Umowa zlecenie a ciąża

O zależnościach między umową zlecenia a ciążą chciałoby się dowiedzieć wiele pracownic.