Sesje bankowe

ING sesje wychodzące – kiedy nastąpi faktyczna realizacja przelewu?

Zlecając przelew bankowy, chcielibyśmy, by transakcja ta została natychmiast zrealizowana. Tymczasem, rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Przelewy bankowe funkcjonują w oparciu o system ELIXIR. Chcesz wiedzieć, kiedy odbywają się w ING sesje wychodzące?

W tak dynamicznych czasach jak obecne klienci liczą zazwyczaj na to, że przelew bankowy zostanie zrealizowany natychmiastowo. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ dynamiczny rozwój technologii cyfrowych sprawił, że ludzie są obecnie przyzwyczajeni do faktu, że usługi realizuje się „tu i teraz”. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku sektora bankowego. Ponieważ każdego dnia dyspozycje przelewu składają tysiące ludzi, konieczne było zorganizowanie takiego systemu, który umożliwia sprawny przebieg procesu. To właśnie dlatego w przypadku banków, wśród których znajduje się m.in. ING, sesje wychodzące są organizowane w oparciu o ELIXIR.

ELIXIR – co to właściwie jest? Podstawowe informacje

ELIXIR to akronim pochodzący od nazwy systemu: System Elektronicznej Izby Rozliczeniowej. W ramach ELIXIR obowiązuje harmonogram sesji, w oparciu o które odbywają się płatności zlecone przez klientów, do których należą osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub instytucje państwowe.

Przez sesje ELIXIR rozumie się pory księgowań, w których następuje realizacja zleconych wcześniej przelewów. Ponieważ w każdym banku odbywa się to o nieco innej porze, cały system może zachować pożądaną wydajność.

Według ogólnej zasady sesje rozliczeniowe ELIXIR odbywają się w następujących godzinach:

  • I sesja (poranna): godziny od 9:30 do 11:00;
  • II sesja (popołudniowa): godziny od 13:30 do 15:00;
  • III sesja (wieczorna): godziny od 16:00 do 17:30.

ING sesje wychodzące – kiedy się odbywają?

System rozliczeniowy oparty o sesje ELIXIR dotyczy przelewów zewnętrznych, tzn. realizowanych pomiędzy dwoma różnymi instytucjami. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o przelewy wewnętrzne, które odbywają się pomiędzy rachunkami założonymi w jednym banku. W takiej sytuacji zlecenie jest realizowane właściwie natychmiastowo, a transfer środków trwa nie dłużej niż kilka-kilkanaście sekund. Nie inaczej jest w przypadku banku ING.

Jeśli chodzi o tradycyjne przelewy międzybankowe, to ważne są godziny realizacji zarówno przelewów wychodzących, jak i przychodzących. W przypadku ING sesje wychodzące – przy uwzględnieniu godziny wykonania przelewu bankowego – są ustalone w następujący sposób:

  • I sesja ELIXIR, jeśli przelew został zlecony nie później niż o godzinie 8:10;
  • II sesja ELIXIR, jeśli przelew został zlecony po godzinie 8:10, ale nie później niż o 11.30;
  • III sesja ELIXIR, jeśli przelew został zlecony po godzinie 11:30, ale nie później niż o 14:30;
  • IV sesja ELIXIR, jeśli przelew został zlecony po godzinie 14:30.

Z kolei jeśli chodzi o sesje przychodzące w ING, to:

  • przelewy wysłane przed pierwszą sesją ELIXIR są księgowane na koncie w ING po godzinie 11:00;
  • przelewy zlecone przed drugą sesją ELIXIR są ewidencjonowane na rachunku ING po godzinie 15:00;
  • przelewy bankowe wykonane przed trzecią sesją rozliczeniową ELIXIR są księgowane na koncie ING po godzinie 17:30.

Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że mogą pojawić się ewentualne opóźnienia. Czasem zwłoka w realizacji przelewu może trwać nawet kilkadziesiąt minut. Taki stan rzeczy wynika na przykład z przyczyn technicznych.

Oprócz tego warto mieć na uwadze, że w przypadku każdego banku, nie tylko ING, sesje wychodzące odbywają się jedynie w dni robocze. Oznacza to, że dyspozycje przelewów złożone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy są przesuwane na następny dzień.

Aktualne informacje na temat tego, w jakich godzinach odbywa się realizacja przelewów wychodzących oraz przychodzących, znajdują się m.in. na stronie internetowej ING Banku Śląskiego.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: