Wiele osób, zlecając przelew lub oczekując na środki, nie zdaje sobie sprawy z tego, że faktyczny transfer środków odbywa się z pewnym opóźnieniem. Ważną rolę w tym zakresie pełni Elixir. System ten reguluje m.in. sesje wychodzące Millennium Banku.

O tym, po jakim czasie gotówka faktycznie zostanie przekazana zgodne z życzeniem nadawcy, decyduje Elixir. Wprowadzony w 1994 roku Elixir, tj. System Elektronicznej Izby Rozliczeniowej, determinuje czas, w którym gotówka faktycznie zostanie przelana z jednego konta na drugie. W oparciu o Elixir odbywają się przelewy właściwie każdego banku prowadzącego działalność na terenie Polski, w tym także sesje wychodzące Millennium Banku.

Elixir – sesje przelewów między różnymi bankami

System Elektronicznej Izby Rozliczeniowej Elixir to rozwiązanie, które ma na celu usprawnienie przelewów między kontami utworzonymi w różnych bankach. Podzielenie przelewów na trzy sesje w trakcie jednego dnia roboczego to koncepcja, która optymalizuje procesów realizacji przelewów składanych przez tysiące klientów indywidualnych i firmowych każdego dnia.

Ogólne zasady w tym zakresie są następujące:

  • 9:30-11:00 – poranna sesja rozrachunkowa Elixir;
  • 13:30-15:00 – popołudniowa sesja rozrachunkowa Elixir;
  • 16:00-17:30 – wieczorna sesja rozrachunkowa Elixir.

W pewnym uproszczeniu oznacza to, że przelewy złożone np. o godzinie 7:00 zostaną rozliczone w czasie pierwszej sesji Elixir, dyspozycje zgłoszone w południe – w trakcie drugiej sesji, zaś transakcje wykonane np. o godzinie 15:45 będą przeprocesowane w ramach sesji wieczornej. Tym samym, wysyłając przelew na przykład o godzinie 20:00 trzeba liczyć się z tym, że zostanie on zaksięgowany dopiero w najbliższym dniu roboczym.

Standardowo, każdego dnia odbywają się trzy sesje Elixir. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki:

  • 24 grudnia (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia (Sylwester) – w dniach tych z uwagi na zbliżające się święta mają miejsce jedynie dwie pierwsze sesje przelewów bankowych Elixir;
  • soboty, niedziele – w trakcie weekendów nie przewiduje się sesji;
  • dni świąteczne ustawowo wolne na mocy ustawy Kodeks pracy – sytuacja przedstawia się podobnie, jak ma to miejsce w przypadku weekendów, tzn. złożone dyspozycje przelewów są faktycznie realizowane dopiero w czasie pierwszej sesji w najbliższym dniu roboczym.

Sesje wychodzące Millennium Bank

Na stronach internetowych poszczególnych instytucji można znaleźć aktualne informacje odnośnie tego, w jakich godzinach księgowane są przelewy wychodzące oraz przychodzące. Jest to bardzo ważne z prostego powodu: opisane w tekście sesje Elixir to jedynie ogólne przedziały czasowe, w trakcie których powinny odbyć się przelewy w poszczególnych bankach.

Tymczasem, faktyczny czas realizacji może różnić się w poszczególnych bankach nawet o kilkadziesiąt minut. Ważne jest, by księgowanie wpłat i wypłat miało miejsce w przedziale czasowym określonym przez System Elektronicznej Izby Rozliczeniowej Elixir.

Nie inaczej jest, jeśli chodzi o sesje wychodzące Millennium Bank. We wrześniu 2022 roku rozliczenia przychodzące i wychodzące w Millennium Bank odbywają się w następujących godzinach:

  • od 10:30 do 11:00 – dla przelewów wychodzących zleconych do godziny 8:10 (w przypadku wpłat zlecenia przychodzące są księgowane nie później niż o 12:00);
  • od 14:30 do 15:00 – dla dyspozycji wychodzących złożonych nie później niż o godzinie 12:10 (jeśli chodzi o wpłaty, zlecenia przychodzące są księgowane do godziny 15:30);
  • od 17:00 do 17:30 – dla poleceń przelewów wychodzących, które zostały zlecone nie później niż o godzinie 14:40 (zlecenia przychodzące są księgowane nie później niż o godzinie 17:30).
Archiwum: październik 2022
Sesje wychodzące Millennium