Bankowość internetowa pozwala na dokonywanie przelewów krajowych oraz zagranicznych. W celu realizacji tych drugich konieczne jest m.in. posiadanie numeru SWIFT. Chcesz dowiedzieć się, do czego służy SWIFT PKO BP? Jeżeli tak, to zapoznaj się z naszym tekstem.

Aby realizacja przelewów bankowych między kontami zarejestrowanymi w różnych państwach mogła się sprawnie odbyć, konieczne jest korzystanie z takich uniwersalnych narzędzi jak m.in. SWIFT PKO BP. Dzięki temu likwiduje się bariery, jakimi przez lata były granice państw.

SWIFT – co to takiego?

SWIFT to pojęcie, które powinien znać absolutnie każdy, kto jest zawodowo związany z sektorem bankowym. Skrótem tym określa się kod złożony z ośmiu znaków. Celem, dla którego stosuje się to ustandaryzowane oznaczenie, jest identyfikacja instytucji bankowych. Zlecając przelew w polskim banku, wykorzystujemy np. IBAN PKO BP, by przelać środki na konto zarejestrowane we Francji, na Słowacji czy w Niemczech.

SWIFT – skąd wziął się ten skrót?

Skrótowiec ten pochodzi od nazwy utworzonej w latach siedemdziesiątych instytucji, której przedmiotem działalności jest usprawnianie procesów zachodzących w międzynarodowych finansach. Pełna nazwa tej organizacji brzmi: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli Stowarzyszenie dla Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Ponieważ zajmuje się ona przydzielaniem bankom kodów pozwalających na bankowości zagraniczne, nie powinno dziwić, że właśnie od pierwszych liter jej nazwy pochodzi opisywany termin.

SWIFT PKO BP – jak wygląda?

Zgodnie z ogólną zasadą kod ten składa się z cyfr oraz liter:

  • cztery pierwsze litery to skrócona nazwa banku;
  • dwa kolejne znaki z lokalizacją (krajem) danej instytucji;
  • dwie następne litery wskazujące, w jakim mieście znajduje się bank.
Zobacz także  SWIFT – informacje podstawowe

Jak już wspomniano, w większości przypadków stosuje się SWIFT w wersji składającej się z ośmiu znaków. Oprócz tego czasem umieszczane są dodatkowe trzy symbole. Jest to niezbędne, jeśli trzeba wskazać konkretny oddział (filię) danej instytucji bankowej.

Kod PKO BP: BPKOPLPW.

Kod IBAN: PL + numer rachunku klienta (osoby lub przedsiębiorstwa).

Dane do przelewu (oddziały w Polsce):

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa.

Oddziały zagraniczne:

Oddział Niemcy – PKO Bank Polski, Niederlassung Deutschland

Neue Mainzer Strasse 52-58

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

BIC/SWIFT: BPKODEFF.

Oddział Czechy – PKO BP S.A., Czech Branch

Klimentská 1216/4, Nové Město

110 00 Praha 1

Česká Republika

BIC/SWIFT: BPKOCZPP.

Oddział Słowacja – PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky

Pribinova 10

811 09 Bratislava

Slovak Republic

BIC/SWIFT: BPKOSKBB.

SWIFT PKO BP