Z systemu ELIXIR mogą korzystać np. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (w tym także same banki, instytucje publiczne oraz osoby fizyczne). Standard reguluje m.in. sesje wychodzące PKO BP. ELIXIR poznasz bliżej po lekturze..

Funkcjonowanie systemu opiera się o tzw. sesje ELIXIR. Odbywają się one trzy razy w ciągu doby i mają na celu uzgodnienie sald zobowiązań oraz należności w poszczególnych bankach. Następnie, transakcje te są nadzorowane przez NBP – Narodowy Bank Polski. W ramach ELIXIR rozliczane są np. sesje wychodzące PKO BP.

Sesje wychodzące PKO BP ELIXIR – jakie są ograniczenia?

Międzybankowe przelewy finansowe są organizowane w ramach systemu ELIXIR. Termin ten to skrótowiec pochodzący od nazwy: System Elektronicznej Izby Rozliczeniowej. Za wdrożenie tego rozwiązania odpowiada KIR, czyli Krajowa Izba Rozliczeniowa. Początki tego standardu sięgają pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że ELIXIR jest rozwiązaniem, które pozwala na dokonywanie przelewów wyłącznie w polskiej walucie. W przypadku płatności zagranicznych konieczne jest skorzystanie z kodów SWIFT oraz IBAN.

Jeszcze przed wydaniem dyspozycji przelewu trzeba mieć na uwadze pewne ograniczenia. Wydaje się, że najważniejszym z nich – oprócz wspomnianego już wymogu stosowania polskiej waluty – jest maksymalna kwota przelewu. Wartość transzy nie powinna przekraczać stu tysięcy złotych.

Kiedy odbywają się sesje wychodzące PKO BP ELIXIR?

Sesje wychodzące PKO BP ELIXIR odbywają się wyłącznie od poniedziałku do piątku (dni robocze). Jeżeli chodzi o wolne od pracy święto ustawowe, sesja zostaje automatycznie przesunięta na następny dzień. W dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia odbywają wyłącznie dwie pierwsze sesje płatnościowe.

Poniżej zostały przedstawione przedziały godzinowe, w jakich organizowane są poszczególne sesje:

  • pierwsza sesja rozrachunkowa ELIXIR, która ma miejsce w godzinach do 9:30 do 11:00,
  • druga sesja rozrachunkowa ELIXIR: jest ona organizowana zazwyczaj w przedziale od 13:30 do 15:00,
  • trzecia sesja rozrachunkowa ELIXIR: ostatnia z trzech sesji odbywa się w godzinach od 16:00 do 17:30.

Trzeba jednak pamiętać, że powyższe zestawienie to rozwiązanie modelowe, a rzeczywistość przedstawia się nieco inaczej. Faktyczne godziny księgowania przelewów wychodzących mogą się różnić nawet o kilkadziesiąt minut. Jakie są przyczyny? Jednym z powodów są bez wątpienia kwestie techniczne: wykonanie tysięcy operacji w celu realizacji zleceń złożonych przez pojedynczych klientów to proces czasochłonny nawet w dobie nowoczesnych technologii cyfrowych.

Poza tym przyjmowanie zleceń zewnętrznych (tzn. wychodzących) przez banki jest nieco droższe w czasie tuż przed zamknięciem sesji. Taki stan rzeczy sprawia, że faktyczny czas realizacji płatności może znacząco różnić się od założeń.

Sesje wychodzące PKO BP ELIXIR – kiedy się odbywają?

Jeśli chodzi o sesje wychodzące, PKO BP deklaruje następujące godziny wykonywania przelewów:

  • pierwsza sesja: godzina 8:00,
  • druga sesja: godzina 11:45,
  • trzecia sesja: godzina 14:30.

Taki stan rzeczy oznacza, że jeśli złożymy dyspozycję wykonania przelewu wychodzące na przykład o godzinie 14.31, to zlecenie będzie procedowane dopiero w następnym dniu roboczym.

Z kolei w przypadku sesji przychodzących godziny są następujące:

  • pierwsza sesja: godzina 11.30,
  • druga sesja: godzina 15:10,
  • trzecia sesja: godzina 17:30.

Przelewy natychmiastowe w PKO BP

Jednocześnie, warto pamiętać, że można skorzystać przelewów natychmiastowych. Jest to dostępne w ramach transakcji realizowanych pomiędzy dwoma kontami należącymi do PKO BP lub w formie dodatkowo płatnej usługi. Taki wariant to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy np. nasz kontrahent lub członek rodziny pilnie potrzebuje zastrzyku gotówki.

Archiwum: październik 2022
Sesje wychodzące PKO