Umowa na czas określony a ciąża to ważna zależność. Kobiety, które są zatrudnione na umowę na czas określony, a zachodzą w ciążę, często obawiają się o swoją przyszłość. Czy słusznie? Dowiesz się z dalszej części artykułu!

Ciężarne kobiety bardzo często znajdują się w dość trudnej sytuacji. Narodziny dziecka zmieniają całe dotychczasowe życie. Od momentu poczęcia wszystko schodzi na dalszy plan. Życie towarzyskie przestaje istnieć, a podobnie ma się sprawa z życiem zawodowym. Czy na umowie na czas określony kobieta może przejść na urlop macierzyński bez obawy o posadę? Czytaj dalej!

Umowa na czas określony a ciąża pracownicy

Powszechnie wiadomo, że umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca nie może wypowiedzieć pracownicy, która zaszła w ciążę. Nie wolno również rozwiązać takiej umowy. Idąc dalej, tego rodzaju dokument nie może zostać również rozwiązany podczas trwania urlopu macierzyńskiego. Wyjątkiem są sytuacje, w których pojawiają się rażące powody do rozwiązania umowy z winy pracownicy. Taki wniosek musi jednak zostać zaakceptowany przez zakładową organizację, która reprezentuje daną kobietę.

Jakie są rodzaje umowy o pracę?

Umowa o pracę to dla wielu pracowników spełnienie marzeń. Stabilne zatrudnienie jest bardzo cenne. Nie każda umowa o pracę zapewni jednak jego długi czas. Według Kodeksu pracy wyróżnia się trzy różne rodzaje umów o pracę:

Różnica dotyczy oczywiście ich trwania. Umowa na czas nieokreślony nie ma zawartej daty rozwiązania umowy. Związana jest również z pewnym okresem wypowiedzenia. Zarówno umowa próbna, jak i na czas określony zawierają datę końca umowy.

Umowy na czas określony – zasada 3/33

Umowa na czas określony może być zawierana maksymalnie na 33 miesiące. Można ją ponownie zawrzeć. Stosuje się zasadę 3/33. Dany pracownik może trzykrotnie podpisać taką umowę. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, to umowa zostaje przekształcona w umowę na czas nieokreślony. Wyjątkiem od tej zasady jest umowa na okres próbny.

Ciąża w okresie wypowiedzenia umowy – umowa do dnia porodu

Jak wygląda sprawa z umową na czas określony a ciążą? Wyobraź sobie sytuację, że pracownica znajduje się na umowie na czas określony. Dokładniej mówiąc, znajduje się już na trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. W tym czasie dowiaduje się, że jest w ciąży. Czy wypowiedzenie może dojść do skutku? Otóż nie. W okresie cięży, nie można zwolnić pracownicy, nawet jeżeli zaszła ona w ciążę już podczas trwania okres wypowiedzenia. Warto mieć tego świadomość. Takie stanowisko potwierdza wyrok Sądy Najwyższego z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95.

Umowa na czas określony a ciąża – wygaśnięcie umowy

A jak wygląda sytuacja, gdy umowa wygaśnie? Umowa na czas określony a ciąża? Cechą charakterystyczną umowy na czas określony jest to, że musi ona pewnego dnia wygasnąć. To zupełnie normalne. Jeżeli jednak pracownica zajdzie w ciążę, a jest na umowie na czas określony, to istotny jest czas trwania tej umowy. Jeżeli została ona zawarta na okres próbny, który przekracza jeden miesiąc, to zostanie ona przedłużona do dnia porodu. Pracownica musi jednak w planowanym czasie rozwiązania umowy mieć przekroczony trzeci miesiąc ciąży.

Jak obliczyć trzeci miesiąc ciąży?

Pojawia się tutaj pewien problem. W jaki sposób można ustalić dokładny czas trwania ciąży? Miesiące mają różną długość, a często od dnia lub dwóch zależy ostateczna decyzja. Sprawą tą zajął się Sąd Najwyższy. Wydał on wyrok dnia 5 grudnia 2012 r. (I PK 33/02 OSNP 2004/12/204). Trzeci miesiąc ciąży obliczany jest, przyjmując miesiące księżycowe równej miary. Oznacza to, że za miesiąc uznajemy upływ 28 dni. Czyli jeden miesiąc to w tym przypadku równe 4 tygodnie. W związku z tym, z trzecim miesiącem utożsamiamy tutaj 12. tydzień ciąży.

Koniec umowy w czasie urlopu macierzyńskiego

Pracodawca nie ma obowiązku przedłużania umowy z pracownicą, której umowa wygasa podczas trwania urlopu macierzyńskiego. W takim razie w zdecydowanej większości osoby takie tracą zatrudnienie. Tym samym nie przebywają już na urlopie macierzyńskim, ponieważ przestaje im przysługiwać. Pomimo tego, wciąż będzie otrzymywała zasiłek macierzyński, który wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie dokumentacji, która została wcześniej przekazana przez pracodawcę. Zasiłek będzie wypłacany przez całą długość trwania przerwanego urlopu macierzyńskiego.

Jak powiedzieć pracodawcy o ciąży?

Wiele kobiet obawia się reakcji pracodawcy na informację o ciąży. Nie ma jednak powodu do obaw. Polskie prawo bardzo chroni kobiety w ciągu 9 miesięcy ciąży. Zgodnie z art. 185 par. 1 Kodeksu pracy pracownica, która zaszła w ciążę powinna przedstawić pracodawcy zaświadczenie informujące o tym stanie. W takim wypadku pracodawca może poinformować ją o fakcie przedłużenia umowy.

Zasiłek macierzyński a koniec pracy

Umowa może zostać przedłużona do dnia porodu. Z tym dniem automatycznie zostaje ona rozwiązana. Kobieta nie traci jednak uprawnień do odbierania zasiłku macierzyńskiego. Otrzymuje ona wtedy zasiłek, traci jedynie status pracownika oraz związane z nim korzyści. Bez statusu pracy nie możemy mówić o urlopie rodzicielskim. Skoro taka osoba nie jest już zatrudniona, to nie jest również na urlopie macierzyńskim. Zasiłek będzie jej jednak wypłacany do daty, w której powinna kończyć taki urlop. Wszystkie środki wypłacane są w tym okresie przez ZUS.

Zaświadczenie do ZUS

Kobieta, która chce otrzymywać zasiłek macierzyński, powinna złożyć stosowny wniosek do ZUS-u. Należy w nim przede wszystkim zamieścić zaświadczenie lekarskie, które stwierdza stan ciąży. Musi ono pokrywać się, ze stanem zatrudnienia. Po porodzie przekazuje się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Dodatkowo konieczne będzie w niektórych przypadkach zamieszczenie druku ZUS Z-3, które zawiera zaświadczenie o tym, że pracodawca odprowadzał składki w imieniu pracownika.

Czy pracodawca musi zagwarantować kobiecie przedłużenie umowy?

Jeżeli pracownica jest na umowie na czas określony i zajdzie ona w ciążę, to zaistnieć mogą dwa scenariusze. Gdy umowa wygasa przed trzecim miesiącem ciąży, to żaden pracodawca nie jest zobowiązany do przedłużenia umowy. Niektórzy decydują się na zaproponowanie kolejnej umowy, ale jest to wyłącznie ich dobra wola, a nie obowiązek. Jeżeli natomiast umowa kończy się po trzecim miesiącu ciąży, wtedy umowa zostaje przedłużona aż do porodu. Kobiecie należy się urlop macierzyński oraz zasiłek, który będzie wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, aż do daty, która odpowiada trwaniu urlopu macierzyńskiego.

Zajście w ciążę to dla kobiety wielkie przeżycie. Temu zdarzeniu towarzyszy bardzo dużo różnych emocji. Od skrajnej wręcz radości po obawę przed tym, w jaki sposób potoczy się jej życie. Wiele kobiet obawia się o swoje życie zawodowe. Szczególnie duży strach towarzyszy osobom, które zatrudnione są na umowę na czas określony.

Archiwum: wrzesień 2022
umowa na czas określony a ciąża