Wskaźnik KPI – czym są Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki efektywności? Poznaj definicję

KPI – Key Performance Indicator – to jedno ze specyficznych narzędzi, które może służyć do pomiaru wydajności pracy.