PIT-36 powinny wypełnić osoby, których zarobki są opodatkowane według skali podatkowej oraz podatnicy, którzy choć część dochodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Wiele osób w okresie rozliczenia z Urzędem Skarbowym zastanawia się, po jaki formularz sięgnąć. Dla kogo jest PIT-36 i jak go rozliczyć? Podpowiadamy.

Dla kogo jest PIT-36?

PIT-36 to deklaracja podatkowa, za pomocą której rozliczają się podatnicy na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Są to osoby fizyczne, których nie obowiązuje formularz PIT-37, a także osoby, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągają przychody z zagranicy, uzyskują przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu lub innych podobnych umów, prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, lub korzystają z kredytu podatkowego.  

Jak rozliczyć PIT 36?

PIT-36 za 2021 rok należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego do 2 maja 2022 roku. Aby wypełnić to zeznanie podatkowe, najlepiej skorzystać z darmowych programów dostępnych w internecie. Są one bezpieczne i zgodne z zaleceniami Ministerstwa Finansów, a co najważniejsze krok po kroku przeprowadzają nas przez proces wypełnienia takiego formularza.

W pierwszym kroku należy wybrać sposób rozliczania PIT-36, cel jego składania i właściwy sobie Urząd Skarbowy. Następnie należy określić źródło osiąganych przychodów i wskazać sposób opodatkowania. Dotyczy to osób, które jako źródło dochodu wskazały pozarolniczą działalność gospodarczą. Do wyboru mają podatek na zasadach ogólnych lub liniowy. W tym wypadku należy podać również liczbę prowadzonych działalności oraz spółek cywilnych, w których jest się wspólnikiem. Na tym etapie należy również zaznaczyć czy chcemy rozliczyć straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także czy korzystaliśmy ze zwolnień podatkowych. 

Następnie należy wybrać przysługujące nam ulgi. W PIT-36 można odliczyć wydatki na internet, darowizny, ulgę na dziecko oraz inne. W kolejnym kroku jeżeli jako źródło przychodów została wybrana działalność gospodarcza, należy podać informacje o niej.

W kolejnym etapie należy wskazać sposób, w jaki odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy — miesięcznie czy kwartalnie oraz wpisać należne kwoty tych zaliczek dla poszczególnych miesięcy, a także kwotę łączną. Należy podać również sumę zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Następnie należy uwzględnić ewentualne doliczenia do podatku. Jeżeli ich nie ma, należy wpisać 0. Jednym z ostatnich etapów jest wprowadzenie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelany zwrot podatku oraz dane podatnika. 

Następnie formularz wygeneruje PIT-36 – należy sprawdzić poprawność danych. Jeżeli wszystkie są poprawne, można go przesłać drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego lub wydrukować i samodzielnie go zanieść. W pierwszym przypadku otrzymamy UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest dowodem przesłania deklaracji.

Archiwum: luty 2022
zdjęcie kalkulatora i liczenia podatku