Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą nowoczesne technologie cyfrowe sprawiły, że operacje bankowe są realizowane ze skutkiem natychmiastowym. Nie do końca tak jest. Przeczytaj tekst, a dowiesz się, kiedy mają miejsce sesje wychodzące Alior Bank.

Zdecydowana większość z nas posiada rachunek indywidualny w banku. Według raportu zaprezentowanego przez NBP niemal 90% dorosłych Polaków ma konto. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że przelewy bankowe nie są – poza pewnymi wyjątkami – dokonywane natychmiast. Wręcz przeciwnie: standardowe przelewy są dokonywane w ramach tzw. sesji ELIXIR. Dobrym przykładem są tu sesje wychodzące Alior.

System ELIXIR – co to takiego jest?

Transfer środków odbywa się w nowoczesnej bankowości w oparciu o system ELIXIR. Jest to system rozliczeń międzybankowych powszechnie wykorzystywany przez instytucje finansowe działające w Polsce. Umożliwia on realizację takich dyspozycji płatniczych jak:

 • polecenie przelewu na inny rachunek bankowy – może być to np. przelew wynagrodzenia czy zapłata uiszczana przez przedsiębiorcę w zamian za dostarczony towar;
 • realizacja czeku;
 • wpłata gotówkowa;
 • płatności podatkowe;
 • doładowanie telefonu;
 • zakup papierów wartościowych.

Każdego dnia tysiące klientów w różnych bankach składa dyspozycję zapłaty. Można zrobić to bezpośrednio w placówce bankowej lub internetowo (poprzez konto online). Aby cały ten system mógł odpowiednio funkcjonować, konieczne było przygotowanie sesji przelewów wychodzących i przychodzących, która jest określana jako ELIXIR.

Funkcjonowanie systemu rozliczeń międzybankowych opiera się o sesje – harmonogram zakłada trzy takie sesje w ciągu jednego dnia roboczego.

Zgodnie z ogólną zasadą sesje ELIXIR odbywają się w następujących przedziałach czasowych:

 • I sesja: w godzinach od 9:30 do 11:00;
 • II sesja: w godzinach od 13:30 do 15:00;
 • III sesja: w godzinach od 16:00 do 17:30.
Zobacz także  ING sesje wychodzące – kiedy nastąpi faktyczna realizacja przelewu?

Trzeba jednak mieć na uwadze, że są to jedynie ogólne przedziały godzinowe. Realia są w tym przypadku bardziej skomplikowane. Faktyczne godziny, w których następuje księgowanie wpłat w poszczególnych bankach, mogą różnić się nawet o kilkadziesiąt minut. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z kwestii technicznych. Oprócz tego ważną rolę odgrywa kwestia opłat – generalnie im bliżej zakończenia sesji, tym wyższe są opłaty, które muszą ponosić banki.

Sesje wychodzące Alior Bank – kiedy się odbywają?

Przelewy przychodzące trafiają na konto klienta w następujących godzinach: 

 • 10:30 – w ramach I sesji przychodzącej;
 • 14:30 – w ramach II sesji przychodzącej;
 • 16:45 – w ramach III sesji przychodzącej.

Jeśli chodzi o sesje wychodzące Alior Bank, to aktualne informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej oraz poprzez kontakt z infolinią. Przelewy wychodzące są realizowane w następujących godzinach:

 • 8:20 – w ramach I sesji wychodzącej;
 • 12:20 – w ramach II sesji wychodzącej;
 • 15:20 – w ramach III sesji wychodzącej.

A zatem, jeśli przelew zostanie zlecony przez klienta np. o godzinie 8:31, to środki zostaną faktycznie wysłane dopiero o godzinie 12:20. Polecenie przelewu środków wydane o godzinie 13:00 zostanie zrealizowane o 15:10, a dyspozycja udzielona w godzinach wieczornych będzie wykonana w następnym dniu roboczym, w ramach pierwszej sesji wychodzącej ELIXIR.

To, o jakiej porze przelane środki trafią na rachunek odbiorcy posiadającego konto w innym banku, zależy od tego, jak w danej instytucji są zorganizowane sesje przychodzące. Generalnie, pieniądze powinny trafić na konto adresata w tym samym lub następnym dniu (jeśli, jak już wspomniano, przelew został wykonany w godzinach wieczornych). Jeśli jednak sprawa jest pilna, a na znaczącą kwotę oczekuje np. kluczowy kontrahent, warto zwrócić uwagę na sesje ELIXIR w danym banku i dostosować do tych godzin czas płatności.

Podobnie jak w przypadku innych podmiotów działających w oparciu o system ELIXIR, w czasie weekendów sesje wychodzące i przychodzące w Alior Banku także są realizowane dopiero w najbliższy dzień roboczy. Nie inaczej jest w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy – w 2022 roku takim dniem jest na przykład 15 sierpnia, na który przypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zobacz także  Sesje wychodzące Millennium – kiedy Twój przelew dotrze do odbiorcy?

Natychmiastowe sesje wychodzące Alior – czy jest to możliwe?

Tak, klienci Alior Banku mogą liczyć na wykonanie lub otrzymanie przelewu natychmiastowego. Taka usługa jest określana jako Express ELIXIR. Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie to jest dostępne jedynie wówczas, gdy:

 • przelew jest realizowany między rachunkami, które zostały założone w tej samej instytucji. Jeśli jedno z kont należy do klienta Alior Banku, inne zaś do instytucji konkurencyjnej, przelew opiera się w oparciu o standardowe sesje ELIXIR;
 • osoba zlecająca przelew zdecydowała się na skorzystanie z opcji przelewu natychmiastowego. Takie rozwiązanie pozwala na szybki transfer środków między różnymi bankami, ale oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Informacje na temat wydatków z tego tytułu można znaleźć w tabelach opłat i prowizji, które publikują banki.
Sesje wychodzące Alior