Sesje bankowe

Sesje wychodzące Santander Bank Polska

Realizacja przelewów bankowych odbywa się systematycznie, w oparciu o harmonogram sesji Elixir. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy wykonywane są sesje wychodzące Santander Bank Polska, a kiedy księguje się przelewy przychodzące, przeczytaj nasz tekst.

Aby cały współczesny system bankowy w Polsce mógł prawidłowo funkcjonować, konieczne było usystematyzowanie transferu środków pomiędzy różnymi instytucjami. Efektem prac w tym zakresie jest system rozliczeń międzybankowych Elixir. Choć został on wprowadzony jeszcze w połowie latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, to w 2022 roku wciąż zapewnia sprawną organizację przelewów. W oparciu o Elixir zorganizowane są np. sesje wychodzące Santander Bank Polska.

Elixir – jak to działa?

W ramach systemu Elixir zakłada się trzy sesje przelewów w każdym dniu roboczym. Według ogólnej zasady poszczególne sesje przelewów odbywają się w następujących przedziałach czasowych:

  • pierwsza (poranna) sesja rozrachunkowa Elixir: pomiędzy 9:30 i 11:00;
  • druga (popołudniowa) sesja rozrachunkowa Elixir: pomiędzy 13:30 i 15:00;
  • trzecia (wieczorna) sesja rozrachunkowa Elixir: pomiędzy 16:00 i 17:30.

Jeśli zlecisz przelew o godzinie 12:00, zostanie zrealizowany dopiero w ramach drugiej, popołudniowej sesji. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku operacji zleconej np. o godzinie 15:30 (realizacja w ramach wieczornych przelewów Elixir), a dyspozycja złożona w godzinach wieczornych będzie wykonana w następnym dniu roboczym.

Sesje Elixir, jak już wspomniano, są wykonywane jedynie w dni robocze. Jeśli klient złożył dyspozycję w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy (w 2022 roku jest to na przykład poniedziałek 15 sierpnia, na który przypada Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), realizacja odbędzie się następnego dnia.

Warto wiedzieć, czym jest sesja przelewów Elixir oraz orientować się w przybliżeniu, w jakich godzinach realizowane są poszczególne transze przelewów. Jest to przydatne, jeśli oczekujesz na ważny przelew lub np. prowadzisz firmę, a twój kontrahent pilnie oczekuje na środki.

Sesje wychodzące Santander Bank Polska – kiedy wykonywane są przelewy?

Wyżej opisane sesje Elixir to ogólne informacje. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej skomplikowana, bowiem różnica w realizacji przelewów w poszczególnych bankach może wynosić kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt minut. Przykładowo, sesje wychodzące Santander Bank Polska odbywają się w następujących godzinach:

  • I sesja bankowa Elixir, która obejmuje przelewy zrealizowane nie później niż o godzinie 8:15;
  • II sesja bankowa Elixir – odnoszą się do niej wszystkie transakcje, które zostały zlecone do godziny 12:15;
  • III sesja bankowa Elixir – w ramach tej sesji odbywają się dyspozycje złożone do godziny 14:45.

W przypadku przelewów wysyłanych po godzinie 14:45 środki są rozliczane w ramach I sesji Elixir w następnym dniu roboczym.

Z kolei jeśli chodzi o przelewy przychodzące, to są one księgowane w następujących godzinach:

  • po 10:30 – jeżeli nadawca złożył dyspozycję przed I sesją Elixir;
  • po 14:30 – w sytuacji, gdy nadawca wysłał polecenie przelewu przed II sesją Elixir;
  • po 17:00 – jeśli transakcja została wykonana przed III sesją Elixir.

Oprócz tego stosuje się również przelewy natychmiastowe. Jest to możliwe w sytuacji, gdy przelew jest realizowany pomiędzy kontami założonymi w Santander Bank Polska bądź podmiot wysyłający środki zdecydował się na skorzystanie ze specjalnej usługi. W drugim z wymienionych przypadków koszt można sprawdzić w tabeli opłat i prowizji opublikowanej przez bank.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz