Urlopy

26 dni urlopu – komu się należy? Poznaj przepisy!

5 minut(y) czytania
Ocena

Urlop wypoczynkowy to podstawowy przywilej każdego pracownika zatrudnionego w Polsce. Zobacz, kiedy możesz liczyć na 26 dni urlopu! Sprawdź, jakie musisz spełnić warunki, aby uzyskać maksymalny wymiar urlopu wypoczynkowego.

Polskie prawo gwarantuje pracownikom zatrudnionym w zakładach pracy przywilej urlopowy. Dotyczy to tych osób, które są zatrudnione na warunkach umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy to prawo, które ma na celu zabezpieczenie pracowników przed wyzyskiem i pracą ponad ich siły.

Ile może wynosić wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy zawsze jest on w pełni płatny? Kto może liczyć na 26 dni urlopu, a kogo obowiązuje mniejsza liczba? Poznaj najważniejsze wytyczne dotyczące reguł urlopowych, które mają zastosowanie w Polsce. 

Wymiar urlopu. Czy zawsze 26 dni urlopu? Podstawowe przepisy

Wszelkie zasady dotyczące przyznawania i funkcjonowania urlopu wypoczynkowego są określone w kodeksie pracy. Tam też znajdują się wytyczne dotyczące tego, ile dni urlopu przysługuje danemu pracownikowi. Czynnikiem różnicującym długość możliwego do wzięcia wolnego jest staż pracy.

Ci pracownicy, którzy legitymują się krótszym stażem, mogą wziąć 20 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei pracownicy z dłuższym stażem dysponują 26 dniami urlopu. Wymiary urlopu wypoczynkowego są więc wprost skorelowane z doświadczeniem danej osoby na rynku pracy. Owe dodatkowe 6 dni to swoista „premia za doświadczenie”. Niezależnie od długości urlopu, powinno się go przeznaczyć na reset, regenerację oraz nabranie sił i motywacji do dalszej pracy.

Kliknij!
Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Kalkulator brutto netto

26 dni urlopu czy mniej? Ile dni urlopu ci przysługuje?

Wymiar urlopu jest uzależniony od twojego stażu pracy. Jeżeli nie jest odpowiednio długi, masz do wykorzystania tylko 20 dni. Jaki dokładnie musi być staż twojej pracy, byś mógł dostać dłuższy urlop wypoczynkowy? Limit 20 dni dotyczy tych osób, które są zatrudnione przez okres krótszy niż 10 lat. Jeżeli pracujesz ponad 10 lat, masz do wykorzystania 26 dni urlopu.

Warto jednak przy tym dodać, że nie chodzi tu o nieprzerwane zatrudnienie w tym samym miejscu pracy. Mowa jest o całościowym stażu twej pracy podczas kariery zawodowej. Oznacza to, że jeżeli w jednej firmie pracowałeś 5 lat, a w kolejnej 7, łącznie twój staż wynosi 12 lat, a tym samym jesteś uprawniony do 26 dni urlopu. Nie mają tu także znaczenia przerwy między okresami zatrudnienia ani to, czy z jakiejś pracy odszedłeś dobrowolnie, czy też zakończono z tobą umowę.

Wymiary urlopu wypoczynkowego – co wlicza się do stażu pracy?

Wiesz już, że aby otrzymać 26 dni urlopu, musisz legitymować się właściwym stażem pracy. Warto pamiętać, że nie tylko praca zarobkowa wlicza się do tego okresu. Znaczenie ma tu także działalność edukacyjna, którą podejmujesz na przestrzeni lat.

Ukończenie liceum ogólnokształcącego sprawia, że twój staż pracy wydłuża się o 4 lata. Szkoła policealna daje ci maksymalnie 6 lat stażu. Z kolei szkoła wyższa to maksymalnie 8 lat. Średnie szkoły zawodowe to z kolei maksimum 5 lat wliczanych do stażu. Jak nietrudno obliczyć, może się zdarzyć, że kończąc liceum i studia, będziesz legitymować się stażem, który da ci 26 dni urlopu. Warto mieć ten fakt na uwadze przy podejmowaniu zatrudnienia.

A co w przypadku, kiedy pracownik jednocześnie uczył się i pracował? Ta sytuacja również może wpływać na to, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi. W takim układzie do stażu zaliczana jest jedna z tych dwóch rzeczy. Ta, która jest korzystniejsza dla pracownika. Jednak nigdy obie równocześnie.

Kliknij!
Urlop – opieka nad dzieckiem. Ile wolnego ci przysługuje? Sprawdź!

Kiedy nabywasz prawo do urlopu wypoczynkowego?

Jeżeli podejmujesz pracę po raz pierwszy, nabywasz prawo do urlopu wypoczynkowego stopniowo. Dzieje się to wraz z upływem każdego pełnego miesiąca twojej pracy. Każdy zakończony miesiąc gwarantuje ci jedną dwunastą wymiaru urlopu, który powinien ci przysługiwać. Warto przy tym zauważyć, że jeżeli w wyniku wcześniejszej edukacji skompletowałeś odpowiedni staż, w ciągu pierwszego roku swej pracy będziesz stopniowo nabywać prawo do 26 dni urlopu. Jeżeli owego stażu nie skompletowałeś, kolejne miesiące będą się składać na 20 dni urlopu.

Każdy kolejny rok kalendarzowy to kolejna pula dni urlopowych. Niewykorzystane dni z danego roku przechodzą na kolejny. Pamiętaj jednak – musisz je wykorzystać do 30 września kolejnego roku. Jeżeli tego nie zrobisz, przepadną.

Kiedy pracodawca udziela ci urlopu?

Niezależnie od tego, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, pracodawca udziela go zawsze w dni pracy danej osoby, zgodnie z harmonogramem określonego zakładu pracy. Oznacza to, że jeżeli posiadasz do wykorzystania 26 dni urlopu, mowa jest o dniach roboczych. Nie wliczają się do tego soboty i niedziele.

Ta kwestia może wydawać się oczywista, ale warto ją podkreślić. Urlop wypoczynkowy nie obejmuje weekendów lub innych dni, które z założenia są wolne od pracy, na przykład świąt. Urlopem objęte są tylko dni pracy. Naturalnie, jeżeli w normalnym wymiarze twojej pracy pracujesz w weekendy, w takim przypadku do urlopu nie wliczają się inne dni wolne, które z zasady stanowią twój wolny czas w tygodniu.

Urlop w wymiarze proporcjonalnym

Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie otrzymasz pełnych 26 lub 20 dni urlopu. W wyniku określonych okoliczności możesz dysponować tak zwanym urlopem proporcjonalnym. Może się tak zdarzyć na przykład, jeżeli w danym roku ustaje twój stosunek pracy z konkretnym pracodawcą. Wtedy dysponujesz u niego urlopem w wymiarze wprost proporcjonalnym do okresu, który przepracowałeś w tym roku.

Kliknij!
Urlop bezpłatny – co może Cię zaskoczyć?

A ile urlopu przysługuje ci w takim wypadku u nowego pracodawcy? Jeżeli zostałeś zatrudniony do końca roku i dłużej, urlop będzie proporcjonalny do czasu, który pozostał do końca roku. Jeżeli twoje zatrudnienie będzie krótsze, urlop będzie proporcjonalny do okresu zatrudnienia. Może się też zdarzyć, że u poprzedniego pracodawcy wykorzystałeś urlop w wyższym wymiarze niż przysługujący. Wtedy u kolejnego będzie odpowiednio niższy.

Urlop w wymiarze proporcjonalnym a powrót do dotychczasowego pracodawcy

Może się także zdarzyć, że z jakichś powodów przerwiesz pracę, ale po pewnym czasie powrócisz do swojego pracodawcy. Mowa tu o przerwie trwającej co najmniej miesiąc. W takim układzie urlop zostaje proporcjonalnie zmniejszony o wartość odpowiadającą długości owej przerwy. O jakich sytuacjach mowa? Są to:

  • urlop wychowawczy;
  • urlop bezpłatny, który wziął pracownik;
  • odbywanie służby wojskowej;
  • odbywanie kary pozbawienia wolności;
  • aresztowanie;
  • nieobecności w pracy, które nie zostały należycie usprawiedliwione.

Rzecz jasna, jeżeli przed wystąpieniem którejś z owych przerw pracownik wykorzystał cały urlop przypadający na dany rok kalendarzowy, po powrocie nie ma już prawa do dalszych dni wolnego.

26 dni urlopu – podsumowanie

Wiesz już teraz, ile urlopu przysługuje ci w określonych sytuacjach. Znasz warunki, które powinieneś spełnić, by liczyć na 26 dni wolnego. Pamiętaj, że urlop wypoczynkowy to jedno z twoich praw. Pracodawca jest zobowiązany go przestrzegać. Jeżeli tego nie robi, nie tylko łamie prawo, ale naraża swego pracownika na potencjalne przemęczenie, problemy zdrowotne, a w najlepszym razie – spadek motywacji. Warto więc wykorzystywać 26 dni urlopu. To daje korzyści wszystkim stronom.

Zobacz też:
Kliknij!
Urlop okolicznościowy – śmierć ojca. Jak go otrzymać?
Maciej Woźniak
68 Artykuł(y)

o autorze
Publicysta specjalizujący się w szeroko pojętej tematyce gospodarczej i zagadnieniach z zakresu prawa pracy. Specjalistyczną wiedzę i praktyczne doświadczenie zdobył, współpracując z firmami z branży przemysłowej i finansowej. Ponadto doktor literaturoznawstwa zajmujący się polską literaturą najnowszą, autor recenzji oraz szkiców literackich i filmowych.
Artykuły
Nasze propozycje
Urlopy

Urlopy 2022. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego? Co mówi Kodeks Pracy na ten temat? Jak sprawdzić wymiar urlopu 2022?

4 minut(y) czytania
Ocena W Polsce przepisy dotyczące urlopów zmieniają się bardzo szybko. Potrzebujesz zaplanować dzień urlopu? Wcześniej sprawdź, jak regulowane są urlopy 2022 przez…
Urlopy

Kalendarz – dni wolne 2022. Ile dni wolnych przysługuje pracownikowi? Kiedy wziąć urlop?

3 minut(y) czytania
Ocena Zastanawiasz się, jaki jest kalendarz dni wolnych 2022? To ważne w kwestii planowania urlopu i wykorzystania czasu wolnego od pracy. Jeśli…
Urlopy

Świadczenie urlopowe 2022 – zobacz, czym jest ZFŚS i sprawdź wysokość świadczenia urlopowego!

4 minut(y) czytania
Ocena Jak funkcjonuje świadczenie urlopowe? 2022 to kolejny rok, w którym będzie ono wypłacane. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby jest dostać…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.