ING sesje wychodzące – kiedy nastąpi faktyczna realizacja przelewu?

Zlecając przelew bankowy, chcielibyśmy, by transakcja ta została natychmiast zrealizowana.Tymczasem, rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Przelewy bankowe funkcjonują w oparciu o system ELIXIR. Chcesz wiedzieć, kiedy odbywają się w ING sesje wychodzące? W tak dynamicznych czasach jak obecne klienci liczą zazwyczaj na to, że przelew bankowy zostanie zrealizowany natychmiastowo. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ dynamiczny rozwój technologii cyfrowych sprawił, że ludzie są obecnie przyzwyczajeni do faktu, że usługi realizuje się „tu i teraz”. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku sektora bankowego. Ponieważ każdego dnia dyspozycje przelewu składają tysiące ludzi, konieczne było zorganizowanie takiego systemu, który umożliwia sprawny przebieg procesu. To właśnie dlatego w przypadku banków, wśród których znajduje się m.in. ING, sesje wychodzące są organizowane w oparciu o ELIXIR. Spis treści pokaż 1 ELIXIR – co to właściwie jest? Podstawowe informacje 2 ING sesje wychodzące – kiedy się odbywają? ELIXIR – co to właściwie jest? Podstawowe informacje ELIXIR to akronim pochodzący od nazwy systemu: System Elektronicznej Izby Rozliczeniowej. W ramach ELIXIR obowiązuje harmonogram sesji, w oparciu o które odbywają się płatności zlecone przez klientów, do których należą osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub instytucje państwowe. Przez sesje ELIXIR rozumie się pory księgowań, w których następuje realizacja zleconych wcześniej przelewów. Ponieważ w