Terminu deprecjacja najczęściej używa się w odniesieniu do kwestii finansowych. Wówczas oznacza on spadek wartości waluty krajowej w stosunku do innych walut. Jednak nie jest to jedyne znaczenie tego słowa. Sprawdź, co jeszcze może oznaczać!

Deprecjacja to spadek wartości określonego towaru, innego dobra lub waluty krajowej w stosunku do innych walut zagranicznych. Przejrzeliśmy słowniki oraz encyklopedie i postanowiliśmy stworzyć krótki przewodnik po zjawisku deprecjacji. Z tego artykułu dowiesz się, jaka jest dokładna definicja deprecjacji, kiedy następuje, jakie są jej przyczyny oraz czym różni się od aprecjacji. Zapraszamy do lektury!

Deprecjacja – definicja

Mianem deprecjacji określa się spadek wartości określonego towaru lub innego dobra, ale również spadek wartości waluty krajowej w odniesieniu do walut używanych w innych państwach.

Deprecjacja waluty

Zjawisko deprecjacji waluty ma miejsce, gdy kurs jednej waluty wyrażony za pomocą innej waluty spada. Występuje ono, kiedy o wartości jednostek monetarnych decydują reguły popytu i podaży.

Deprecjacja waluty krajowej – przyczyny

Pieniądz jest elementem wymiennym pomiędzy poszczególnymi rynkami walutowymi. Jego kurs cechuje się stałą tendencją do wahań wartości. Uzależnione są one od wielu czynników, ale najogólniej można je podzielić na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Przyczyny wewnętrzne

Wśród przyczyn wewnętrznym mających wpływ na wystąpienie zjawiska deprecjacji występują najczęściej:

  • inflacja;
  • niskie bezrobocie.

Przyczyny zewnętrzne

Wśród wewnętrznych przyczyn deprecjacji wymienia się najczęściej:

  • niskie stopy procentowe w danym kraju;
  • zwiększenie importu do danego państwa.

Deprecjacja a aprecjacja

Aprecjacja jest zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji.

Wady i zalety deprecjacji

Krótkotrwała deprecjacja wiąże się z korzyściami dla eksporterów produktów krajowych za granicę. Inwestorzy chętniej je kupują, ponieważ są dla nich tańsze. Niestety jednocześnie oznacza to wzrost cen towarów importowanych. Deprecjacja jest również zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia budżetu państwa, który zmuszony jest do ponoszenia wyższych kosztów obsługi długu zagranicznego.

Podsumowując, deprecjację należy uznać za jedno najważniejszych pojęć gospodarczych. Wartość pieniądza krajowego w zestawieniu do wartości pieniądza zagranicznego wpływa bowiem nie tylko na wielkość importu i eksportu, ale również na realną wysokość długu publicznego. Krótkotrwała deprecjacja jest zjawiskiem pożądanym, jednak w przestrzeni długookresowej może wiązać się z niekorzystnymi zmianami.

Archiwum: sierpień 2022
deprecjacja