PIT 37 to najpopularniejszy rodzaj deklaracji podatkowej. Do urzędu skarbowego składają go osoby zatrudnione na etacie, emeryci i zleceniobiorcy. Składasz roczne zeznanie podatkowe po raz pierwszy? Sprawdź, jak krok po kroku wypełniać PIT-37!

PIT 37 to dość długi formularz, dlatego jego wypełnianie może wydawać się skomplikowane. W rzeczywistości wcale tak nie jest – dzięki narzędziom online nie tylko łatwo rozliczysz podatek, lecz także skorzystasz z ulg i odliczeń. Jeśli nie masz pewności, co trzeba zrobić, by prawidłowo wypełnić PIT-37, koniecznie czytaj nasz tekst!

Do czego służy formularz PIT-37?

PIT 37 służy do rozliczania podatku dochodowego i przekazywania informacji na temat jego wysokości do urzędu skarbowego. Jego wypełnianie jest obowiązkowe w określonych przypadkach – poniżej znajdziesz informacje, w jakich sytuacjach stosuje się tę formę rozliczenia.

W PIT 37 znajdują się dane na temat:

 • wysokości przychodów;
 • kosztów uzyskania przychodów;
 • dochodów (czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów);
 • wysokości zaliczek pobranych na podatek dochodowy;
 • składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

W zeznaniu PIT-37 można również uwzględnić informacje na temat odliczeń od podatku i ulg podatkowych oraz wskazać organizację pożytku publicznego, której zostanie przekazany 1% twojego podatku dochodowego.

Kto rozlicza się z podatku na podstawie formularza PIT 37?

Formularz PIT-37 wypełnia większość osób, które pracują na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Nie stosuje się go jednak w każdym przypadku. Obowiązuje wyłącznie wówczas, gdy:

 • podatnik rozlicza swoje jedyne źródło przychodów rocznych;
 • przychody są opodatkowane według skali podatkowej (obecnie – 17% i 32%);
 • podatnik nie opłaca zaliczek na podatek dochodowy samodzielnie, ale robi to w jego imieniu pracodawca, zleceniodawca lub inny podmiot (gdy z wynagrodzenia brutto potrącane są co miesiąc kwoty na zaliczki).

W uproszczeniu można powiedzieć, że gdy otrzymujesz od pracodawcy lub innego podmiotu formularz PIT-11 z wyszczególnionymi przychodami, dochodami i zaliczkami na podatek i składki, odpowiednim dla ciebie rodzajem deklaracji będzie właśnie PIT 37.

PIT-37 – kiedy nie rozliczysz się, korzystając z tego formularza?

Przepisy Ministerstwa Finansów jasno określają także przypadki, w których nie stosuje się zeznania podatkowego PIT-37. Tego druku nie możesz użyć np. wówczas, gdy w danym roku podatkowym:

 • uzyskiwałeś przychody opodatkowane w inny sposób (np. ryczałtowo);
 • twoje przychody są zwolnione z podatku – nie składa się wtedy żadnej deklaracji;
 • opłacałeś podatek dochodowy sam za siebie – np. gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.

PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 – na jakim formularzu złożyć roczne zeznanie podatkowe?

PIT 37 to tylko jeden z formularzy służących do składania rocznego zeznania podatkowego. Oprócz niego popularnymi rodzajami deklaracji są także:

 • PIT 36 – jest przeznaczony dla osób, które nie korzystają z pośrednictwa innych płatników podczas płacenia podatków, ale opłacają zaliczki samodzielnie (dotyczy to np. przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą);
 • PIT-38 – dla podatników, którzy uzyskali przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, kryptowalut;
 • PIT-39 – to deklaracja składana wówczas, gdy podatnik uzyskał przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości;
 • PIT-36L – druk przeznaczony dla osób płacących podatek liniowy;
 • PIT-28 – formularz dla osób rozliczających się na zasadach ryczałtu;
 • PIT-40a – to deklaracja, której nie trzeba składać samodzielnie, ponieważ robi to za podatnika organ rentowy, który wypłaca emeryturę, rentę lub zasiłek.

Co w sytuacji, gdy uzyskiwałeś przychody z różnych źródeł? Nie stanowi to problemu – wówczas składa się deklarację PIT 37 dla części przychodów i inny rodzaj deklaracji tam, gdzie jest to konieczne.

Jakie informacje powinny znaleźć się w twoim PIT-37?

Na deklaracji PIT-37 znajdują się kluczowe informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego. Są to:

 • w części A: dane urzędu skarbowego, do którego trafia zeznanie PIT;
 • w części B: dane identyfikacyjne podatnika i jego miejsce zamieszkania;
 • w części C: informacje finansowe – tu znajdziesz dane na temat uzyskanych w danym roku przychodów, dochodów (czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów), a także zaliczek na podatek dochodowy i składki;
 • w części D: zsumowane kwoty z części C;
 • w części E: odliczenia składek od dochodu, a także ulgi podatkowe pomniejszające dochód;
 • w części F: wyliczenie kwoty podatku do zapłacenia.

Skąd wziąć dane, które wpisuje się w PIT 37?

Pomocne będą formularze PIT 11, które otrzymuje się od płatników (pracodawców, zleceniodawców lub innych podmiotów, od których uzyskałeś dochody w danym roku). Jeśli uzyskiwałeś przychody tylko z jednego źródła, dane na druku PIT-37 i PIT-11 będą się w znacznym stopniu pokrywały. Dzięki temu rozliczenie deklaracji jest znacznie łatwiejsze. Jeśli zaś podatnik pracował u różnych pracodawców lub zleceniodawców, konieczne jest zsumowanie kwot przychodów, dochodów, kosztów uzyskania przychodów i zaliczek na składki oraz podatki.

Rozliczenie PIT-37 – najczęściej zadawane pytania

Dzięki możliwości składania PIT-37 przez internet za pomocą programu e-Deklaracje lub komercyjnych narzędzi (umożliwiających wypełnienie PIT 37 i przesłanie go do e-Deklaracji), rozliczenia są znacznie prostsze niż jeszcze kilka lat temu. Mimo to mogą zdarzyć się sytuacje, gdy pojawią się pytania lub wątpliwości.

Do kiedy podatnicy mają czas na złożenie deklaracji?

Zeznanie roczne PIT należy złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dzień ten przypada w weekend – wówczas termin składania zeznań podatkowych może zostać wydłużony o 1 lub 2 dni.

Co zrobić, gdy nie złożysz deklaracji w terminie?

Jeśli spóźnisz się ze złożeniem zeznania, grozi ci mandat. Jego wysokość wynosi do 720 jednostek dziennych (ustalona ustawowo kwota). W skrajnych przypadkach podatnik może nawet zostać ukarany karą pozbawienia wolności.

Warto zapoznać się z dwoma rodzajami sytuacji:

 • gdy płatnik zapłacił zaliczki na podatek dochodowy za podatnika, ale ten nie przesłał deklaracji;
 • gdy podatek dochodowy w ogóle nie został zapłacony.

Zdecydowanie trudniejsza jest sytuacja drugiego rodzaju. Wówczas podatnik (i płatnik) będzie zobowiązany nie tylko do zapłacenia podatku za dany rok, lecz także uiszczenia odsetek za zwłokę.

Jeśli nie złożyłeś deklaracji w terminie, najlepiej będzie, gdy prześlesz stosowną informację do organu powołanego do ścigania, z odpowiednim wyjaśnieniem. Nie jest natomiast zalecane opłacanie podatku i przesyłanie PIT-37 po terminie bez żadnego wyjaśnienia. Musisz wówczas liczyć się z konsekwencjami, np. z tym, że zostanie nałożona na ciebie kara grzywny.

Co robić, gdy zbliża się termin złożenia rocznego zeznania podatkowego, ale wiesz, że nie zdążysz na czas?

Specjaliści radzą, by w takiej sytuacji przesłać do urzędu skarbowego pusty, niewypełniony formularz. Takie działanie nie podlega karze. Pamiętaj jednak, że konieczne będzie jak najszybsze uzupełnienie deklaracji wraz z wyjaśnieniem oraz ewentualne opłacenie podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Co zrobić w sytuacji, gdy na PIT 37 znajdą się błędy?

Może się zdarzyć, że w wypełnionym przez ciebie PIT 37 znajdą się błędy – od drobnych literówek po poważne pomyłki w obliczeniach. Pamiętaj, że to ty, jako podatnik, jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularza. Jeśli pojawią się w nim błędy, należy je skorygować. Robi się to w dość prosty sposób. Wystarczy ponownie złożyć deklarację do urzędu skarbowego, zaznaczając w niej jedynie odpowiedni cel – korektę zeznania. Najwygodniej zrobić to w formie elektronicznej, za pośrednictwem e-Deklaracji lub strony e-PIT. Warto wiedzieć, że korektę możesz złożyć nie tylko w kolejnym roku podatkowym. Masz na to aż 5 lat.

Czy na PIT-37 można rozliczać się wspólnie z małżonkiem?

Rozliczenie z małżonkiem jest korzystne przede wszystkim wtedy, gdy wasze dochody podlegające opodatkowaniu mocno się różnią. Dzięki temu można uniknąć zapłaty podatku w wysokości 32% od dochodów przekraczających próg. Wspólne złożenie PIT-37 jest opłacalne także wówczas, gdy jedna z osób w małżeństwie nie zarabia – pozwala to skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem na formularzu PIT 37 jest możliwe wówczas, gdy obie osoby są do tego uprawnione. Przykładem jest sytuacja, gdy zarówno mąż, jak i żona, pracują na etacie w jednym miejscu, ewentualnie osiągają przychody z dodatkowych zleceń. Taka możliwość nie przysługuje natomiast np. osobom prowadzącym własną działalność, które rozliczają się na zasadach ryczałtu lub podatku liniowego.

Aby skorzystać z rozliczenia PIT 37, należy:

 • zawrzeć związek małżeński w danym roku podatkowym lub wcześniej;
 • mieć z małżonkiem współwłasność majątkową – nie są dopuszczalne umowy o rozdzielności majątkowej;
 • być polskim rezydentem podatkowym.

Czy z PIT 37 może skorzystać osoba rozliczająca się wspólnie z dzieckiem?

Rozliczenie deklaracji PIT-37 razem z dzieckiem to opcja dla osób, które samodzielnie wychowują potomstwo, bez drugiego rodzica. Dzięki temu można znacznie obniżyć wysokość podatku do zapłacenia. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu.

Trzeba jednak wspomnieć, że możliwość rozliczenia PIT 37 razem z dzieckiem stoi obecnie pod znakiem zapytania. W ramach Polskiego Ładu wsparcie dla samotnych rodziców ma ulec zmianie – od 2023 roku wspólne rozliczanie ma zostać zastąpione ulgą podatkową w wysokości 1500 złotych.

Jak skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych?

Przy wypełnianiu PIT-37 możesz skorzystać z ulgi na dzieci i kilku innych rodzajów ulg podatkowych. Służy do tego część e-formularza. Gdy chcesz skorzystać z ulgi, czeka cię wypełnienie dodatkowego formularza, który trzeba dołączyć do składanej deklaracji:

 • PIT/O – służy do odliczenia ulgi na dzieci, ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej, a także przekazanych darowizn;
 • PIT/D – służy do odliczenia ulgi mieszkaniowej.

Co zrobić, by przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, nie musisz wypełniać dodatkowych dokumentów. Miejsce na wskazanie odpowiedniej OPP znajduje się bezpośrednio w PIT 37. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS określonej fundacji czy stowarzyszenia. Możesz także wskazać cel szczegółowy, na które mają zostać przeznaczone pieniądze.

Jeśli korzystasz z usługi Twój e-PIT i nie wskażesz w odpowiednim miejscu organizacji pożytku publicznego, pieniądze automatycznie trafią do tego samego odbiorcy, co w zeszłym roku.

Jak wypełnić PIT-37, gdy masz przychody z różnych źródeł?

Taka sytuacja może się zdarzyć np. wówczas, gdy pracujesz na etacie i dodatkowo wykonujesz po pracy zlecenia w ramach umów cywilnoprawnych. Możesz je rozliczyć na tym samym druku PIT-37, pod warunkiem że:

 • wszystkie przychody są opodatkowane według skali podatkowej;
 • zaliczka na podatek była potrącana w twoim imieniu przez płatnika.

Rozliczenie w takiej sytuacji jest proste. Wystarczy wpisać kwoty w odpowiednie rubryki, a następnie je zsumować.Z takiej możliwości nie możesz jednak skorzystać, gdy osiągasz przychody z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży nieruchomości czy papierów wartościowych. Wówczas rozliczasz się osobno na różnych drukach.

Wiesz już, w jakich przypadkach możesz rozliczać się na PIT 37. Dzięki temu na pewno złożysz zeznanie podatkowe prawidłowo i bez błędów!

Archiwum: lipiec 2022
pit 37