Ulga na dziecko jest najczęściej stosowaną metodą na odliczenie podatku. Odliczyć możesz ulgę z tytułu wychowywania dzieci, samo posiadanie praw rodzicielskich to za mało. Ile możesz skorzystać? Jak rozliczyć? Sprawdź!

Ulga na dzieci przysługuje osobom, które je wychowują. Zeznanie podatkowe za rok 2023 pozwoli na zwrot niewykorzystanej ulgi, jeżeli zarobki podatnika był zbyt niskie na skorzystanie z niej. Co zmienił w uldze na dzieci 2023 i wprowadzony Polski Ład? Przeczytaj!

Czym jest ulga na dziecko?

Ulga prorodzinna na dziecko jest rodzajem ulgi podatkowej. Daje prawo do odliczenia należnej kwoty od podatku PIT za dany rok. Należy rozliczyć ją pod koniec roku podatkowego, uwidacznia się w składanym zeznaniu rocznym.

Ulgę na dziecko wprowadzono w 2007 roku. Jej zadaniem jest ułatwienie rodzicom lub opiekunom prawnym wychowania dzieci, przez obniżenie podatków. Ulga ta zakłada, że podatnik za każe dziecko może odliczyć pewną stałą kwotę. Stawka uzależniona jest od ilości dzieci w rodzinie. Sposób rozliczania zależy od etapu życia dziecka.

Komu przysługuje ulga?

Nie wszystkim przysługuje ulga na dzieci. Kto może z niej skorzystać? Ulga należy się rodzicom, rodzicom zastępczym oraz opiekunom prawnym, którzy składają roczne zeznania podatkowe PIT-36 lub PIT-37. Musisz faktycznie wykonywać władzę rodzicielską nad dzieckiem. Oznacza to, że sprawujesz opiekę nad dzieckiem i jego majątkiem, ponadto dziecko ma miejsce zamieszkania i wychowujesz je.

Zwykłe posiadanie władzy rodzicielskiej nie uprawnia do korzystania z ulgi. Jeśli nie wykonujesz swoich obowiązków, tzn. wyłącznie utrzymujesz sporadyczny kontakt i płacisz alimenty, nie możesz skorzystać z ulgi.

Z ulgi skorzystasz:

 • na każde niepełnoletnie dziecko;
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które stale się uczy, a jego dochody i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych nie przekraczaj limitu kwoty po zsumowaniu;
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje od państwa zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną.

Jaka jest wysokość ulgi na dziecko? 2023 i aktualne dane

Suma ulgi zależy od ilości wychowanych dzieci. Ulga na trzecie dziecko jest wyższa niż na pierwsze.

 • na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł ulgi miesięcznie (czyli 1112,04 zł rocznie);
 • na drugie dziecko dostaniesz również 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie);
 • kwota na trzecie dziecko wzrasta do 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie);
 • czwarte i każde kolejne dziecko to kwota w wysokości 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie).

Jaki jest limit zarobków dziecka, by nadal móc korzystać z ulgi?

Polski Ład zmienił limit zarobków, który uwzględnia się przy uldze na dziecko w 2023 roku. Jeszcze rok wcześniej rodzice musieli kontrolować zarobki dziecka, aby nie przekroczyły limitu. Nawet niewielka nadwyżka powodowała, że rodzice z automatu utracali możliwość skorzystania ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT. Dotychczas dziecko mogło otrzymywać maksymalnie 3089 zł. Polski Ład zwiększył limit do 16 061,28 zł Jest to 12 krotność renty socjalnej. Limit możesz stosować od stycznia 2023 roku.

Kiedy możesz utracić możliwość skorzystania z ulgi nawet jeśli dziecko nie przekroczy limitu zarobków?

Nie zawsze masz możliwość korzystania z ulgi, nawet w momencie, gdy twoje dziecko nie przekroczy limitu dochodu w wysokości 16061,28 zł. Jeśli twoje dziecko prowadzi działalność gospodarczą i jest ona opodatkowana podatkiem liniowym, tonażowym, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową, nie możesz już odliczać ulgi prorodzinnej na dziecko. Nie ma tu granicy możliwości zarobków.

Rozliczanie przez fiskusa (KAS). Na co uważać?

Jeśli korzystasz z usług fiskusa (KAS) przez Twój e-PIT, powinieneś zachować ostrożność w przypadkach takich jak:

 • gdy dochód dzieci jest wyższy niż 16061,28 zł (z odliczeniem renty rodzinnej), tracisz wtedy możliwość korzystania z przysługującej ci ulgi. Fiskus nie ma pojęcia, jak wysokie są dochody twoich dzieci. Ulga nie powinna pojawić się w twojej deklaracji PIT;
 • w momencie, gdy dzieci ukończyły w 2021 r. 18 lat lub mają więcej niż 18, ale mniej niż 25 i wciąż się uczą. Ulga przysługuje tylko za miesiące nauki, jednakże nie jest naliczana automatycznie po ukończeniu pełnoletności. Jeśli twoje dziecko nadal się uczy, musisz wpisać ulgę samodzielnie do deklaracji PIT. KAS w tym przypadku również nie wie, czy twoje dziecko po skończeniu 18 lat nadal kontynuuje naukę;
 • jeśli korzystasz ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Musisz sprawdzić, czy aby na pewno Twój e-PIT poprawnie ustalił limit górny zwrotu. Wchodzi w to suma składek na ubezpieczenie ZUS i suma składek na ubezpieczenie zdrowotne z deklaracji małżonków, którzy rozliczają się łącznie lub z własnej deklaracji podatkowej;
 • gdy dziecko urodziło się w trakcie roku 2021. Ulga przysługuje za cały miesiąc, bez znaczenia, w jakim dniu urodziło się dziecko. Samodzielnie wpisz ulgę w rozliczenie;
 • jeżeli wraz z małżonkiem zmieniasz formę rozliczeń z deklaracji rozliczanych samodzielnie na deklaracje wspólne i odwrotnie. W takiej sytuacji może zdarzyć się, że ulga na dziecko nie zostanie uwzględniona.

Jak rozliczyć się z ulgi?

Ulgę rozlicza się w zeznaniu rocznym. Musisz podać liczbę dzieci i ich numery PESEL. W przypadku nieposiadania ich ze sobą należy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. Na żądanie podatnik musi przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

Dodatkowy zwrot ulgi

Możesz otrzymać różnicę między kwotą przysługującą do odliczenia a kwotą odliczoną od podatku. Następuje to w momencie, gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty, która przysługuje na ulgę, w momencie rozliczania PIT. Dodatek nie może przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez podatnika na składki. Pod uwagę bierze się składki wykazane lub samodzielnie wpłacone do ZUS bądź zagranicznych systemów ubezpieczeń.

Jak skorzystać z ulgi na dziecko 2023? Podsumowanie

Ulga prorodzinna przysługuje w określonych przypadkach. Nie zawsze możesz z niej skorzystać. Warunki, jakie musisz spełniać, aby móc odliczyć ulgę prorodzinną na dziecko:

 1. Prawo do ulgi przysługuje: rodzicom, osobie samotnie wychowującą dziecko, opiekunom prawnym, jeśli dziecko z nim mieszkało, rodzinom zastępczym.
 2. Odliczenie dotyczy każdego z rodziców, rodziców zastępczych lub opiekunów prawnych, jeśli pozostają w związku małżeńskim. Dzielenie się nią następuje przede wszystkim na drodze porozumienia. Małżonkowie mogą odliczyć kwotę od podatku w dowolnej proporcji, którą ustalili. W przypadku braku porozumienia stosuje się zasadę, ze ulgę odlicza się proporcjonalnie do faktycznego czasu wykonywania władzy rodzicielskiej. Rok podatkowy liczony jest w dniach.
 3. Możesz skorzystać z ulgi na dziecko za pełne miesiące kalendarzowe. Zatem jeżeli w miesiącu nastąpiły zmiany do opieki bądź władzy rodzicielskiej, możesz ustalić limit dzienny ulgi, dzieląc go przez 30 dni.
 4. Odliczenie dotyczy każdego dziecka bez względu na jego wiek, pod warunkiem że otrzymało ono dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
 5. Prawo do odliczenia ulgi dotyczy także dzieci, które nie ukończyły 26 roku życia i nadal uczą się w szkołach. Zostało to opisane w przepisach regulujących system oświatowy, o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym. Ponadto możesz otrzymać zwrot ulgi, jeśli twoje dziecko uczy się w szkole poza państwem RP, pod warunkiem że dochody w roku podatkowym nie przekraczają limitu kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku.
 6. Ulgi nie zastosujesz, jeśli dziecko prowadzi działalność gospodarczą, a jego dochody są opodatkowane: podatkiem liniowym, dochodowym, tonażowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 7. Rozliczenia dokona tylko podatnik.

Ulga podatkowa na dziecko możliwa jest tylko dla osób, które wychowują i opiekują się dzieckiem.

Archiwum: styczeń 2023
ulga na dziecko 2022