Wykonywanie zagranicznych przelewów międzybankowych nie byłoby możliwe, gdyby nie działanie kodu SWIFT. Przeczytaj nasz tekst, a poznasz więcej informacji na ten temat tego numeru w ING. SWIFT i IBAN podajemy poniżej.

Choć zdecydowana większość z nas posiada konto bankowe, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w celu wykonania transakcji zagranicznej konieczne jest posługiwanie się odpowiednim numerem bankowym. Tymczasem, element ten jest niezbędny, jeżeli chcesz, by transfer środków na zagraniczne konto został sprawnie wykonany. Do osiągnięcia tego celu niezbędny jest tzw. kod SWIFT (może być to np. SWIFT w ING Banku Śląskim).

Numer bankowy SWIFT – co to takiego?

Rozwinięcie skrótu odnosi się do nazwy organizacji: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Podmiot ten pełni ważną rolę, jeśli chodzi o nadzór nad sprawnym przebiegiem transakcji finansowych na szczeblu międzynarodowym. Jednym z istotnych działań, jakie wykonuje ta jednostka, jest przydzielanie bankom kodów, dzięki którym możliwe jest finalizowanie przelewów zagranicznych.

Nie tylko dla ING SWIFT jest absolutnym must have, jeśli chodzi o nowoczesne finanse. Rozwiązanie to nie obowiązuje jedynie w Polsce. Wręcz przeciwnie: jest ono standardem na świecie, a wyłączenie danej instytucji finansowej lub państwa z tego systemu może poważnie utrudnić jego codzienne funkcjonowanie. W związku z tym groźba usunięcia ze SWIFT może być stosowana jako środek nacisku w polityce na szczeblu międzynarodowym.

SWIFT a BIC – jaka jest różnica?

Na określenie kodu SWIFT stosuje się czasem skrót BIC, czyli Bank Identifier Code. Nazwa ta jest szczególnie chętnie stosowana za granicą, podczas gdy w Polsce obydwa określenia są stosowane bardzo często równocześnie. Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą Bank Identifier Code jest zmodyfikowana wersją SWIFT. Takie podejście nie jest poprawne, ponieważ BIC oraz SWIFT oznaczają to samo.

IBAN

W celu wykonania przelewu międzynarodowego konieczne jest również posługiwanie się numerem IBAN, czyli International Bank Account Number. Jego struktura jest bardzo prosta: oznaczenie kraju (w przypadku Polski jest to PL) oraz 26-cyfrowy Numer Rachunku Bankowego, który jest zwyczajowo stosowany podczas transakcji krajowych.

ING SWIFT

Jeśli chodzi o ING Bank Śląski, SWIFT tej instytucji jest zgodny z ogólnym standardem. Składa się on z ośmiu liter, z których cztery pierwsze to skrócona nazwa podmiotu, a dwie kolejne pary odnoszą się odpowiednio do lokalizacji kraju i miejscowości (Polska, Warszawa).

Kod BIC/SWIFT dla ING: INGBPLPW.

Kod IBAN: PL + numer rachunku klienta.

Dane do przelewu:

ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34

40-086 Katowice.

Archiwum: październik 2022
ing swift