Czym jest urlop na poszukiwanie pracy i kto może z niego skorzystać? Poznaj najważniejsze przepisy dotyczącego tego rozwiązania. Dowiedz się, jak może ci pomóc w twojej drodze zawodowej. Sprawdź, czy każdy jest w stanie go otrzymać.

Owo pojęcie może wydawać się nieco paradoksalne. Ostatecznie, po co ci urlop, skoro masz już pracę? Różne okoliczności mogą jednak sprawić, że urlop na poszukiwanie pracy okazuje się niezbędny. Może pomóc ci w płynnym przejściu od jednego miejsca zatrudnienia do drugiego. Jest to rozwiązanie będące prawem pracownika i warto o tym pamiętać.

Poznaj najważniejsze zasady, które dotyczą urlopu na poszukiwanie pracy. Przekonaj się, co musisz zrobić, by otrzymać takie dni wolne. Wiedza na ten temat z pewnością poprawi twoją sytuację na rynku pracy. Wolne na poszukiwanie pracy to wbrew pozorom nic nadzwyczajnego!

Dni wolne na poszukiwanie pracy – kiedy ci przysługują?

Urlop na poszukiwanie pracy przysługuje tym pracownikom, którzy w nagły sposób utracili zatrudnienie. Mowa tu o takich sytuacjach, w których twój pracodawca podjął decyzję o zakończeniu współpracy. Ustawodawca zadbał o to, by w takich okolicznościach dana osoba mogła liczyć na wsparcie pod postacią czasu, który może przeznaczyć na poszukiwanie nowego miejsca pracy.

Dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują ci w ściśle określonych sytuacjach. Nie masz do nich prawa, jeżeli sam zerwiesz umowę. Jedynie wypowiedzenie umowy przez twojego pracodawcę sprawia, że możesz uzyskać urlop na poszukiwanie pracy. Co równie istotne, to wolne nie przysługuje ci z urzędu. Mimo tego, że jest ci należne z mocy prawa, to ty musisz pamiętać, by o nie zawnioskować. W tym celu przedstaw swojemu szefowi stosowne podanie.

Ile dni na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy, co oczywiste, nie może trwać w nieskończoność. Ile dni wolnego ci przysługuje? Kwestię tę reguluje 37. artykuł kodeksu pracy wprowadzający zasadę, według której pracownik, któremu wypowiedziano umowę, ma prawo do płatnego urlopu.

Ile dni na poszukiwanie pracy masz w trakcie wolnego? To zależy od długości okresu wypowiedzenia. Jeżeli jest on krótszy niż czternaście dni, wtedy urlop pracownikowi nie przysługuje. Dopiero przy okresie wypowiedzenia dłuższym niż dwa tygodnie masz prawo do zwolnienia na poszukiwanie pracy. W przypadku, gdy okres wypowiedzenia mieści się w przedziale od czternastu dni do miesiąca, masz dwa dni na poszukiwanie pracy. Dodatkowy, trzeci dzień otrzymujesz, gdy okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.

Trzy czy dwa dni na poszukiwanie pracy? Szczególne sytuacje

Zasady dotyczące zwolnienia na poszukiwanie pracy są bardzo klarowne. Jednak, jak w wielu przypadkach, tak i w tym występują pewne odstępstwa od reguły. Czasem możesz otrzymać trzy dni urlopu na poszukiwanie pracy, nawet jeżeli okres wypowiedzenia twojej umowy jest krótszy niż trzy miesiące.

Przepis ten dotyczy sytuacji, w której mowa o upadłości lub likwidacji firmy zatrudniającej ciebie. Wiąże się to także z innymi czynnikami, które nie dotyczą samych pracowników danego zakładu pracy. W takich przypadkach urlop na poszukiwanie pracy wynosi trzy dni, niezależnie od przedstawionego ci okresu wypowiedzenia.

Urlop na poszukiwanie pracy – konieczny wniosek

Jeżeli chcesz otrzymać urlop na poszukiwanie pracy, musisz przedstawić odpowiedni wniosek swojemu pracodawcy. Bez dopełnienia tych formalności nie otrzymasz wolnego na poszukiwanie pracy. Pomimo tego, że przepisy dotyczące tego rozwiązania są jednoznacznie określone w kodeksie pracy i twój szef nie może ci odmówić urlopu, odpowiednie dokumenty muszą zostać dostarczone.

Co oczywiste, dni na poszukiwanie pracy musisz wykorzystać właśnie w tym celu. Przyznawany ci urlop ma bowiem charakter celowy. Jeżeli wykorzystasz go w jakiś inny sposób, na przykład do innej pracy zarobkowej, prawo to może zostać ci odebrane.

Urlop na poszukiwanie pracy a wynagrodzenie

Urlop na poszukiwanie pracy jest z założenia płatny. Kwestia ta jest regulowana przez stosowne rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 1996 roku. Dotyczy ono wynagrodzeń pracowników w okresie niewykonywania pracy.

Zgodnie z zapisami owego rozporządzenia, w przypadku wolnych dni na poszukiwanie pracy stosowane są zasady, które obowiązują przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Tym samym, otrzymasz pensję dokładnie tak samo, jak w sytuacji przebywania na urlopie wypoczynkowym. Twój pracodawca nie ma też prawa odmówić ci wypłaty wynagrodzenia w ciągu dwóch lub trzech dni, które poświęcisz na poszukiwanie nowego zatrudnienia.

Urlop na poszukiwanie pracy – podsumowanie

Opisane tu dni wolne to niezbywalne prawo każdego pracownika, który zatrudniony jest na terytorium Rzeczpospolitej. Ma ono na celu zabezpieczenie danej osoby przed skutkami utraty pracy i ułatwienie poszukiwania nowego zatrudnienia. Pamiętaj, że twój pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop. Zarazem nie zapomnij, że zobowiązany jesteś do przedstawienia mu odpowiedniego wniosku formalnego.

Archiwum: styczeń 2022
urlop na poszukiwanie pracy