Prawo pracy

Umowa zlecenie a ciąża

O zależnościach między umową zlecenia a ciążą chciałoby się dowiedzieć wiele pracownic. W jaki sposób wygląda kwestia urlopu macierzyńskiego? Do jakich świadczeń uprawniają składki? Sprawdź, co powinny wiedzieć kobiety zatrudnione na umowie zlecenia!

Kobiety, które starają się o dziecko, często szukają zatrudnienia na umowę o pracę. W ten sposób są w stanie zapewnić sobie możliwość otrzymania zabezpieczenia socjalnego. Umowa o pracę wynika bezpośrednio ze stosunku pracy, który jest określony przez Kodeks pracy. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną i funkcjonuje na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Zapewnia pracownikowi znacznie większą swobodę, jednak nie gwarantuje tak wielu przywilejów. Jeśli pracujesz na umowie zlecenia, a ciążę dopiero planujesz, koniecznie zapoznaj się z naszym tekstem, by wiedzieć, czy będzie ci przysługiwał urlop macierzyński i jak wygląda kwestia świadczeń. Dowiedz się więcej!

Umowa zlecenie a ciąża

Wiadomo, że nie jest łatwo łączyć obowiązki rodzica z tymi, które wynikają z pracy zawodowej. Z tego powodu młode matki zostały otoczone specjalną ochroną. Dotyczy to jedna głównie umowy o pracę. Warto jednak wspomnieć o tym, że państwo oferuje wiele programów socjalnych, których celem jest wspieranie kobiet w ciąży. Do korzystania z niektórych nie jest konieczne podejmowanie zatrudnienia. Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku pracownic zatrudnionych na umowę zlecenia nie ma przywilejów socjalnych w postaci urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

Jak umowa o pracę chroni pracownika w ciąży?

Inaczej jest w sytuacji, gdy umowa jest regulowana przez Kodeks pracy. przypadku ciąży osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę, mogą liczyć na liczne przywileje. Kodeks pracy zawiera dział poświęcony ciężarnym kobietom oraz młodym matkom. Na mocy art. 177 Kodeksu pracy pracodawca nie ma prawa zwolnić kobiety od momentu zajścia w ciążę do porodu. Nie może również zwolnić jej podczas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego. Oznacza to, że pracodawca będzie zobowiązany do przedłużenia umowy do czasu porodu, nawet jeżeli obowiązująca wygasa w okresie trwania ciąży.

Stosunek pracy a umowa zlecenie

Jak już wiesz, stosunek pracy nie występuje w przypadku umowy zlecenia, a ciąża nie daje pracującej na takich zasadach kobiecie dodatkowych uprawnień. Mimo że tego rodzaju kontrakt zapewnia dużą elastyczność i swobodę, w takich sytuacjach życiowych może okazać się problematyczny. Taka umowa nie gwarantuje wspomnianych wcześniej świadczeń, które przysługują pracownicom na umowie o pracę. Co jeszcze sprawia, że warto rozważyć wszystkie wady i zalety, jeśli planujesz ciążę, a jednocześnie szukasz stabilnego zatrudnienia?

Charakterystyka umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest bardzo powszechnie stosowana przez pracodawców, ponieważ pozwala ograniczyć koszty, które związane są z utrzymaniem pracownika. Na czym polega tego typu umowa? Jest to zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności, co skutkuje wypłaceniem umówionego wynagrodzenia przez zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie podlega w sposób ścisły zleceniodawcy. Pewnym zabezpieczeniem jest ustalona minimalna stawka godzinowa za pracę na podstawie takiej umowy.

Nadużywanie umowy zlecenie

Jeśli pracujesz na umowie zlecenia, a ciążę planujesz w najbliższym czasie, możesz rozważyć prośbę o zmianę statusu zatrudnienia. Pamiętaj, że nie jest to rodzaj kontraktu, który powinien być stosowany w przypadku stałego zatrudnienia. Nie należy bowiem zastępować umowy o pracę umową zlecenia. W praktyce charakterystyka zatrudnienia wskazuje na stosunek pracy, czyli stan, w którym pracownik jest podporządkowany pracodawcy, wykonuje swoje obowiązki w określonym przez pracodawcę miejscu oraz czasie? Jeżeli pracownik, a w tym przypadku pracownica, wykonuje swoje obowiązki pod tak ścisłym kierownictwem, to powinno zastosować się umowę o pracę. Warto walczyć o swoje prawa, ponieważ w przypadku ciąży kobieta na umowie zlecenia nie jest chroniona tak, jak na umowie o pracę. Kwestia świadczeń i późniejszej ochrony przed zwolnieniem bez wątpienia przemawiają za umową o pracę.

Dlaczego pracownicy zgadzają się na umowy zlecenia?

Skoro umowa zlecenia nie zapewnia tak dużej ochrony pracowników, to dlaczego jest taka powszechna? Czy pracownicy nie powinni przeciwstawiać się stosowaniu tego rodzaju formy zatrudnienia? Otóż przeważnie decydują się na zawarcie tego typu umowy ze względów ekonomicznych. Osoby, które pracują na umowę zlecenia, nie muszą odprowadzać obowiązkowo składki na ubezpieczenie chorobowe, co sprawia, że więcej pieniędzy trafia bezpośrednio do ich kieszeni. Z racji na fakt, że pracodawca mniej płaci za utrzymanie takiego pracownika, może zaoferować mu nieco bardziej atrakcyjną stawkę. Pewna grupa osób decyduje się więc na pracę na podstawie umowy, która zapewni im nieco wyższe zarobki. Jak wspomnieliśmy, ma to jednak wady. Co jeszcze powinna wiedzieć kobieta, która chce decydować się na dziecko? W kwestii zależności między umową zleceniem a ciążą jest jeszcze kilka istotnych informacji.

Umowa zlecenie a ciąża – czego kobieta musi być świadoma?

W momencie, gdy taka osoba zajdzie w ciążę, to przysługiwać będą jej prawa, które należą się jej z powodu Kodeksu cywilnego. Dodatkowo oczywiście może liczyć na otrzymanie takich uprawnień, jakie wynikają z podpisanej umowy. Nie będzie mogła jednak skorzystać z udogodnień, które wynikają z Kodeksu pracy. Jeżeli kobieta jest przekonana o tym, że pracodawca zdecydował się na zastosowanie umowy zlecenia, a charakter pracy wskazuje na konieczność podpisania umowy o pracę, to może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Ochrona kobiet w ciąży

Umowa zlecenia może zostać rozwiązana natychmiastowo. Mówi o tym Kodeks cywilny (art. 746 § 1 i § 2). Zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca mogą wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie, ponieważ umowa, która podlega pod Kodeks cywilny, jest również objęta zasadą swobody umów. Strony mogą dowolnie określić, w jaki sposób wypowiedzenie powinno nastąpić. Obie strony mogą ustalić termin wypowiedzenia, który będzie występował po narodzeniu dziecka. Kobiety podpisujące umowę mogą starać się negocjować jej warunki i zapewnić sobie tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa.

Odprowadzanie składki na ubezpieczenie chorobowe

Urlop chorobowy należy się osobom, które odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe. Jest to jednak dobrowolne. Zleceniodawca odgórnie jest zobowiązany do odprowadzania składki:

  • emerytalnej;
  • rentowej;
  • wypadkowej.

Jeżeli zleceniobiorca chce podjąć się dobrowolnego ubezpieczenia, powinien zgłosić ten fakt zleceniodawcy. Warto mieć świadomość, że może to zrobić w dowolnym momencie. Jeżeli kobieta zdecyduje się na jej odprowadzanie, to będzie mogła skorzystać z późniejszego zasiłku chorobowego w przypadku zajścia w ciążę. Prawo do tego zasiłku macierzyńskiego otrzymuje się dopiero po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczania.

Wypowiedzenie zlecenia kobiecie w ciąży

Przepisy niestety nie zapewniają ochrony kobiecie, której pracodawca wypowiada umowę zlecenia, a ciąża może być przecież jednym z powodów takiego działania. W związku z tym, że na takiej umowie nie zachodzi stosunek pracy, to nie obowiązują przepisy Kodeksu pracy, a to właśnie tam poświęca się szczególnie dużą uwagę ochronie kobiet w ciąży. W przypadku Kodeksu cywilnego niestety nie ma podobnych przepisów.

Z jednej strony okres ciąży jest powodem do szczęścia, z drugiej jednak pojawiają się obawy o przyszłość. Umowa zlecenia nie zapewnia urlopu rodzicielskiego ani urlopu wychowawczego. Kobieta zatrudniona na podstawie umowy zlecenie może jednak pobierać zasiłek chorobowy pod warunkiem, że dobrowolnie zgłosiła się do ubezpieczenia. Kobieta, która podejmuje się pracy na umowie zlecenie, powinna zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dzięki temu będzie mogła skorzystać z zasiłku chorobowego, który wypłacany jest do 270 dni. Zależność między pracą na umowie zlecenia a ciążą generalnie nie wygląda jednak zbyt optymistycznie dla zleceniobiorczyń, które chciałyby planować potomstwo.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz