Dodatek węglowy

Dodatek węglowy dla Ukraińców

Przez ostatnie pół roku Polska stała się azylem dla wielu uchodźców z Ukrainy. W związku z tym pojawiają się kolejne pytania na temat świadczeń dla cudzoziemców. Czy obywatele Ukrainy mają szansę na otrzymanie dodatku węglowego?

Czy uchodźcy z Ukrainy mogą dostać dodatek węglowy?

Okazuje się, że w pewnych sytuacjach jest to możliwe. Największy wpływ ma na to status prawny Ukraińca w Polsce, a także każdego innego cudzoziemca, który znajdzie na terenie naszego kraju. Jeśli umowy międzynarodowe nie mówią inaczej, to przeważnie cudzoziemiec może liczyć na otrzymanie świadczenia, jeśli mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jakie konkretnie warunki należy spełnić?

Kiedy cudzoziemiec otrzyma dodatek węglowy?

Należy spełnić jeden z poniższych warunków:

  • otrzymać pozwolenie na pobyt stały, pobyt czasowy, którego udziela się ze względu na konkretne okoliczności, a także na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • otrzymać pozwolenie na pobyć tolerowany lub pobyt ze względów humanitarnych na terenie Polski;
  • mieć miejsce zamieszkania oraz przebywać w danej chwili na terenie Polski (dotyczy to obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu)

Jeśli cudzoziemiec – w tym także Ukrainiec – spełni jedno z kryteriów, może ubiegać się o uzyskanie dodatku węglowego. Konieczne jest jednak przy tym spełnienie innych wymaganych warunków świadczenia.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: