Planujesz wizytę w ZUS Bielsko? Koniecznie sprawdź, pod który adres się udać, a także jakie sprawy tam załatwisz. Oddział ma bowiem dwie lokalizacje, więc nie jest bez znaczenia, gdzie skierujesz swoje kroki. Niżej znajdziesz najważniejsze informacje o Oddziale ZUS w Bielsku-Białej.

Szukasz adresów i numerów kontaktowych do ZUS Bielsko? Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych wiadomości, które dotyczą tamtejszego oddziału instytucji. Szybko dowiesz się, gdzie pójść lub zadzwonić, aby pomyślnie rozwiązać swoją sprawę.

Oddział ZUS Bielsko-Biała – dane adresowe

Oddział ZUS Bielsko ma dwie lokalizacje. Przy ulicy Traugutta urzędnicy zajmują się świadczeniami rodzinnymi: 500+, 300+ oraz RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy), należy tam również kierować sprawy dotyczące składek na ubezpieczenie. Natomiast w budynku, który znajduje się przy ulicy Krasińskiego, zgłaszane są kwestie rent, emerytur oraz zasiłków.

W razie wątpliwości można zadzwonić do urzędu, korzystając z ogólnodostępnej infolinii zarówno dla telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych. To rozwiązanie jest bardzo wygodne, ponieważ konsultanci dostępni są we wszystkie dni robocze od 7:00 do 18:00.

Dane adresowe:ul. Krasińskiego 34
ul. Traugutta 2a
Numer telefonu (infolinia):(22) 560 16 00
Zasięg terytorialny:miasta: Bielsko-Biała, Szczyrk gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice

Oddział ZUS Bielsko-Biała – godziny otwarcia

Oddział ZUS w Bielsku-Białej otwarty jest we wszystkie dni robocze. Najdłużej interesanci przyjmowani są w poniedziałki, później te godziny ulegają skróceniu.

Godziny przyjmowania interesantów

 • poniedziałek: 8:00-17:00;
 • wtorek: 8:00-15:00;
 • środa: 8:00-15:00;
 • czwartek: 8:00-15:00;
 • piątek: 8:00-15:00.

Godziny urzędowania w ZUS Bielsko-Biała

 • poniedziałek: 7:00-15:00;
 • wtorek: 7:00-15:00;
 • środa: 7:00-15:00;
 • czwartek: 7:00-15:00;
 • piątek: 7:00-15:00.

Godziny przyjmowania interesantów przez Dyrektora Oddziału i Zastępcę Dyrektora Oddziału

 • poniedziałek: 15:00-17:00;
 • czwartek: 10:00-12:00.

Godziny przyjmowania interesantów przez Kierowników i Zastępców Kierowników Inspektoratów oraz Kierowników Biur Terenowych

 • poniedziałek: 8:00-15:00;
 • wtorek: 8:00-15:00;
 • środa: 8:00-15:00;
 • czwartek: 8:00-15:00;
 • piątek: 8:00-15:00.

Oddział ZUS Bielsko-Biała – jak dojechać?

Krasińskiego 34

Traugutta 2a

Oddział ZUS Bielsko-Biała – obsługiwane świadczenia

Oddział ZUS Bielsko-Biała obsługuje wszystkie świadczenia, którymi zajmuje się ten urząd. Trzeba przy tym pamiętać, że w mieście instytucja działa w dwóch lokalizacjach (ul. Traugutta oraz ul. Krasińskiego), a pracujący tam urzędnicy zajmują się odmiennymi zagadnieniami.

Jakie świadczenia obsługuje ZUS? Zagadnienie jest bardzo szerokie i dotyczy nie tylko rent i emerytur, ale także wielu świadczeń i zasiłków, z których korzystają na przykład rodziny. Katalog usług jest bardzo szeroki.

Renty i emerytury

ZUS Bielsko obsługuje wszystkie zagadnienia związane z emeryturami oraz rentami. Urzędnicy ustalają czy petent ma prawo do pobierania tych świadczeń oraz zajmują się ich obsługą. Prawo do emerytury nabywa się po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), natomiast rentę można otrzymać wcześniej z tytułu:

 • niezdolności do pracy;
 • rodzinną;
 • socjalną.

Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych

Osoby, które pobierają rentę lub emeryturę, mogą się starać o przyznanie dodatku. To między innymi: dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, za tajne nauczanie, świadczenie dla byłych żołnierzy, którzy przymusowo zatrudnieni, a także dla osób deportowanych. Można się również ubiegać o ryczałt energetyczny i ekwiwalenty pieniężne z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

Obliczanie kapitału początkowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się wyliczaniem kapitału początkowego. Jest to ważne dla osób, które urodziły po 1948 roku i zaczęły odprowadzać składki emerytalne przed 1 stycznia 1999 roku. Przed tą datą ZUS nie miał obowiązku monitorowania tej kwestii, więc nie można sprawdzić, ile faktycznie zostało wpłacone. Teraz należy odtworzyć stawkę kapitału początkowego między innymi na podstawie stażu pracy oraz wysokości ówczesnych zarobków.

Emerytury i renty osób, które pracują / mieszkają za granicą

W polskim ZUS można starać się emeryturę albo rentę także z krajów należących do UE lub EFTA – o ile wnioskodawca żył tam i pracował. Wniosek przyjmie każda placówka, ale rozpatrywać go będzie tylko wybrana. Poszczególne kraje UE / EFTA przyporządkowane są bowiem do jednego, konkretnego oddziału.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

ZUS decyduje czy z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej należy się świadczenie i jakie ono będzie. Dostępne są:

 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek wyrównawczy;
 • odszkodowanie (przyznawane jednorazowo);
 • renta z tytułu niezdolności do pracy;
 • renta rodzinna oraz dodatek do niej – sieroty zupełnej;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, a także zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Świadczenia przedemerytalne

Jest przyznawane osobom bezrobotnym, które spełniły warunki indywidualne określone przez ZUS. Pozytywna decyzja zależy także między innymi od stażu pracy oraz przyczyn zwolnienia.

Zasiłki

ZUS wypłaca także zasiłki w formie jednorazowej zapomogi bądź dłuższego wsparcia. Można się ubiegać o:

Oddział ZUS Bielsko-Biała – ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Każdy oddział ZUS jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Miejsca, które mogą stanowić trudność, są wyraźnie oznaczone (na przykład kontrastującymi kolorami). Osoby niedowidzące lub niewidome mogą bez problemu wejść ze swoim psem towarzyszącym. Warto również zaznaczyć, że pracownicy Oddziału ZUS Bielsko przeszli szkolenie z języka migowego, co stanowi udogodnienie dla osób niesłyszących.

Oddział ZUS Bielsko-Biała – ułatwienia w budynku przy ulicy Krasińskiego

 • Na parkingu wyznaczono trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych;
 • Budynek ma dwa wejścia, osobom z niepełnosprawnością ruchową najwygodniej będzie korzystać z drzwi znajdujących się przy ul. Krasińskiego 34, ponieważ znajdują się na poziomie chodnika. Ponieważ nie otwierają się automatycznie, dla osób na wózkach zamontowano przycisk, który wzywa pomoc;
 • Do sali obsługi interesantów prowadzą schody, przy których znajduje się platforma dla wózków inwalidzkich;
 • Toalety również zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W placówce dostępna jest usługa wideotłumacza języka migowego.

Oddział ZUS Bielsko-Biała – ułatwienia w budynku przy ulicy Traugutta

 • Parking ma wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • Aby dostać się do środka, można skorzystać z pochylni prowadzącej do wejścia głównego lub windy. Drzwi otwierają się automatycznie;
 • Sala do obsługi interesantów znajduje się na parterze, naprzeciwko głównego wejścia;
 • W budynku znajduje się toaleta, która została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oddział ZUS Bielsko obsługuje petentów w dwóch różnych lokalizacjach, więc przed wizytą w urzędzie, warto upewnić się co do adresu. W przypadku wątpliwości najlepiej skontaktować się z infolinią lub spróbować załatwić swoją sprawę online. To bardzo wygodne rozwiązanie, które nie wymaga wychodzenia z domu.

Archiwum: sierpień 2022
zus bielsko