ROI (z ang. Return of Investments, czyli zwrot z przeprowadzonych inwestycji) to ważny parametr dla prowadzących własny biznes. Jak go obliczyć? Przedsiębiorstwa, z których branż wykorzystują go najczęściej? Najważniejsze informacje znajdziesz w tym artykule!

Wskaźnik opłacalności inwestycji może zainteresować przedsiębiorców z praktycznie każdej branży. Właściciele firm przeznaczają nieraz niemałe środki na reklamy w internecie czy szkolenia pracowników. Jeśli jesteś jednym z nich i chcesz się dowiedzieć, jaki jest dokładnie zwrot z inwestycji, ROI umożliwia zebranie niezbędnych informacji. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? W naszym tekście znajdziesz to, co najważniejsze!

Co to jest ROI? Zbiór najważniejszych informacji

Return of Investments można zdefiniować jako wskaźnik rentowności inwestycji. Dzięki niemu przedsiębiorcy są w stanie dokładnie określić, na jakim poziomie są zyski wygenerowane w zestawieniu z poniesionymi wcześniej kosztami. W ten sposób firma ma mierzalne dane o sukcesach i niepowodzeniach inwestycyjnych.

ROI jest najczęściej wyrażane w procentach. Aby lepiej opisać, jak działa, posłużymy się prostym przykładem. 

  1. Firma zainwestowała 10 mln złotych kapitału i osiągnęła przychód w wysokości 1 mln złotych.
  2. To oznacza, że ma wskaźnik ROI na poziomie 10%. 

Dla kogo jeszcze jest ważny wskaźnik opłacalności inwestycji?

Trzeba mieć też na uwadze, że wskaźnik rentowności inwestycji to zestaw wiadomości, który może być ważny nie tylko dla przedsiębiorcy. To cenne dane także dla klientów czy instytucji przyznających kredyty i dofinansowania. Rentowność przeprowadzanych inwestycji będzie dawać tym podmiotom dane, czy przedsiębiorca podejmuje trafne decyzje biznesowe.

ROI – wzór pozwalający obliczyć wskaźnik opłacalności inwestycji

Aby dokładnie obliczyć wskaźnik zwrotu z inwestycji, niezbędny jed wzór. 

ROI = zysk netto/kapitał x 100%

  • zysk netto rozumiany jest jako przychody po odjęciu kosztów produkcji lub reklamy;
  • kapitał to koszty poniesione dla osiągnięcia zysku.

Jak ROI pozwala ocenić rentowność inwestycji?

Wiesz już, co to jest ROI i jakiego wzoru użyć, by dokładnie obliczyć wskaźnik opłacalności inwestycji. Warto teraz sprawdzić, jak interpretować otrzymane wyniki. Rezultat może mieć wartość ujemną lub dodatnią. Im wyższy wskaźnik rentowności inwestycji, tym wyżej oceniane są działania przedsiębiorstwa. W momencie, kiedy wynik jest ujemny, inwestor powinien zdać sobie sprawę, że podjęte decyzje były błędne. 

Czy ROI jest wiarygodnym wskaźnikiem rentowności inwestycji?

Jak widać, obliczenia nie jest skomplikowane, a otrzymane wyniki są równie proste w interpretacji. Trzeba jednak pamiętać, że choć jest praktycznym sposobem na ocenę działań przedsiębiorstwa, to ma pewne wady.

  1. Można stwierdzić, że wskaźniki rentowności inwestycji dość szybko stają się nieaktualne. 
  2. Wyniki nie uwzględniają zmian wartości pieniędzy, na przykład wskutek inflacji i czy innych okoliczności. 

Jednak pomimo tego można stwierdzić, że ROI jest wiarygodnym wskaźnikiem rentowności inwestycji, jeżeli wyniki są aktualne.

W jakich branżach ROI jest najczęściej wykorzystywane?

Opisywane przez nas wskaźniki są niezwykle często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa działające w sektorze e-commerce. Dzięki nim można w dość prosty, szybki i wiarygodny sposób sprawdzić, czy inwestowanie (na przykład w reklamy online czy pozycjonowanie) się opłaca. 

Jak jeszcze wykorzystać ROI? Kwestia szkoleń i ich efektów

Wskaźnik rentowności inwestycji może być również wykorzystany w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się głównie sprzedażą i bezpośrednim kontaktem z klientem. Dużą rolę odgrywają tutaj szkolenia pracownicze. Mogą dotyczyć np. sposobu działania produktu lub usługi, a także odpowiedniego podejścia do klienta. Wskaźnik uwzględnia wówczas koszty poniesione przez pracodawcę w związku ze szkoleniami i wyniki sprzedażowe.

Kto stworzył ROI? Krótka historia powstania wskaźnika opłacalności inwestycji

Za autora samego pojęcia opłacalności inwestycji uważa się Donaldsona Browna (1885-1965). Ten inżynier firmy Du Pont de Numerous zdefiniował ROI jako centralny wskaźnik tzw. schematu Du Ponta. Dzięki niemu stworzenie korelacji między inwestycjami a płynącymi z nich zyskami lub stratami stało się prostsze. 

Czy istnieją alternatywne sposoby obliczania wskaźnika rentowności inwestycji?

Choć ROI jest często stosowaną metodą na wyliczenie wskaźnika rentowności inwestycji, to istnieją również alternatywne sposoby. Popularnością cieszy się metoda IRR, która odnosi się do wewnętrznej stopy zwrotu. 

  1. Używając jej, można się dowiedzieć, jaka jest miara wszystkich przepływów pieniężnych, które wpłynęły na konto przedsiębiorstwa w trakcie trwania inwestycji. 
  2. Wyraża się ją jako roczną stopę procentową wzrostu. 
  3. IRR stosuje się chociażby w przypadku funduszy Venture Capital.

Wskaźnik rentowności inwestycji może mieć duże znaczenie w kontekście rozwoju firmy.

Choć istnieją alternatywne sposoby na wyliczanie wskaźnika zwrotu z inwestycji, to ROI jest wciąż jedną z najczęściej wybieranych metod, ze względu na dokładność. Za sprawą tego wskaźnika opłacalności inwestycji będzie można tworzyć skuteczne strategie marketingowe i diagnozować ewentualne błędy. Jego umiejętne wyliczanie pozwoli na prowadzenie przedsiębiorstwa we właściwą stronę i zdobywanie przez nią nowych klientów.

Archiwum: styczeń 2022
roi