Urlop dla poratowania zdrowia to szczególna forma wolnego. Komu przysługuje i czym jest? Odpowiedź może wydawać się oczywista, ale nie jest to tak jednoznaczna kwestia. Dowiedz się, czy możesz wziąć wolne, aby poratować swoje zdrowie.

Praca może wywoływać uszczerbek na zdrowiu. Mowa tu zarówno o problemach czysto fizycznych, jak i tych psychicznych. W takim przypadku niejeden pracownik chciałby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia. Czy nie czułeś wielokrotnie, że przydałoby ci się wolne, aby wyleczyć różne dolegliwości i dojść do optymalnej formy?

Dowiedz się, czy możesz liczyć na urlop dla poratowania zdrowia. Przekonaj się, których pracowników dotyczy ten konkretny przywilej. Sprawdź, co dokładnie należy zrobić, aby otrzymać ów urlop.

Urlop dla poratowania zdrowia. Dla kogo?

Już na początku warto wyjaśnić jednoznacznie podstawową kwestię. Niestety, urlop zdrowotny, o którym tu mowa, przysługuje tylko jednej grupie zawodowej. Są to nauczyciele. Nie otrzymają go osoby, które pracują w innych zawodach. Nie byłoby więc przesadą stwierdzenie, że ten okres mógłby być równie dobrze określany jako urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela.

Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Jeżeli więc wykonujesz inny zawód, możesz porzucić marzenia o tym urlopie zdrowotnym. Prawo jasno określa, że jest to specjalna pomoc, która przysługuje wyłącznie pedagogom. Jednak i oni, by ją otrzymać, muszą spełnić określone warunki.

Urlop dla poratowania zdrowia – ile wynosi i co musi zrobić nauczyciel?

Urlop dla poratowania zdrowia może wynosić aż rok. Oczywiście, mowa przy tym o urlopie w pełni płatnym. Wziąć go mogą ci nauczyciele, którzy łącznie spełnią kilka warunków. Jakich? Nauczyciel, który ubiega się o ten urlop, musi:

  • mieć za sobą przepracowanych siedem lat w szkole (nieprzerwanie);
  • być zatrudnionym na co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć;
  • mieć zatrudnienie na czas nieokreślony.

Jeżeli jako nauczyciel spełniasz trzy warunki określone powyżej, możesz wystąpić do dyrektora swojej szkoły z prośbą o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia. By to uczynić, musisz przedstawić odpowiedni wniosek formalny. Co więcej, musi zostać on poparty orzeczeniem lekarskim.

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela – sytuacje wyjątkowe

Urlop na poratowanie zdrowia przysługuje pedagogom, którzy spełnili warunki omówione powyżej. Zdarzają się jednak okoliczności, w których zmianie ulegają zasady udzielania owego wolnego.

Jedna z nich to sytuacja, w której nauczyciel niebawem – w okresie krótszym niż rok – ma przejść na emeryturę. W takiej sytuacji urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony. Jednak może to nastąpić jedynie do końca miesiąca, który poprzedza miesiąc nabycia uprawnień emerytalnych.

Z kolei, jeżeli nauczyciel chce otrzymać kolejny urlop dla poratowania zdrowia, może to zrobić dopiero po roku od momentu, gdy zakończył poprzedni. Nie ma ograniczenia związanego z liczbą urlopów. Istnieje jednak inny limit. Łącznie nauczyciel może skorzystać z nie więcej niż trzech lat urlopu dla poratowania zdrowia w całym okresie zatrudnienia.

Urlop dla poratowania zdrowia – podstawa prawna i stosowne dokumenty

Urlop na poratowanie zdrowia został usankcjonowany prawnie w przepisach zawartych w Karcie Nauczyciela. Mowa tu dokładnie o 73. artykule Karty. To właśnie tam zawarte są informacje dotyczące wymogów, które musi spełnić osoba ubiegająca się o urlop zdrowotny dla nauczycieli.

Karta Nauczyciela określa także, jakie dokładnie dokumenty musi przedstawić nauczyciel, który wnioskuje o czas potrzebny na podreperowanie zdrowia. Według przepisów może to być na przykład orzeczenie lekarza medycyny pracy z informacją o potrzebie przyznania danej osobie urlopu dla poratowania zdrowia. Inna możliwość to skierowanie od lekarza rodzinnego do uzdrowiska lub sanatorium. Taki dokument także będzie stanowić właściwą podstawę udzielenia urlopu.

Depresja a urlop dla poratowania zdrowia

Czy na roczny urlop mogą liczyć osoby, które zmagają się z depresją? Ten fakt nie został co prawda jednoznacznie określony w przepisach, ale zapisy występujące w prawie wskazują, że jak najbardziej istnieje taka możliwość.

Według prawa urlop dla poratowania zdrowia może zostać wykorzystany w kilku celach. Oto one:

  • wykonanie zaleconego przez lekarza leczenia choroby, co do której czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania tejże pracy miały wpływ na jej wystąpienie;
  • zalecone przez specjalistę leczenie dolegliwości, której rozwój może przyczynić się do powstania choroby zawodowej;
  •  rehabilitacja uzdrowiskowa lub leczenie uzdrowiskowe.

Innymi słowy, mowa tu o chorobach i schorzeniach, do których przyczyniła się praca wykonywana w szkole. Urlop zdrowotny dla nauczycieli może być więc związany z rozmaitymi dolegliwościami, które wystąpiły w wyniku pracy z uczniami, w tym długotrwałego stresu. Dlatego depresja a urlop dla poratowania zdrowia mogą być łączone. Podobnie jak szereg innych problemów psychofizycznych.

Urlop dla poratowania zdrowia a zakaz pracy

Jak sama nazwa wskazuje, urlop dla poratowania zdrowia powinien stanowić czas wolny, przeznaczony na podbudowę swojego stanu zdrowotnego. Co za tym idzie, w okresie, w którym bierzesz wolne, nie możesz wykonywać żadnej pracy zarobkowej, nie mówiąc już o nawiązywaniu stosunku pracy. Nie przestrzegasz tych reguł i wbrew zasadom zatrudniłeś się gdzie indziej? Bądź świadom, że dyrektor twojej szkoły w takiej sytuacji ma prawo odwołać cię z urlopu i jasno określić dzień, w którym masz wrócić do pracy.

A jeżeli pracujesz nie w jednej, lecz w dwóch placówkach oświatowych? Co w sytuacji, gdy w pierwszej otrzymałeś urlop dla poratowania zdrowia, a w drugiej nie? Nie ma takiej możliwości, abyś pracował pomimo braku okresu wolnego w jednej z placówek. Swego czasu jednoznaczną decyzję w tej sprawie wydał Sąd Najwyższy. Stwierdził on, że kontynuowanie przez nauczyciela zatrudnienia na podstawie stosunku pracy może stanowić podstawę do odwołania go z urlopu. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy pracę w drugiej szkole podjąłeś już po rozpoczęciu urlopu, czy może jeszcze przed.

Jeśli w drugiej szkole nie otrzymałeś urlopu, masz tylko dwa wyjścia. Albo wziąć tam urlop bezpłatny, albo wypowiedzieć umowę o pracę.

Praca w czasie urlopu dla poratowania zdrowia a zarzuty karne

Odwołanie z urlopu dla poratowania zdrowia to najmniejsza kara, jaki może spotkać osobę, która nadużywa prawa do tego wolnego. Konsekwencje takiego postępowania mogą być o wiele poważniejsze. Jeżeli pracujesz w trakcie urlopu, nie informujesz o tym władz swojej szkoły i pobierasz wynagrodzenie, mogą cię spotkać nawet zarzuty karne. Takie działanie jest bowiem kwalifikowane jako oszustwo. Jest to nic innego jak wyłudzenie wynagrodzenia.

Przeznaczeniem urlopu jest odpoczynek i leczenie. Jeżeli nie pożytkujesz owego czasu właśnie w tych celach, oszukujesz swojego pracodawcę. Wyłudzenie to przestępstwo wymienione w kodeksie karnym. W 286. artykule tego aktu prawnego możesz przeczytać, że ten, kto doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem w celu osiągnięcia własnej korzyści, podlega karze pozbawienia wolności. Kara ta może wynosić od pół roku aż do ośmiu lat. Lepiej więc nie nadużywać owego prawa i nie dopuszczać się niewłaściwych działań.

Urlop dla poratowania zdrowia – podsumowanie

Jak widzisz, zasady dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia są klarowne. Jasno określają prawa i obowiązki nauczyciela. Z jednej strony jest to przywilej, który stanowi wielką pomoc dla osoby, która potrzebuje wytchnienia od uciążliwej pracy w szkole. Z drugiej strony przepisy jasno stanowią, że nadużywanie owego prawa może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jeżeli bierzesz urlop, aby się wyleczyć, powinieneś go wykorzystać dokładnie w tym celu. Pamiętaj o tym, a nie będziesz mieć problemów.

Archiwum: styczeń 2022
urlop dla poratowania zdrowia