — co to jest? Komu przysługuje zasiłek wychowawczy 2022? Ile jest płatny i jak złożyć wniosek?

5 minut(y) czytania
Ocena Zasiłek wychowawczy — kto może otrzymać? Czy urlop macierzyński ma wpływ na świadczenie wychowawcze? Najważniejsze informacje. Czy zasiłek wychowawczy przysługuje każdemu?…
Zasiłki

Zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym — co warto wiedzieć? Jak otrzymać świadczenia w umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 minut(y) czytania
Ocena Czym jest zasiłek dla niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym? Jakie świadczenia mogą otrzymać osoby niepełnosprawne? Sprawdź, ile wynosi wsparcie finansowe dla osób…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.