Dodatek węglowy to temat, który interesuje dużą część społeczeństwa. Kto może go otrzymać? Czy trzeba być właścicielem domu, by móc złożyć wniosek? Jak to jest w przypadku wynajmu? W poniższym artykule podejmiemy te problemy.

Wynajmowanie domu a dodatek węglowy

Nie zawsze mieszkamy w lokalu, którego jesteśmy właścicielami. Niektórzy prowadzą wynajem, dzięki czemu mogą liczyć na dodatkowy dochód z tego tytułu. Czy mogą przy tym liczyć także na dodatek do węgla?

Okazuje się, że nie. Według ustawy ważne jest, by zamieszkiwać we wskazanym we wniosku miejscu, a nie być tylko jego właścicielem. Jeśli zatem dana osoba wynajmuje mieszkanie lokatorom, nie może składać wniosku o dodatek. Jeśli jednak mieszka tam na stałe w dniu, w którym składa dokument i spełnia inne wymagane warunki, ma prawo do dodatku.

Jeden dom – dwie rodziny. Co z dodatkiem węglowym?

Zdarza się, że w jednym budynku mieszkają dwie rodziny lub więcej. W takiej sytuacji bierze się pod uwagę to, czy tworzą one jedno gospodarstwo domowe czy dwa oddzielne. W pierwszym przypadku mogą starać się o jeden dodatek, w drugim – na każde gospodarstwo przypada pełne świadczenie.

Kiedy mamy do czynienia z takimi sytuacjami? Przykładowo, gdy jedna rodzina mieszka na piętrze, druga na parterze. Nawet jeśli korzystają z jednego pieca, obie osobno mogą starać się o dodatek.

Mieszkańcy bloku a dodatek węglowy

Jeśli blok jest ogrzewany przez piec węglowy, to każde gospodarstwo domowe może starać się o 3 tysiące złotych dodatku. Świadczenie nie przypada bowiem na cały budynek. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku domów wielorodzinnych, które korzystają z lokalnej sieci ciepłowniczej,a która pracuje z wykorzsytaniem z węgla.

Podsumowanie

Każde gospodarstwo domowe może starać się o otrzymanie jednorazowego świadczenia na węgiel. W ten sposób można nieco ulżyć domowemu budżetowi, zwłaszcza że ceny węgla stale rosną.

Aby jednak starać się o dodatek, należy zamieszkiwać w danym miejscu w dniu, kiedy zostanie złożony wniosek. Oznacza to, że osoba posiadająca mieszkanie, ale mieszkająca poza nim, nie może składać wniosku o świadczenie właśnie w związku z tym lokalem. Za to jego najemca ma już do tego prawo.

Archiwum: wrzesień 2022
węgiel do palenia w piecu