Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz starszym. Kto go przyznaje i ile wynosi? Czy dodatek opiekuńczy to to samo co dodatek pielęgnacyjny? Dowiedz się wszystkiego, aby uzyskać należne ci fundusze.

Osoby, które nie są w stanie pracować na etacie, mogą ubiegać się o różnego rodzaju dodatki finansowe, dzięki którym mają szansę, aby poprawić swój byt. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny, który mogą uzyskać zarówno osoby nieletnie, jak i ci, którzy ukończyli już 18. rok życia? Jakie są jego podstawy prawne? To wszystko powinieneś wiedzieć, aby móc zawalczyć o swoje prawa. Przeczytaj więcej o dodatku pielęgnacyjnym i dowiedz się, czym różni się od zasiłku.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie emerytalno-rentowe, o które mogą ubiegać się osoby:

  • po 75. roku życia;
  • całkowicie niezdolne do pracy lub życia bez opieki i pomocy innej osoby.

Obejmuje on więc dość wąskie grono osób, które posiadają konkretne wnioski oraz orzeczenia lekarskie. Każdego miesiąca twoje konto może zostać zasilone z góry ustaloną kwotą, dzięki której będziesz mógł poprawić swój byt. Tego dodatku nie należy mylić z zasiłkiem, który pełni nieco inną funkcję. Warto wiedzieć, że nie możesz się o niego ubiegać, jeśli przebywasz w placówce opiekuńczej dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny to nie wszystko. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, w dowolnym czasie przynieś wymagane dokumenty do dowolnej jednostki ZUS. Musisz złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny, ale nie tylko. Konieczne będzie wystawiane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, Musi być wystawione do miesiąca od zgłoszenia. Czasem wymagana będzie też dodatkowa dokumentacja medyczna. Co ważne, osoby po 75. roku życia nie muszą udowadniać swojego stanu zdrowia. W ich przypadku wystarczy jedynie wniosek, aby pieniądze były dodawane do emerytury.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? To ważne!

Od 1 marca 2021 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi dokładnie 239,66 zł. Musisz przy tym wiedzieć, że to świadczenie jest wolne od podatku dochodowego oraz nie podlega egzekucji przez sąd ani organy administracji. Dzięki temu możesz być pewny, że te fundusze zawsze trafią w pełni do ciebie. A zasiłek pielęgnacyjny? Ile wynosi? Jest to nieco niższa kwota, bo każdego miesiąca można otrzymać 221,84 zł. Nie ma on jednak pierwszeństwa. Oznacza to, że jeśli przysługuje ci i dodatek, i zasiłek, będziesz mieć wypłacany dodatek.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny. Jakie są różnice?

Mimo podobnych nazw te dwa świadczenia trochę się od siebie różnią. Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny nie są jednoznaczne i poza tym, że różnią się kwotą, mają też inny charakter. Ten pierwszy jest wypłacany na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jego zadaniem jest przynajmniej częściowe pokrycie kosztów leczenia danej osoby i ma jej pomóc w opłaceniu stałej opieki, która w jej przypadku jest konieczna. Kto wypłaca zasiłek pielęgnacyjny? ZUS? Nie! W przeciwieństwie do dodatku to świadczenie jest wystawiane przez urząd gminy.

Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

W przeciwieństwie do dodatku zasiłek może być przyznawany nieco szerszej grupie osób. Przede wszystkim – należy się dzieciom z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 16. roku życia. Wsparcie mogą dostać też osoby w wieku powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (pod warunkiem, że powstała ona do ukończenia 21 lat). Tak samo, jak dodatek, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje tym, którzy ukończyli 75. rok życia. Prawo do pobierania tego świadczenia ustala się na czas nieokreślony. Pamiętaj, że jeśli twój wniosek zostanie odrzucony, zawsze możesz się od niego odwołać.

ZUS – zasiłek pielęgnacyjny a dodatek. Nie pomyl tych świadczeń

Zasiłek i dodatek pielęgnacyjny są w pewnym stopniu podobne, ale musisz uważać, aby nie pomylić tych dwóch świadczeń. Mają one zupełnie inne podłoże prawne. Inaczej można je uzyskać, a przy tym różnią się, jeśli chodzi o kwotę. Dlatego koniecznie musisz sprawdzić, do którego z nich się kwalifikujesz. Warto wybrać się do urzędu, aby upewnić się, o które świadczenie możesz się w tej chwili ubiegać.

Zasiłek pielęgnacyjny – kwota każdego roku rośnie

Nie da się ukryć, że te dodatki nie należą do szczególnie wysokich. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że ich wysokość każdego roku jest coraz wyższa. 1 listopada 2019 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego została podwyższona do 215,84 zł miesięcznie, co oznacza, że obecnie jest o kilka złotych wyższa. Wiąże się to oczywiście z bezustanną inflacją, czyli spadkiem wartości pieniądza. Dlatego zawsze sprawdzaj, jaką kwotę możesz uzyskać w danym momencie.

Czy zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu?

W tym przypadku odpowiedź brzmi – tak. Wlicza się on do sumy miesięcznych przychodów, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie nie jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o przyznawanie innych dodatków, np. zasiłku rodzinnego. Może mieć jednak wpływ na dochód dziecka. Dobrze pamiętać o tym, że nie jest on wliczany do PIT. Z kolei dodatek pielęgnacyjny jest łączony z dochodem ustalanym do przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie emerytalno-rentowe, które może ci w jakimś stopniu pomóc w opiece nad osobą chorą lub starszą. Pamiętaj, że jeśli spełniasz warunki, powinieneś skorzystać z prawa do ubiegania się o dodatek. Czasem można wystąpić też o zasiłek pielęgnacyjny, ale pamiętaj, że ten jest przyznawany przez urząd gminy, a nie przez ZUS i to zupełnie inne świadczenie.

Archiwum: styczeń 2023
dodatek pielęgnacyjny