Prawo

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą – najważniejsze informacje

2 minut(y) czytania
Ocena

Czasami osoby starsze wymagają specjalnej opieki, szczególnie gdy są schorowane lub niepełnosprawne. Zwykle wiążą się z tym dodatkowe koszty. Jako opiekun możesz ubiegać się o zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. Na jaki zasiłek dla opiekuna osoby starszej możesz liczyć?

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek dla osoby starszej?

Każdy, kto sprawuje opiekę nad starszą osobą ma prawo ubiegania się o pomoc finansową ze strony odpowiedniej instytucji państwowej. W Polsce wniosek o zasiłek dla opiekuna osoby starszej możesz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wybranych Ośrodków Pomocy Społecznej. 

Czym jest opiekuńcze na osobę starszą?

Zasiłek opiekuńczy na osobę starsza stanowi świadczenie pielęgnacyjne, objęte przepisami aktu prawnego na temat świadczeń rodzinnych. Reguluje tą kwestię ustawa z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U. 2020.111 z 2020.01.24). Na mocy tego dokumentu osobą uprzywilejowaną do otrzymywania świadczeń jest obywatel Polski, który zamieszkuje na terenie kraju w okresie pobierania wyżej wymienionego świadczenia.

Ten rodzaj świadczenia stanowi zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą, która ukończyła 75. rok życia lub jest niepełnosprawna. Ma formę dodatku pieniężnego, przyznawanego w każdym miesiącu. Ma pomóc osobom zajmującym się starszymi ludźmi, którzy z założenia potrzebują więcej uwagi i troski, a także leków i kontroli medycznych. Świadczenie może mieć także formę zasiłku opiekuńczego na mamę czy innego członka rodziny.

Zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą, po 75. roku życia

Innym typem świadczenia z tej samej kategorii jest opiekuńcze na osobę starszą po 75. roku życia. Nazywany jest dodatkiem pielęgnacyjnym i regulowany przez z art. 16 ust.2 pkt. 3 ww. ustawy. Ma on na celu pokrycie częściowo wydatków związanych z pomocą i opieką nad osobą starszą, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania.

Kliknij!
Skarga pauliańska jako skuteczne wsparcie w egzekwowaniu długów

Dodatek pielęgnacyjny może także być pobierany przez osobę po ukończeniu 75. roku życia samodzielnie. Świadczenie jest wypłacane z urzędu, więc nie ma konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów i wniosków. W takich przypadkach kwota opiekuńczego na osobę starszą (dalej dodatek pielęgnacyjny) jest wypłacane wraz z rentą lub emeryturą w każdym miesiącu. Wystarczy, że wniosek o świadczenie złoży sam zainteresowany.

Gdzie złożyć wniosek i ile wynosi zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą?

Jeżeli chcesz się ubiegać o zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą, musisz złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu ( najczęściej ośrodka pomocy społecznej). Jednak w momencie ubiegania się o świadczenie przez osobę trzecią, konieczne są dodatkowe dokumenty – potwierdzenie niezdolności do samodzielnego funkcjonowania przez osobę starszą. Pamiętaj, że w przypadku profesjonalnej całodobowej opieki nad osobą starszą zasiłek nie przysługuje. Chodzi tu o sytuację, gdy podopieczny znajduje się w instytucji opieki. Wysokość zasiłku dla opiekuna osoby starszej wynosi obecnie 215,84 zł przyznawane w każdym miesiącu od miesiąca wydania pozytywnej decyzji.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą KRUS

Na odmiennych zasadach przyznawany jest zasiłek dla opiekuna osoby starszej w przypadku ubezpieczonych w KRUS, czyli rolników i hodowców. Reguluje tą kwestię ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku na temat świadczeń rodzinnych. Jeśli chcesz otrzymać zasiłek dla opiekuna osoby starszej, to musisz złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o zaprzestaniu prowadzenia działalności rolnej i podpisanej klauzuli o świadomości karnej w przypadku składania fałszywych oświadczeń. Świadczenie przysługuje rolnikom, którzy zaprzestali prowadzenia gospodarstwa rolnego. W przypadku ubiegania się przez małżonków lub domowników należy się osobom, które nie prowadzą działalności rolnej lub nie wykonują pracy w gospodarstwie rolnym.

Zobacz też:
Kliknij!
Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?
Nasze propozycje
Prawo

Skarga pauliańska jako skuteczne wsparcie w egzekwowaniu długów

3 minut(y) czytania
Ocena Skarga pauliańska to użyteczny mechanizm prawny. Dzięki niemu wierzyciel może dochodzić swoich praw w sytuacji, kiedy dłużnik z obawy przed egzekucją…
Prawo

Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

2 minut(y) czytania
Ocena Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnienie lekarskie można wystawić z datą wsteczną. W naszym artykule dowiesz się, na ile dni do tyłu…
Prawo

Spółka – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje w jednym miejscu

4 minut(y) czytania
Ocena Spółka jest jedną z opcji, gdy zakładasz działalność gospodarczą. W Polsce istnieje wiele form organizacyjno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej tego rodzaju….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.