Warto mieć na uwadze reformy dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków. 2023 rok przyniósł nowości. Czy wiele zmieni się dla polskich rezydentów? Sprawdź!

Możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem to najprostszy sposób na zmniejszenie podatku dochodowego. Powoduje to zrównanie dochodów, które są podzielone przez dwa. Przez równomierne opodatkowanie żaden z małżonków nie trafi do wyższej skali podatkowej. Jeśli chodzi o wspólne rozliczenie małżonków, 2023 to czas zmian. Poznaj konkrety!

Kiedy możesz wspólnie rozliczyć się z małżonkiem w 2023 roku?

Rozliczenie z małżonkiem możliwe jest po spełnieniu określonych wymagań. Zgodnie z przepisami ustawy odnoszącej się do podatku dochodowego od osób fizycznych. Musisz spełnić następujące warunki:

 1. Wraz z małżonkiem musicie posiadać wspólność majątkową.
 2. Oboje musicie być polskimi rezydentami majątkowymi.
 3. Nie korzystacie z rozliczania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (poza wyjątkiem przychodów z dzierżawy lub najmu) lub na zasadzie podatku liniowego. Możliwy jest wyjątek w momencie braku osiągania przychodów przez małżonka, który rozlicza się w ten sposób.
 4. Dawniej, aby móc rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, należało pozostać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Polski Ład wraz z dniem 1 stycznia 2022 roku zniósł tę zasadę. Wspólne opodatkowanie dochodów jest możliwe od dnia zawarcia związku małżeńskiego. Warunkiem jest, że małżonkowie nie rozwiodą się i będą posiadać wspólność majątkową do końca roku podatkowego. Wyjątkiem objęto śmierć małżonka w trakcie roku podatkowego.

Co zmienił Polski Ład 2.0. w kwestii rozliczania się małżonków?

Polski Ład 2.0. zmienił niektóre zasady wspólnego rozliczania się oraz ustawy o podatku dochodowym:

 • w trakcie roku podatkowego możesz zawrzeć związek małżeński, tym samym nie pozbawia cię to prawa do wspólnego rozliczenia – nie musisz trwać w związku małżeńskim przez cały rok. Wspólność majątkowa zaczyna istnieć od dnia zawarcia małżeństwa aż do końca roku. Po tym czasie możesz złożyć zeznanie małżeńskie;
 • od 2022 roku wzrosła kwota wolna od podatku. Uatrakcyjniło to wspólne rozliczenie się. Od lipca 2022 r. kwita wynosi 3600 zł ze względu na obniżenie podatku z 17% na 12%. Kwota wolna w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie pracuje lub jego dochody są relatywnie niskie. Tym samym kwota wolna od podatku w podwójnej wysokości będzie miała swój wymiar finansowy;
 • podwyższenie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł przynosi wymierne efekty dla małżonków, którzy osiągają większe dochody. Jeśli jeden z małżonków zarabia więcej niż 120 000 zł rocznie, a drugi zdecydowanie poniżej, może przyczynić się do zmniejszenia stawki podatku dochodowego. Jeżeli zsumujecie wasze dochody i podzielicie przez 2, możliwe jest zejście z 32% stawki podatku dochodowego do 12%.

Jak wygląda wspólne rozliczenie się małżonków? 2023 i nowości

Możliwość wspólnego rozliczania małżonków początkowo wzbudzała wątpliwość. Niepewność sprawiało połączenie wspólnego opodatkowania dochodu oraz rozliczanie ulgi dla klasy średniej. Przepisy dotyczące ustawy PIT wskazywały na to, że każdy z małżonków musi osiągać wystarczające dochody, aby móc bez problemu z tego skorzystać. Z tego powodu część przedstawicieli doktryny wskazywali, że wystarczy połowa sumy przychodów obydwojga małżonków, aby mieścić się w przedziale, który umożliwia korzystanie z ulgi dla klasy średniej. Jednakże Ministerstwo Finansów wyraziło inne stanowisko w tej sprawie. Wzbudzało to wątpliwości ekspertów.

Wzór na rozliczenie PIT

Wzór rozliczenia małżonków obowiązuje po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0. od 1 lipca 2022 roku. Przebiega on w kilku etapach:

 1. Każdy z was pomniejsza swój przychód o koszty (składki ZUS, koszty uzyskania przychodu) i przysługujące inne odliczenia.
 2. Zsumujcie czyste podstawy opodatkowania
 3. Otrzymaną sumę podzielcie przez 2.
 4. Od tej kwoty oblicza się podatek oraz stosuje kwotę, która go zmniejsza. Kwota ta jest właściwa dla ustalonej podstawy obliczenia podatku.
 5. Następnie pomnóżcie podatek przez 2.
 6. Od obliczonego podatku odliczcie ulgi odliczane od podatku, które przysługują każdemu z was.

W jakich sytuacjach wspólne rozliczanie małżonków nie daje korzyści?

Nie zawsze wspólne rozliczenie małżonków (2023) jest w pełni opłacalne. Niekiedy nawet przynosi straty niż zyski. Zastanów się nad rozliczeniem z małżonkiem, jeśli:

 • obydwoje jesteście opodatkowani według tej samej stawki podatku, a wasz dochód jest wyższy niż 13 000 zł. W tym przypadku przysługuje wam taka sama kwota zmniejszająca podatek. Wspólne rozliczenie nie przyniesie żadnych benefitów w waszym budżecie domowym;
 • łączny dochód oscyluje pomiędzy 26 000 a 85 528 zł, a małżonek zarabiający mniej posiada dochód wyższy niż 8 000 zł. W takim przypadku wasza połowa dochodów usytuuje się w grupie, w której kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł. Jeśli rozliczalibyście się osobno, osoba zarabiająca mniej skorzystałaby z kwoty obniżającej podatek między 525,12 a 1 360 zł. To samo dotyczy małżonka, który zarabia ponad 127 000 zł i nie korzysta z kwoty wolnej od podatku, a drugie z was jest uprawnione do kwoty wolnej od podatku, ale zarobki przekraczają 85 528 zł. Zatem skierowane jest to małżonków, którzy są opodatkowani stawką 32%;
 • jeden z małżonków przekroczy dochody w wysokości 1 mln zł. Niskie dochody drugiego z was lub ich brak nie mają znaczenia, by bogatszy małżonek nie płacił podatku solidarnościowego od dochodu, który przekracza 1 mln zł (wynosi 4% podstawy opodatkowania).

Metody składania wniosków

Wniosek dotyczący wspólnego rozliczania małżonków możesz złożyć przez internet, w ramach usługi e-PIT lub w formie papierowej w urzędzie.

Wspólne rozliczenie PIT przez internet

Rozliczanie się przez internet to najbardziej wygodna forma składania deklaracji do urzędu skarbowego. Bez problemu możesz skorzystać z programów do rozliczeń PIT. Program wskaże ci prawidłową drogę, jak dokonać wspólnego rozliczenia oraz automatycznie może przesłać deklarację do urzędu.

Rozliczanie w usłudze e-PIT

Podatnik może wybrać sposób rozliczenia się. Rząd oferuje własną usługę internetową do rozliczania się z urzędem skarbowym. Usługa Twój e-PIT pozwoli ci rozliczyć się w sposób preferencyjny z małżonkiem, pod warunkiem że dotyczy to PIT-36 oraz PIT-37. Informuje o tym Ministerstwo Finansów. Korzystając z usługi Twój e-PIT, twoje zeznanie jest wypełniane indywidualnie. Dotyczy to również małżonków, którzy w poprzednim roku rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia bez problemu zmienisz na wspólny. Możesz również wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Usługi będą dostępne po zalogowaniu się i wybraniu właściwej dla ciebie opcji. Nie możesz wspólnie rozliczyć się z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci, jeśli chcesz wypełnić formularz PIT-28 i PIT-38

Składanie wniosku w wersji papierowej w urzędzie

Choć w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 2023 rok wydaje się czasem, gdy będzie dominować zdalne składanie wniosków, to forma tradycyjna także jest dostępna. Małżonkowie mogą złożyć wniosek w formie papierowej, dostarczając go do urzędu lub wysyłając pocztą. Na chwilę obecną coraz rzadziej korzysta się z tej opcji. Wymaga to samodzielnego uzupełnienia wszystkich danych podatkowych oraz musisz dokonać odpowiednich wyliczeń.

Reformy programu Polski Ład zmieniły niektóre kwestie dotyczące ustawy o PIT. Warto rozważyć złożenie wspólnego zeznania i dostarczenie wniosku w 2023.

Archiwum: styczeń 2023
wspólne rozliczenie małżonków