Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale w rzeczywistości przelewy bankowe są realizowane z pewnym opóźnieniem. Kiedy dotrze wykonany przez ciebie przelew? Jeśli chcesz poznać odpowiedź, zapoznaj się z naszym tekstem i sprawdź sesje wychodzące BNP Paribas.

To, kiedy w rzeczywistości środki pieniężne zostaną przelane na inny rachunek bankowy, zależy od tego, o której godzinie zostały one wysłane. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż w każdym dniu roboczym przelewy odbywają się w godzinach przewidzianych przez Elektroniczny System Izby Rozliczeniowej ELIXIR. Według tego harmonogramu rozliczane są na przykład sesje wychodzące BNP Paribas.

Elektroniczny System Izby Rozliczeniowej ELIXIR – podstawowe informacje

ELIXIR (oficjalna nazwa to wspomniany już System Izby Rozliczeniowej) jest systemem, do którego należy właściwie każdy większy bank w Polsce. W ramach tego harmonogramu organizowane są przelewy wychodzące i przychodzące pomiędzy różnymi bankami.

Standardowo w każdym dniu odbywają się trzy sesje. Poniżej zostały przedstawione przedziały godzinowe, w których ma miejsce ich realizacja:

  • od 9:30 do 11:00 – pierwsza sesja rozliczeniowa;
  • od 13:30 do 15:00 – druga sesja rozliczeniowa;
  • od 16:00 do 17:30 – trzecia sesja rozliczeniowa.

Zgodnie z powyższym harmonogramem przelew zlecony do czasu rozpoczęcia danej sesji rozliczeniowej jest realizowany w trakcie jej trwania. Przykładowo, dyspozycja złożona o godzinie 7:51 zostanie wykonana w trakcie pierwszego, porannego rozliczenia ELIXIR (9:30-11:00).

Jeśli przelew zostanie złożony nie później niż o godzinie 13:30, odbiorca powinien otrzymać środki jeszcze tego samego dnia. Z kolei w sytuacji, gdy przelejemy środki po godzinie 16:00, trafią one na rachunek adresata dopiero w trakcie pierwszej sesji, która odbędzie się w najbliższym dniu roboczym.

Wyżej opisany sposób działania stosuje się w przypadku dni roboczych. Jeśli wydajemy polecenie przelewu w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny wolny od pracy, musimy liczyć się z tym, że pieniądze zostaną faktycznie przelane dopiero w dzień pracujący.

Od ogólnej zasady obowiązuje jeszcze jeden wyjątek. Mowa tu o 24 oraz 31 grudnia – w dniach odbywają się jedynie dwie pierwsze spośród trzech sesji rozliczeniowych.

Express ELIXIR

Ciekawym rozwiązanie jest również Express ELIXIR, czyli – jak wskazuje sama nazwa – rozwiązanie pozwalające na dokonanie przelewu natychmiastowego. Takie rozwiązanie obowiązuje domyślnie w rozliczeniach pomiędzy kontami zarejestrowanymi w tym samym banku, ale transakcje międzybankowe, w tym np. sesje wychodzące BNP Paribas do Pekao S.A. czy PKO BP, będą wymagać poniesienia dodatkowej opłaty.

Sesje wychodzące BNP Paribas – jak to się odbywa?

Sesje rozliczeniowe ELIXIR to zasady o ogólnym charakterze. W rzeczywistości godziny rozliczeń między poszczególnymi bankami mogą nieco się różnić. Taki stan rzeczy wynika m.in. z przyczyn technicznych. Jeśli zatem chcesz wiedzieć, kiedy wysłane przez Ciebie środki trafią na konto odbiorcy, sprawdź sesje wychodzące w Twoim banku oraz sesje przychodzące w banku odbiorcy. W sytuacji, gdy to Ty czekasz na pieniądze, powinieneś postępować odwrotnie.

Godziny realizacji przelewów bankowych można sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych banków. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o sesje wychodzące BNP Paribas, które odbywają się w następujących godzinach:

  • pierwsza sesja wychodząca – godzina 08:00;
  • druga sesja wychodząca – godzina 11:45;
  • trzecia sesja wychodząca – godzina 14:15.

Z kolei jeśli chodzi o przelewy przychodzące, to trafiają one na konto posiadacza rachunku w BNP Paribas:

  • o 11:00-12:00 – w ramach pierwszej sesji;
  • o 14:30-15:00 – podczas drugiej sesji;
  • po 17:00 – w trakcie trzeciej sesji.
Archiwum: październik 2022
Sesje wychodzące BNP Paribas