Zarządzanie

Wskaźnik KPI – czym jest Key Performance Indicator?

4 minut(y) czytania
Ocena

KPI – Key Performance Indicator – to jedno z wielu narzędzi, które może służyć do pomiaru wydajności pracy. Jak działają kluczowe wskaźniki efektywności i w jaki sposób korzystają z nich firmy z całego świata? Dowiesz się tego z naszego tekstu.

Kluczowe wskaźniki efektywności mogą monitorować wybrane aspekty pracy w firmie. Obejmują wiele obszarów działalności przedsiębiorstwa i są następnie wykorzystywane do ogólnej i długoterminowej oceny wydajności firmy. Chcesz wiedzieć, czym jest KPI i jakie korzyści niesie za sobą jego wdrożenie? Zapraszamy do lektury artykułu!

Realizacja KPI – najważniejsze kwestie dotyczące wskaźnika efektywności

Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje wskaźniki KPI do oceniania swoich sukcesów, a także określania przestrzeni, w których powinny pojawić się poprawki. Do obszarów działania Key Performance Indicators zaliczane są, chociażby:

  • sprzedaż;
  • marketing;
  • HR – human resources.

Dzięki takim narzędziom firma jest w stanie skutecznie wyznaczać strategie działania. Kluczowe wskaźniki efektywności przydają się też w zestawieniu z osiągnięciami konkurencyjnych przedsiębiorstw i pośrednio mogą pomóc w rozwoju firmy.

Kluczowe wskaźniki efektywności – jak działają?

Dzięki takim wskaźnikom można mierzyć sukcesy przedsiębiorstwa, zestawiając efekty pracy z początkowymi założeniami – wyznaczonymi wcześniej celami i strategią działania. Wskaźniki KPI mogą dotyczyć rozmaitych płaszczyzn działalności, jednak najczęściej używa się ich do zestawień finansowych. Trzeba wówczas odjąć od przychodów określone wydatki lub bieżący wskaźnik efektywności, który odnosi się zazwyczaj do płynności i dostępności gotówki.

Kliknij!
Doradztwo biznesowe dla firm – krok po kroku

Wskaźniki biznesowe – rodzaje i sposób wykorzystania

Wskaźniki biznesowe mogą dotyczyć także kontaktów z klientem. Przelicza się je na jednego konsumenta – ocenia zadowolenie i jakość relacji (na przykład to, czy jest stałym klientem). 

Inną odmianą KPI jest ta, która odnosi się do wydajności procesów organizacyjnych. Może obejmować różne ramy czasowe. Kluczowe wskaźniki efektywności pozwalają uzyskać wiarygodną ocenę sprzedaży w różnych regionach czy wydatków związanych z pozyskiwaniem klientów. 

KPI – przykłady zastosowania strategicznego

Wspomnieliśmy o weryfikowaniu procesów organizacyjnych, mierzeniu zainteresowania klientów czy sprawdzaniu skuteczności działania. To jednak niejedyne możliwości, jakie dają wskaźniki biznesowe. KPI może służyć do badania zarówno przeszłych, jak i przyszłych działań firmy. Wyróżnia się zatem dwa rodzaje wskaźników: 

  • leading – umożliwiają przewidywanie kolejnych wyników;
  • lagging – z ich pomocą można zweryfikować to, co się wydarzyło.

Za najlepsze rozwiązanie jest uznawane korzystanie z obu form wskaźników biznesowych jednocześnie. Dzięki temu można uzyskać szersze spektrum informacji i mieć pewność, że śledzi się najważniejsze parametry.

KPI – marketing może skorzystać na tym rozwiązaniu

Jedną z możliwości, jakie stwarza KPI, jest rozwijanie obszaru marketingowego. Kluczowe wskaźniki efektywności mogą skoncentrować się na kliencie – jego zachowaniach, zadowoleniu czy preferowanych produktach. Służą do tego następujące wskaźniki:

  • CLV (Customer Lifetime Value) – z jego pomocą można określić, jaką sumę pieniędzy konsument powinien wydać na produkty lub usługi w przyszłości;
  • CAC (Customer Acquisition Cost) – to wskaźnik pokazujący, ile pieniędzy przedsiębiorstwo musi wydać, aby pozyskać klienta. Im niższy będzie wskaźnik, tym lepiej będzie to świadczyło o strategii działania firmy.

Firmy działające w sektorze e-commerce mogą skutecznie wykorzystywać KPI. Marketing, który zostanie odpowiednio nakierowany na potrzeby klientów, będzie bardziej efektywny. Ustalenie kierunku działań okaże się łatwiejsze właśnie ze wskaźnikami CLV i CAC.

Kliknij!
Motywowanie pracowników – jak zarządzać motywacją do pracy? Poznaj klucz do efektywnej pracy

Opracowywanie właściwych KPI – jak sprawdzić, których wskaźników używać?

Niektórzy przedsiębiorcy mogą dojść do wniosku, że chcą zmierzyć za pomocą wskaźników biznesowych każdy z aspektów prowadzonej działalności. To niekoniecznie dobry pomysł. 

Analiza już jednego sektora daje sporo do myślenia, a porządkowanie szczegółowych informacji z wielu sektorów wydaje się zbyt trudnym zadaniem. Gdzie i w jaki sposób stosować KPI? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Jak wykorzystać KPI? Rola wskaźników w konkretnej strategii

  1. Przed wdrożeniem kluczowych wskaźników efektywności najlepiej skonsultować ich użycia z osobami znającymi poszczególne sfery działalności firmy. Dzięki temu będzie można określić, jaki raport jest potrzebny i które informacje będą w nim najistotniejsze.
  2. Niezwykle ważne jest osadzenie KPI w konkretnej strategii działania. Dla przykładu, wskaźniki biznesowe mogą zostać wykorzystane w marketingu – przy planowaniu akcji reklamowej. To pomoże ustalić, czego potrzebuje klient.

Jak widać, niekoniecznie zebranie wielu danych to dobra metoda. Konkretne informacje, które są użyteczne do określonych działań, okażą się cenniejsze dla przedsiębiorstwa.

KPI tworzone na podstawie metody SMART i przejrzystość informacji

Aby wskaźniki KPI były pożyteczne, warto je utworzyć zgodnie z metodą SMART – Specific (konkretne), Measurable (mierzalne), Attainable (osiągalne), Realistic (realistyczne) i Time-Bound (określone w czasie). Co to oznacza w praktyce? Takim celem może być przykładowo wzrost wskaźnika liczby osób zamawiających produkty ze sklepu internetowego o kilka procent w nadchodzących 12 miesiącach. 

O czym warto pamiętać, wykorzystując KPI w firmie?

Jedną z kluczowych kwestii jest także to, aby kluczowe wskaźniki efektywności były transparentne. Będą z nich korzystać nie tylko osoby, które je wprowadziły czy planowały, lecz także pracownicy, którzy nie uczestniczyli w ich tworzeniu. Takie osoby powinny w jak najkrótszym czasie zorientować się, co dokładnie wskazuje KPI, a także wiedzieć, co robić, by zrealizować wyznaczone przez zarząd cele.

Kliknij!
Poznaj ESOP – skuteczny system motywacji pracowników

Czy warto stosować kluczowe wskaźniki efektywności w swojej firmie?

Po lekturze raczej domyślasz się już odpowiedzi. Kluczowe wskaźniki efektywności będą mogły zostać użyte w korzystny dla firmy sposób. Ważne jest oczywiście odpowiednie przedstawienie informacji, wyznaczenie obszarów, gdzie KPI może zostać wykorzystane do poprawy wyników czy ustalanie konkretnych celów do realizacji. Dodatkowo KPI może zostać wykorzystane w praktycznie każdym sektorze działalności w firmie. Dlatego warto zastanowić się nad wdrożeniem tego rozwiązania.

Użycie kluczowych wskaźników efektywności może się okazać przydatne chociażby podczas planowania strategii marketingowej. Dane z przeszłości i prognozy to informacje, które da się efektywnie wykorzystać przy odpowiednim wprowadzeniu KPI. Trzeba tylko pamiętać, aby obok tworzących indeks pracowników był on zrozumiały także dla tych, którzy nie uczestniczyli w obliczeniach.

Zobacz też:
Nasze propozycje
Zarządzanie

ERP dla handlu – jak system ERP wspiera firmy odzieżowe?

3 minut(y) czytania
Ocena Branża odzieżowa zmaga się z wieloma wyzwaniami – te powstają głównie przez rosnące wymagania klientów [1] i stale rozwijającą się konkurencję….
Zarządzanie

ESG – na jakie aspekty powinni zwrócić uwagę zarządzający firmą? Czym jest zrównoważony rozwój i czemu służy?

4 minut(y) czytania
Ocena ESG to skrót od wyrażenia Environmental, Social, and Corporate Governance (środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny). To słowa określające obszary szczególnie ważne…
Zarządzanie

Lean startup, czyli metoda, w której analiza rynku to podstawa. Sprawdź ją, zanim produkt pójdzie w świat!

4 minut(y) czytania
Ocena Jeśli dowiesz się, co to jest lean startup, okaże się, że nie musisz inwestować 100% kapitału od razu. Metoda ta pozwoli…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.