Deprecjacja – poznaj znaczenie tego słowa!

Terminu deprecjacja najczęściej używa się w odniesieniu do kwestii finansowych.