Jeżeli chcesz poznać najważniejsze informacje dotyczące tego, dlaczego stosuje się IBAN Credit Agricole, to trafiłeś w dobre miejsce. Przeczytaj nasz tekst, a dowiedzieć się, dlaczego ważny jest ten międzynarodowy numer płatniczy.

Współczesna bankowość cyfrowa to bez wątpienia komfortowe rozwiązanie. Dzięki nowoczesnym aplikacjom możliwe jest nie tylko opłacenie rachunków bez wychodzenia z domów, ale także – jeśli zajdzie taka potrzeba – wykonanie lub otrzymanie przelewu z innego kraju. Aby jednak można było cieszyć się tą wygodą, należy poprawnie wykorzystywać takie narzędzia jak np. międzynarodowy rachunek płatniczy. Jednym z nich jest IBAN Credit Agricole.

IBAN – podstawowe informacje

IBAN to akronim pochodzący od terminu: International Bank Account Number. Tłumaczenie tego wyrażenia na język polski (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) dobrze oddaje istotę opisywanego rozwiązania. IBAN jest ciągiem znaków, który pozwala instytucjom finansowym szybko zlokalizować konta bankowe założone w różnych państwach. Przyjmuje się, że narzędzie to stanowi ważny element globalizacji na rynkach finansowych.

W pewnym uproszczeniu Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego jest złożony z dwóch głównych części. Zostały one przedstawione poniżej:

  • kod składający się z dwóch liter. Ma on decydujące znaczenie podczas dokonywania płatności międzynarodowych, ponieważ pozwala na zidentyfikowanie państwa, w którym założono dany rachunek. Przykładowo, PL oznacza konto w Polsce, zaś GB stosuje się w przypadku rachunków utworzonych w Wielkiej Brytanii,
  • numer rachunku, bankowego, który stosuje się w przypadku transakcji zawieranych na szczeblu krajowym. Jego długość może różnić się w poszczególnych państwach. Przykładowo, w Polsce jest to dwadzieścia sześć cyfr, które pozwalają m.in. na zidentyfikowanie danego banku.

Kod SWIFT (BIC) dla Credit Agricole: AGRIPLPR.

Numer IBAN  dla Credit Agricole: PL+numer rachunku klienta, który wykorzystuje się podczas transakcji krajowych.

Dane do przelewu:

Credit Agricole Bank Polska S.A.

ul. Legnicka 48 bud. C-D

54-202 WrocławCredit Agricole to jedna z najstarszych działających obecnie sieci banków – powstała ona jeszcze pod koniec dziewiętnastego stulecia. Początkowo kojarzony z lokalnymi bankami rolniczymi Credit Agricole oferuje obecnie produkty finansowe typowe dla tego sektora, tzn. kredyty, konta oszczędnościowe, lokaty itp. Credit Agricole prowadzi działalność również w Polsce – grupa ta pojawiła się w naszym kraju w 2001 roku.

Archiwum: październik 2022
iban credit agricole