Funkcjonowanie współczesnego systemu bankowego jest oparte o standardy, które mają za zadanie utrzymać efektywność procesów. Do cennych rozwiązań w tym zakresie należy ELIXIR, który reguluje takie kwestie jak np. sesje przychodzące Pekao S.A.

Każdego dnia tysiące klientów – zarówno przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jak i klienci indywidualni – składają w bankach dyspozycje przelewów. Niezależnie od tego, czy mowa jest o poleceniach złożonych w placówce handlowej lub za pośrednictwem bankowości internetowej, konieczne jest zadbanie, by transakcje zostały sprawnie rozliczone.

To właśnie dlatego jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wprowadzono System Elektronicznej Izby Rozliczeniowej, często określany jako tzw. ELIXIR. W oparciu o ten standard odbywają się sesje przychodzące Pekao S.A.

System przelewów bankowych ELIXIR – na czym opiera się jego działanie?

Cel działania Systemu Elektronicznej Izby Rozliczeniowej Elixir jest dość prosty. Nie trzeba być specjalistą ds. bankowości, by móc zrozumieć istotę jego funkcjonowania. Generalnie, ELIXIR to taki system przelewów bankowych, który zakłada, że dyspozycje składane przez klientów banków będą realizowane w ramach przewidzianych na określone godziny sesji.

To właśnie w trakcie tych sesji środki przelane z rachunku bankowego klienta zostaną zaksięgowane na koncie odbiorcy. Jest to bardzo ważne, ponieważ można czasem spotkać się z opinią, zgodnie z którą przelew środków odbywa się natychmiastowo w dobie bankowości elektronicznej.

Poniżej zostały przedstawione godziny, w jakich w ciągu dnia roboczego realizowane są polecenia przelewu zgłoszone przez klientów banków:

  • godzina 9:30-11:00, czyli pierwsza, poranna sesja rozrachunkowa ELIXIR;
  • godzina 13:30-15:00, tj. druga, popołudniowa transza ELIXIR;
  • godzina 16:00-17:30, tzn. trzecia, wieczorna sesja ELIXIR.

Standardowo, sesje przelewów oparte o system Elixir odbywają się w dni robocze. Jeśli klient złożył dyspozycję przelewu bądź oczekuje na środki w sobotę, niedzielę lub dzień roboczy ustawowo wolny od pracy (do takich w 2022 roku można zaliczyć m.in. 16 czerwca – Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 11 listopada Święto Niepodległości oraz 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia), musi liczyć się z tym, że płatność zostanie zrealizowana dopiero w ramach pierwszej sesji w najbliższym dniu roboczym.

Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli polecenie przelewu zostało wydane w dniu roboczym w godzinach wieczornych, po zakończeniu III sesji ELIXIR.

Sesje przychodzące Pekao S.A. – jak wygląda to w 2022 roku?

Jeśli posiadasz konto w banku Pekao S.A. i zastanawiasz się nad tym, kiedy otrzymasz środki np. z tytułu wynagrodzenia, warto byś zapoznał się z zaprezentowanym poniżej harmonogramem. Zgodnie z aktualnymi informacjami, które można znaleźć na stronie internetowej banku, sesje przychodzące Pekao S.A. odbywają się o następujących godzinach:

  • po godzinie 11:00, jeżeli przelew został zlecony do godziny 11:00 w danym dniu roboczym;
  • po godzinie 15:00, jeżeli dyspozycja przelewu środków została wydana do godziny 15:00 w danym dniu roboczym;
  • po godzinie 17:30, jeżeli przelew wykonano nie później niż o godzinie 17:30 w danym dniu roboczym.

Oprócz tego jasno zostały określone zasady, według których zorganizowane są sesje wychodzące w banku Pekao S.A. Zgodnie z nimi wysyłane środki są faktycznie księgowane w następujących godzinach:

  • 8:30 dla przelewów, które zostały zlecone w poprzednim dniu roboczym,
  • 12:30 w przypadku, gdy przelew wykonano nie później niż w bieżącym dniu roboczym o godzinie 10:30;
  • 15:00, jeżeli dyspozycję złożono nie później niż o godzinie 14:25 w danym dniu roboczym.
Archiwum: październik 2022
sesje przychodzące pekao sa