Zaliczka na podatek dochodowy sprawia, że w głowie podatnika rodzi się wiele pytań. Czym ona jest? Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? Kiedy należy dokonać stosownych opłat? Sprawdź wszystkie szczegóły poniżej.

Zaliczka na podatek dochodowy to jeden z podstawowych instrumentów systemu podatkowego w naszym kraju. Przekonaj się, czym jest i jak możesz ją opłacać. Dowiedz się, czy dotyczy także ciebie.

Zaliczka na podatek dochodowy w Polskim Ładzie – co to takiego?

Co to zaliczka na podatek dochodowy? Jest to podstawowy obowiązek, który dotyczy podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Obowiązek ten opiera się na opłaceniu zaliczki na poczet podatku do określonego organu podatkowego.

Czym jest opodatkowanie na zasadach ogólnych? Jest to forma opodatkowania, w której podstawę wyliczania podatku stanowi dochód. Dochód jest z kolei przychodem, który został pomniejszony o koszty uzyskania tegoż przychodu. Podatnik podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych może rozliczać się na zasadach podatku liniowego lub skali podatkowej.

Jak zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy w 2022 r.?

Jeżeli jesteś zatrudniony w określonym zakładzie lub firmie, obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy spoczywa na twoim pracodawcy. On tym samym musi zadbać o odpowiednie obliczenie podatku. Natomiast, jeżeli jesteś osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, zaliczka na podatek dochodowy to twój obowiązek.

Zobacz także  Polski Ład – wynajem mieszkania w [cnt-year]. Zmiany dla wynajmujących mieszkania. Poznaj nowe zasady wynajmowania

Jak zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy? Można wymienić trzy główne formy, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy opłacający zaliczkę. Są to:

  • forma miesięczna;
  • forma kwartalna;
  • forma uproszczona.

Oto, czym różnią się wspomniane metody wpłacania zaliczki. Sprawdź, która jest dla ciebie najbardziej odpowiednia.

Zaliczka podatkowa na podatek dochodowy – forma miesięczna

Opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w tej formie, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się systematycznie, co miesiąc. Z tej formy możesz skorzystać, jeśli jako podatnik rozliczasz się na zasadach ogólnych, a także prowadzisz księgę przychodów i rozchodów.

Kiedy przypada termin wpłaty zaliczki? Stosując tę formę, musisz zapłacić do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, za który opłacasz zaliczkę. Przykładowo, jeśli uiszczasz kwotę za wrzesień, wpłaty zaliczki na podatek dochodowy musisz dokonać do 20 października.

Zaliczka na podatek dochodowy – forma kwartalna

To forma poniekąd podobna do rozliczenia miesięcznego. Jak nietrudno się domyślić, w tym przypadku zaliczka na podatek dochodowy wpłacana jest nie co miesiąc, a co kwartał. Możesz wybrać tę formę, jeśli w danym roku rozpocząłeś działalność gospodarczą. Jest ona także przeznaczona dla „małych podatników”. To tacy przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku nie uzyskali przychodów wyższych niż 1,2 miliona euro.

Zaliczka na podatek dochodowy w formie kwartalnej musi zostać opłacona do 20 dnia miesiąca, który następuje po kwartale, którego zaliczka dotyczy. Przykład? Jeżeli chcesz opłacić zaliczkę za pierwszy kwartał roku, czyli styczeń-marzec, musisz dokonać tego do 20 kwietnia. Co ważne, zaliczkę za ostatni kwartał roku musisz zapłacić do 20 stycznia kolejnego roku.

Zaliczka na podatek dochodowy – forma uproszczona

Wartość zaliczki obliczana jest inaczej niż w przypadku formy miesięcznej i kwartalnej. Zależy ona od wysokości dochodu, jaki przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku. Alternatywnie, od dochodu, jaki uzyskał dwa lata wcześniej, gdy w roku poprzednim wykazał stratę. W ten sposób oblicza się kwotę stałą, którą przedsiębiorca opłaca przez cały rok. Kwota ta stanowi jedną dwunastą podatku, który został obliczony od dochodu w zeznaniu rocznym za poprzedni rok.

Zobacz także  Zasiłek dla bezrobotnych [cnt-year] – sprawdź, jakie są zasady!

O czym warto pamiętać? Wybierając tę formę, będziesz do końca roku płacił zaliczki w ściśle ustalonej wysokości. Nie będzie miał przy tym znaczenia fakt, czy będziesz osiągał zyski, czy straty. Jeżeli zaliczka na podatek dochodowy opłacana jest w sposób uproszczony, nie będziesz też mógł odliczać od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne.

Zaliczka na podatek dochodowy w formie uproszczonej – kto nie może skorzystać?

Warto przy tym mieć na uwadze fakt, że nie każdy może wybrać tę formę rozliczenia. Oto sytuacje, w których forma uproszczona jest niedostępna dla podatnika:

  • działalność gospodarcza została otwarta za wcześnie, czyli w poprzednim roku podatkowym lub w obecnym;
  • działalność została otwarta dwa lata wcześniej, jednak w poprzednim roku przedsiębiorca wykazał stratę lub dochód mniejszy niż 8 tys. zł;
  • działalność została otwarta trzy lata temu, ale dwa poprzednie lata to straty lub zbyt małe dochody.

Zaliczka na podatek dochodowy – jak podatnik może obliczyć jej kwotę?

Jak obliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy? Należy zacząć od obliczenia dochodu. Musisz ustalić przychód i odjąć od niego koszty jego uzyskania. Mowa tu o przychodach i kosztach, które zostały wygenerowane od początku roku do końca miesiąca, za który liczona jest zaliczka na podatek dochodowy.

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? Pamiętaj, że od podatku możesz odliczyć wszelkie koszty, które zostały wymienione w ustawie o PIT. Zaliczają się do nich choćby składki na ubezpieczenie społeczne. Uzyskaną podstawę opodatkowania mnoży się przez stawkę podatku. Jeżeli twój dochód przekracza pierwszy próg podatkowy, stosujesz stawkę 32%. Jeżeli nie – 17%.

Zaliczka na PIT – systematyczny obowiązek

Jak widzisz, zaliczka na podatek dochodowy towarzyszy każdemu przedsiębiorcy i jest dlań codziennością. Pamiętaj, że systematyczna opłata zaliczek to nie wszystko. Jesteś zobligowany także do składania rozliczenia podatkowego za cały rok.

Zobacz także  Minimalne wynagrodzenie [cnt-year]. Zmiany w ramach reformy Polskiego Ładu 2.0

Zdecyduj, która forma opłacania zaliczki jest dla ciebie najbardziej wygodna. Wybór między formą uproszczoną a miesięczną bądź kwartalną z zasady zależy od sytuacji danego przedsiębiorstwa i dynamiki jego rozwoju. Jednak, niezależnie od tego, którą formę wybierzesz – nigdy nie zwlekaj z opłacaniem zaliczki w terminie. Unikniesz tym samym problemów z Urzędem Skarbowym.

ŹRÓDŁA:

https://6krokow.pl/zaliczka-na-podatek-dochodowy-czym-jest-i-jak-ja-obliczac/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zaliczki-na-podatek-dochodowy

zaliczka na podatek dochodowy