Własna działalność gospodarcza to nie tylko profity. Początek jej funkcjonowania to przede wszystkim koszty, które musisz ponieść, aby w ogóle uruchomić firmę. Wiele z nich ma charakter jednostkowy, jednak bardzo wiele będzie ci towarzyszyć już na stałe i będziesz je opłacać cyklicznie. 

O jakich dokładnie kosztach prowadzenia działalności gospodarczej mówimy i jak je sfinansować? Przekonaj się. Przyjrzyj się najważniejszym rodzajom kosztów. Zobacz, co musisz zrobić, aby otrzymać kredyt bankowy.

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej to pierwsza formalna czynność, którą musisz przeprowadzić, aby twoja firma mogła w ogóle zaistnieć. Najpierw musisz zdecydować się na formę organizacyjną i prawną, wedle której ma funkcjonować twój biznes. Następnie musisz złożyć wniosek o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/.

Złożenie tego wniosku jest równoznaczne z nadaniem numeru REGON (wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej) oraz z przyznaniem statusu płatnika ZUS. Razem z wnioskiem składasz też zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT. Spokojnie, wszystkie wymienione procedury są bezpłatne. Właściwe koszty działalności gospodarczej dopiero przed tobą.

Koszty prowadzonej działalności gospodarczej – ZUS

Na początek powiedzmy o kosztach działalności gospodarczej, które czekają cię w związku z jednym z obowiązków wspomnianych już powyżej. Każdy przedsiębiorca w Polsce jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Składka zdrowotna to – według stanu na 2021 rok – 381,81 zł. Jest to 9% podstawy wymiaru opodatkowania. Ta podstawa to z kolei trzy czwarte przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju.

Mowa tu rzecz jasna o przedsiębiorcach, którzy opłacają zwykły ZUS, a nie pomniejszony (co ma zastosowanie jedynie na początku działalności). Jak przedstawiają się inne składki według stanu obecnego? Ubezpieczenie rentowe to 252,43 zł, ubezpieczenie wypadkowe wynosi 52,70 zł, składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy to 77,31 zł, a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to 77,31 zł. Największym kosztem działalności gospodarczej pod względem ZUS jest jednak ubezpieczenie emerytalne. To aż 615,93 zł.

Koszty działalności gospodarczej – podatki

Jak widzisz, koszty działalności gospodarczej dotyczące składek zusowskich stanowią istotne obciążenie. A to przecież tylko niektóre z danin, które będziesz musiał opłacać jako przedsiębiorca. Prócz tego będziesz musiał liczyć się jeszcze z koniecznością zapłaty podatku VAT, a także i przede wszystkim podatku dochodowego.

Ten ostatni stanowi określony procent twojego dochodu, który musisz przekazać do Urzędu Skarbowego. Dochód to z kolei przychód, który osiągnąłeś minus koszty uzyskania przychodu (czyli konieczne wydatki, które poniosłeś w związku z funkcjonowaniem firmy). Jaka to stawka? Może być różna w zależności od tego, w jaki sposób się rozliczasz (np. ryczałt albo zasady ogólne). Znaczenie ma też to, do którego progu podatkowego trafisz (w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych). 

Koszty działalności gospodarczej – stałe koszty logistyczne

Przejdźmy do mniej urzędowych a bardziej „życiowych” kosztów działalności gospodarczej. Mamy tu na myśli koszty takie jak czynsz za lokal, w którym znajduje się twoje biuro, czy też opłaty za media. Dołączyć do tego można również koszt sprzętów, z których korzystasz w pracy. Mowa tu o meblach (biurka, krzesła), komputerach lub nawet ekspresie do kawy.

Te koszty działalności gospodarczej, rzecz jasna, ulegają diametralnej zmianie w zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Inaczej będą się rozkładać w firmie informatycznej, inaczej w biznesie transportowym, a jeszcze inaczej – w zakładzie przemysłowym. Niezależnie od przypadku koszty zakupu i amortyzacji wyposażenia firmy zawsze stanowią istotne obciążenie.

Koszty działalności gospodarczej – pracownicy

To wydaje się tak oczywiste, że nie ma sensu o owym fakcie wspominać. A jednak warto go z mocą podkreślić. Nie możesz dopuścić do sytuacji, w której nie wkalkulujesz w swój biznesplan kosztów działalności gospodarczej związanych z wynagrodzeniem swoich pracowników i nie tylko.

Co jeszcze? Pamiętaj, że koszty pracodawcy związane z pensjami zawsze są wyższe od kwoty brutto, którą wypłacisz pracownikom. Wynika to przede wszystkim z opisanych wyżej obowiązków związanych z różnego rodzaju składkami. Ale to jeszcze nie wszystko. Dobry pracodawca będzie także motywować pracowników poprzez odpowiednie premie. Będzie dbać o ich rozwój, wysyłając na szkolenia zawodowe.

A wreszcie – musisz liczyć się z tym, że z czasem te koszty działalności gospodarczej w naturalny sposób wzrosną, bo twoi pracownicy zaczną domagać się podwyżek.

Działalność gospodarcza – koszty i sposoby ich finansowania

Wymieniliśmy szereg najbardziej istotnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedzmy teraz na pytanie o to, co możesz zrobić, aby sfinansować te koszty. Co możesz zrobić, aby pozyskać środki na inwestycje? Oczywiście założenie jest takie, że nie masz problemów z finansowaniem własnej działalności gospodarczej pod kątem jej bieżącego funkcjonowania, ale trudno ci wyodrębnić środki na dalszy rozwój.

Działalność gospodarcza – koszty finansowane przez kredyt bankowy

Pierwsza myśl, która nasuwa się w związku z finansowaniem inwestycji bądź bieżących kosztów działalności gospodarczej, to kredyt bankowy. To rozwiązanie pociąga jednak za sobą wiele formalności. Przede wszystkim niełatwo go otrzymać. Ubiegając się o takie finansowanie w instytucji bankowej, musisz legitymować się pozytywną historią kredytową, którą potencjalny pożyczkodawca szczegółowo sprawdzi.

Poza tym będziesz musiał przedstawić szczegółowy biznesplan, cash flow oraz odpowiednie zabezpieczenie kredytu. Jak widzisz, jest to niemało formalności, a przecież nie każdy przedsiębiorca jest w stanie sprostać bankowym wymogom. Nierzadko też zdarza się, że przez pewne niedopatrzenia (na przykład spóźnienia w spłacie rat poprzednich pożyczek) twoja historia kredytowa nie jest pozytywnie oceniana przez bank.

Więcej o historii kredytowej. Czym ona jest? 

Jak banki sprawdzają twoją historię kredytową? Wykorzystują do tego celu informacje, które pochodzą z Biura Informacji Kredytowej. Instytucja ta została utworzona w Polsce w 1997 roku. Jej inicjatorami były banki oraz Związek Banków Polskich. Informacje dotyczące wszelkich kredytów pobieranych w polskich bankach przez przedsiębiorców, osoby indywidualne i inne podmioty są przekazywane właśnie do BIK.

Banki korzystają z raportu BIK, gdy decydują o przyznaniu ci pożyczki. Dotyczy to zarówno pożyczki prywatnej, jak i tej związanej z działalnością zawodową. Sam także możesz sprawdzić raport BIK na swój temat, wchodząc na odpowiednią stronę w Internecie. Raport jest niekorzystny? Co ci pozostaje?

Jak odnaleźć pożyczki bez BIK?

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy koszty działalności gospodarczej rosną, a ty nie masz odpowiedniej zdolności kredytowej? W takich sytuacjach pomocne mogą okazać się pożyczki bez BIK. Są one udzielane przez różne instytucje finansowe na nieco innych warunkach niż kredyty bankowe. To produkty finansowe przeznaczone dla osób, które legitymują się historią kredytową niewystarczającą, aby otrzymać kredyt bankowy.

Tak zwane chwilówki to łatwo dostępne pożyczki. Wiele instytucji finansowych i firm oferuje je z wykorzystaniem dość niskiego oprocentowania. W związku z tym są one dość popularne wśród tych przedsiębiorców, którzy poszukują szybkiego finansowania kosztów działalności gospodarczej. W sieci z łatwością odnajdziesz wiele rankingów, wyszukiwarek i porównań dotyczących właśnie tego rodzaju pożyczek.

Koszty działalności gospodarczej – podsumowanie

Jak widzisz, własna działalność gospodarcza (koszty i biurokracja) to wiele obowiązków, które staną się twoim udziałem, gdy podejmiesz się prowadzenia własnej firmy. Mimo to wykorzystując różne metody finansowania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, możesz zoptymalizować swój budżet.
Zapoznaj się z ofertą kredytów bankowych. Sprawdź pożyczki bez BIK i oceń, która z nich może w największym stopniu pomóc w realizacji twoich potrzeb. Przede wszystkim jednak rozsądnie planuj wydatki firmy, aby koszty działalności gospodarczej stanowiły jedynie jeden z elementów twojej drogi zawodowej. Nie pozwól, by okazały się największą przeszkodą.

Archiwum: listopad 2021
koszty działalności gospodarczej